omorganiseringen

Er glad for opprydning, men advarer mot et stor-direktorat

Rektorer er overrasket over dagens nyhet om omorganisering av etater under Kunnskapdepartementet. De poengterer behovet for selvstyre og direkte kontakt med departementet.

— Det er veldig viktig for oss at vi beholder kontakten med departementet direkte, og at vi for all del ikke ønsker oss en løsning a la utdanningsdirektoratet, sier rektor og leder i Universitets- og høgskolerådet, Anne Husebekk.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Torsdag 4. februar kom Kunnskapsdepartementet med ny organisering av sine to direktorater og Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Løsningene ble presentert på parallelle allmøter i Diku, Nokut og Unit torsdag.

Fakta

Asheims omorganisering av direktoratene sine

Ett stort direktorat

Et nytt direktorat, Direktorat for høyere utdanning og kompetanse, med hovedkontor i Bergen vil opprettes fra 1. juli i år og består av:

 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
 • Kompetanse Norge
 • Deler av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)
 • Universell, som i dag er tilknyttet NTNU og jobber med universell utforming.
 • Oppgaver fra Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Lokaliseringene i Oslo, Trondheim og Tromsø består.

Et mindre Nokut

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan.
 • En del av oppgavene utover det skal overføres til direktoratet, ifølge regjeringen.
 • Hvilke oppgaver det blir skal sees i sammenheng med regjeringens arbeid med ny universitets- og høyskolelov.

Unit - nytt tjenesteorgan

 • Unit er direktoratet som i dag sørger for IKT og fellestjenester til høyere utdanning.
 • Unit skal inngå i et nytt «tjenesteleveranseorgan» som skal bidra til bedre og mer effektive digitale tjenester.
 • Units digitale tjenesteleveranser organiseres sammen med Uninett og deler av NSD fra 1. januar 2022, heter det i en pressemelding fra regjeringen.
 • Hovedkontoret skal være i Trondheim, med kontorsteder i Bergen og Oslo.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Det skal lages ett stort direktorat, direktorat for høyere utdanning og kompetanse, som skal ha hovedsete i Bergen gjennom en utvidelse av Diku (Direktoratet for internajsonalisering og kvalitet i utdanning).

Videre skal Nokut strippes for ganske mange oppgaver, men videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan.

Til slutt skal Unit kort fortalt inngå i et nytt «tjenesteleveranseorgan» som skal bidra til bedre og mer effektive digitale tjenester.

Husebekk: — På en måte svar på tiltale

Anne Husebekk er avtroppende rektor ved UiT Norges arktiske universitet, men også leder i Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Husebekk trekker fram overfor Khrono at mange universiteter og høgskoler har i forbindelse med høringene til blant annet ny universitets- og høgskoleov pekt på at det det i dag er flere organer med til dels overlappende oppgaver, og at det er mye rapportering.

— Så vi har jo vært tydelig på at vi ønsker oss en opprydning. Og det er jo bra at vi får det, sier Husebekk, men samtidig:

— Vi har jo også understreket at det er veldig viktig for oss at vi beholder kontakten med departementet direkte, og at vi for all del ikke ønsker oss en løsning a la utdanningsdirektoratet, altså et tett lag mellom oss og departementet.

Husebekk trekker fram at hun har merket seg at Asheim i flere sammenhenger har understreket at de jobber med å gi institusjonene mer selvstyre og vil få bort en del detaljstyring.

— På en måte har vi i dag fått svar på tiltale. Situasjonen har vært både uoversiktlig og rotete men det er helt avgjørende at vi får beholde den direkte kontakten med departementet, sier Husebekk.

Hun forteller at dagens presentasjon kom meget overraskende og at heller ikke Universitets- og høgskolerådet har vært involvert i de løsningene som man nå har funnet fram til.

UiO-Stølen: — Det er riktig at det ryddes

Svein Stølen er rektor ved Universitetet i Oslo (UiO).

UiO-rektor, Svein Stølen.

I en første rask kommentar skriver Stølen i en sms til Khrono at de har problematisert at det er mange direktorater med ulike, av og til uklare og til dels overlappende, mandater.

— Jeg mener det er riktig at det ryddes, og ser fram til videre dialog og utvikling. Det blir fortsatt viktig å sikre institusjonell autonomi og den enkelte institusjons behov og anledning til å utvikle seg. Mandatene blir dermed viktige.

— Er du overrasket over at det kommer nå? Og at mest makt samles i Bergen?

— Nei. Norge er et lite land og vi jobber godt sammen, svarer Stølen.

NTNU-Borg: — Positivt at regjeringen har lyttet

NTNU-rektor Anne Borg skriver i en e-post til Khrono at det er veldig positivt at regjeringen har lyttet til råd fra NTNU og andre universiteter og høgskoler om direktoratenes rolle i styringen av sektoren.

— Regjeringens beslutning er helt i tråd med NTNUs innspill til Stortingsmelding om god styring av universiteter og høyskoler, skriver Borg.

Anne Borg, rektor ved NTNU.

Hun legger til:

— Dette vil bidra til å gjøre oppdraget til det samlede direktoratet klarere. NTNU har vært opptatt av at det er et for høyt antall statlige myndighetsorganer med oppdrag knyttet til universitets- og høgskolesektoren. Det er for mange som har synspunkter og styringsrett og dette fører samlet til dårlig styring og uhensiktsmessig ressursbruk og rapportering.

Samtidig understreker Borg at universiteter og høgskoler fortsatt må styres direkte fra departementet.

— Det ikke er ønskelig at departementet delegerer myndighet til et mellomliggende direktorat som kan delegeres direkte til institusjonene selv, skriver Borg og legger til:

— Vi imøteser for øvrig den kommende stortingsmeldingen om god styring av universiteter og høyskoler, der Stortinget skal fastsette prinsippene for myndighetenes styring av institusjonen fremover.

— Kom brått på

Lars-Petter Jelness-Jørgensen er rektor ved Høgskolen i Østfold.

— Dette kom brått på, jeg sitter i styremøte nå og skal informere styret umiddelbart, skriver han i en sms til Khrono og legger til:

Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet.

— Det kan gi positive gevinster med tanke på samarbeid og overlapp, men størrelsen bør også vurderes nøye, bemerker Østfold-rektoren.

Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet, forteller at hun har fått lest gjennom departementets brev til direktoratene om hovedlinjene i omorganiseringen.

— Det er viktig og fint med tydeligere presisering av ansvarsområdene enhetene i mellom. Samtidig er det vanskelig å forstå helt konkret nå, hva dette vil føre til for universitets- og høgskolesektoren, mener Skretting.

Og legger til at det er mange meldinger på gang, og at meldingene, forslag til ny uh-lov, arbeidet med arbeidsrelevans mv. bør sees i sammenheng

— Jeg venter i spenning, men er positiv til at man tydeliggjør fagskolene. Ikke minst når livslang læring i all sin bredde står på agendaen, bør samarbeidet være tett, understreker Skretting.

Klaus Mohn: — Gode nyheter

Rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, sier omorganiseringen som nå er foreslått er gode nyheter.

— Vi har tidligere tatt til orde for en bedre samordning. Dette blir en forenkling av systemet rundt universitets- og høgskolesektoren. Vi er også veldig fornøyd med at hovedsetet for det nye store direktoratet blir lagt til Bergen. Det er meget bra at så solide statlige arbeidsplasser blir plassert utenfor det sentrale Østlandsområdet, sier Mohn

Rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn.

— Hvis det skulle være noe er det vel at jeg er litt overrasket over at det kom før styringsmeldingen, legger Mohn til overfor Khrono.

Han trekker også fram at han har notert seg at man sier at dette skal skje uten nedbemanninger.

— Det jeg kanskje savner er at jeg ville tror at man kunne spare litt ressurser med den type integrasjon man her gjør når man lager en stor så organisasjon, sier Mohn.

— Du er ikke redd for at det nye direktoratet blir for stort og blokkerer den direkte kontaktet med departementet?

— Nei, det klarer jeg ikke se skal bli et problem, sier Mohn.

— Jeg synes også det er positivt at Nokut nå får en mer rendyrket rolle knyttet til tilsyn og akkreditering, sier UiS-rektoren.

Endringslogg:

04.02.2021, kl. 15.50: Oppdatert med sitater fra UiS-rektor Klaus Mohn.

Powered by Labrador CMS