Debatt ● Nilsen, Haaland, Leer-Helgesen, Reichert og Revheim

En verden av muligheter?

Utsettelsen av tildeling av Norpart-midler føyer seg inn i en ny trend der midlene til forskning, utveksling og samarbeid med land i sør avkortes.

Laxmi Prasad Ojha underviser masterstudenter i oppgaveskriving, under en sworkshop på Tribhuvan universitetet i Katmandu, Nepal. Artikkelforfatterne er bekymret for nedgang i støtte til prosjekter og studenter i og fra det globale sør.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

(Forfattere, se nederst)

Høsten 2020 – mens pandemien fremdeles raste - kom Stortingsmeldingen om studentmobilitet kalt «En verden av muligheter» ut. I forordet til meldingen står det: «Våren 2020 har tydelig vist oss hvor avhengige vi er av hverandre og hvor sammenvevd verden er. Internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrenser er forutsetninger for å kunne håndtere de store globale samfunnsutfordringene verden står overfor. Globale utfordringer krever globale løsninger.»

To år senere, høsten 2022, melder regjeringen at de vil innføre studieavgift for studenter fra land utenfor Europa. Resultatet har – ikke overraskende - vært en markant nedgang i opptaket av internasjonale studenter. I et intervju i fagbladet Panorama nyheter forteller statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel at innføringen av studieavgiften blant annet handler om «å frigjøre kapasitet og ressurser for studenter fra Norge, EU/EØS og Sveits».

Sommeren 2023 kommer nyheten om at et av de viktigste programmene som tilbyr ressurser for akademisk samarbeid og utveksling med utvalgte partnerland i det globale sør, Norpart, legges på is. Begrunnelsen er, ifølge en artikkel i Khrono, en uklar budsjettsituasjon.

Signalene er urovekkende, og føyer seg inn i en ny trend der midlene til forskning, utveksling og samarbeid med land i sør avkortes. I Norge ble kvoteordningen som støttet studenter fra utviklingsland som kom til Norge for å ta en hel grad, avviklet i 2016. Som erstatning fikk vi Norpart-programmet. Her rakk man to tildelinger av midler, før den siste utlysningen av midler som nå altså er lagt på is.

Det er trange tider, både i Norge og i verden forøvrig. Det er også globale krisetilstander, forårsaket av blant annet klimaendringer, krig og migrasjon. Som det står i forordet til Stortingsmeldingen krever slike utfordringer globale løsninger. Da er det underlig at regjeringen – av alle ting – velger å kutte ressurser der løsningene ofte skapes: i høyere utdanningsinstitusjoner.

For norske studenter finnes fremdeles en verden av muligheter, blant annet til å dra på utveksling i Europa. Men de vil få færre medstudenter fra land utenfor Europa og færre muligheter til å lære om og fra en verden utenfor Europa. Dette er særlig bekymringsfullt for studier i global utvikling, som artikkelen i Panorama nyheter setter fokus på. Men også i andre studier er behovet for globalt samarbeid og mobilitet viktig. Skal man løse globale utfordringer må man få kunnskap om en verden som ikke er avgrenset til Europa.

På forsknings- og kapasitetbyggingssiden har vi heldigvis fremdeles Norhed-programmet som støttes av Norad gjennom bistandsbudsjettet. Enn så lenge. I Sverige, som over lang tid har investert i høyere utdanning i land i sør, har Vetenskapsrådet stanset all finansieringen av utviklingsforskning. La oss håpe norske politikere ikke begår samme feil. La oss håpe Norpart-programmet ikke blir liggende på is og at studieavgiften for studenter utenfra Europa fjernes. Noe annet ville vært komplett uforståelig i en verden av muligheter.

Forfattere:

Ann Christin E. Nilsen, professor ved UiA og leder for det Norhed-finansierte prosjektet RESILIENT

Hanne Haaland, instituttleder ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA, og deltaker i GENDIG

Arnhild Leer-Helgesen, førsteamanuensis ved UiA og leder for det Norhed-finansierte prosjektet GENDIG

Karl-Heinz Frank Reichert, professor ved UiA og leder for det Norhed-finansierte prosjektet TELLS

Cecilie Revheim, førsteamanuensis ved UiA og deltaker i RESILIENT

Powered by Labrador CMS