Fersk studie

Er du en vakker kvinne? Da kan du få bedre karakterer

En studie gjennomført ved Lunds universitet i Sverige konkluderer med at utseende kan påvirke karakterer i høyre utdanning.

Ulikt utseende og kjønn er faktorer som påvirker karakteren, viser en ny studie fra Sverige.

Det er ph.d.-student Adrian Mehic som har forsket på hvordan utseende påvirker karakterer på universitet og høgskoler.

Studien, som er gjennomført ved Handelshøyskolen ved Lunds universitet, konkluderer blant annet med at vakre kvinnelige studenter fikk dårligere karakterer under pandemien i noen fag.

Jury vurderte utseende

De mannlige studentenes studieresultater forble imidlertid uendret under de samme omstendighetene, noe som kan forklares med at karakterene deres ikke er avhengig av utseende på samme måte, skriver Lunds universitet i en pressemelding om studien.

Forsker Adrian Mehic har undersøkt hvordan utseende kan være med å påvirke karakteren man får i høyrer utdanning.

300 studenter deltok i undersøkelsen, og utseende deres ble vurdert av en jury bestående av 74 personer som var i samme aldersgruppe som studentene. Resultatet av utseesendevurderingen ble deretter sammenlignet med studentenes karakterer før og etter pandemien.

Fagene som ble undersøkt, var såkalte ikke-kvantitative fag der elevene ikke var fysisk til stede under pandemien, men i stedet deltok i fagene gjennom digital undervisning.

— Færre muligheter for samhandling

Utseendeeffekten var mest synlig i fag der lærere og elever vanligvis blir kjent med hverandre, med en kursstruktur som innebærer samhandling mellom lærere og elever i et fysisk miljø, slås det fast i studien, som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Economics Letters.

— De fleste lærerne er menn, så det er rimelig at de hovedsakelig diskriminerer til fordel for de attraktive kvinnene. På den andre siden ga også kvinnelige lærere de pene kvinnene høyere karakterer, men ikke i like stor grad, forklarer Adrian Mehic

— Da undervisningen under pandemien ble gjennomført digitalt, kunne ikke lærerne se utseendet til elevene på samme måte som når undervisningen er fysisk. Det er selvsagt færre muligheter for samhandling mellom elever og lærere i digital undervisning, og dette resulterte i lavere karakterer.

Powered by Labrador CMS