studenthelse

Ensomme studenter er et argument for campus

At 4 av 10 studenter ikke har venner taler mot en utvikling der undervisning skal skje digitalisert. – Det viser hvor viktig campus er, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Publisert Oppdatert

Det var under fremleggelsen av de første resultatene fra SHOT-undersøkelsen under Arendalsuka at Stølen tok ordet og brukte funnene til å argumentere for at institusjonene mer enn noen gang må utvikle den campusbaserte undervisningen.

Khrono skrev om undersøkelsen tirsdag morgen.

I panelet som debatterte funnene satt:

Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister, Helse- og omsorgsdepartementet, Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder SHOT, SiO (debattleder), Nina Langeland, kommunikasjonsdirektør i SiO, Sveinung Skule, direktør i HK-DIR., Sunniva Whitaker, rektor ved UiA, Maika Marie Godal Dam, leder i NSO og Hans Erik Stormoen, leder i Samskipnadsrådet.

Alle i panelet mente funnene om at 4 av 10 studenter har få eller ingen venner er bekymringsfull. Helseministeren viste til at regjeringen jobber med en folkehelsemelding, der spørsmålet vil bli berørt.

Sunniva Whittaker viste til at spørsmålet om studentenes helse er et felles anliggende og var mest bekymret for de yngste studentene. Sveinung Skule etterlyste mer bakgrunn i tallene. Hvor mange er få venner. Dersom det er mindre enn 15 er vel tallene litt mindre urovekkende, sa Skule.

Hans Erik Stormoen mente institusjonene må sette læringsmiljø høyere på dagsorden, mens nyvalgt NSO-leder Majken Dam retorisk spurte om det var vits å ha verktøy, som sosiale aktiviteter, dersom det ikke er tid til å bruke dem. Dam mente studentenes behov for ekstrajobber er så stort at de bortprioriterer å jobbe med venner og skaffe seg nettverk.

Fakta

Studenters helse og trivsel (SHoT)

Undersøkelsen om studenters helse og trivsel (SHoT) har blitt gjennomført hvert fjerde år siden 2010. Undersøkelsen denne våren er en mindre omfattende tilleggsundersøkelse utført for å kartlegge situasjonen under koronapandemien.

Undersøkelsen gjøres av studentsamskipnadene, med samskipnadene i Oslo, Bergen og Trondheim i spissen. Undersøkelsen utføres av Folkehelseinstituttet.

Powered by Labrador CMS