Forskningsevaluering

ERC varsler endringer i søknader og evalueringer

Det europeiske forskningsrådet slår fast at prosjektsøknad skal veie tyngre enn CV ved evaluering av søknader om forskningsmillioner.

Den grunnleggende måten å evaluere på er beholdt, men noen endringer varsles, melder Eystein Jansen i ERCs vitenskapelige råd.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) varsler endringer i evalueringsprosessene ved tildeling av forskningsmidler. Endringene ble bestemt under et møte i det vitenskapelige rådet for ERC denne uka.

De trer riktignok ikke i kraft med en gang, for detaljene vil først bli skrevet inn i arbeidsprogrammet for ERC i 2024.

Så hva skjer?

— Det er ikke snakk om store endringer, den grunnleggende måten å evaluere på med fagpaneler og hvilke kriterier som skal ligge i bunn, er beholdt, sier Eystein Jansen, professor ved Universitetet i Bergen og medlem av det vitenskapelige rådet, fra nyttår som visepresident.

Skal kunne skrive inn hva man legger vekt på

Men noen endringer vil møte de som skal søke midler. Dagens maler for søknader endres. Forskerne skal kunne skrive inn narrative beskrivelser for å forklare informasjonen de gir, heter det.

Jansen viser til at de har hatt en profil for hvordan en søker til de ulike ERC-stipendiatene skal se ut. Det er nå tatt vekk.

— Vi gjør det enklere det å skrive inn egne bidrag, og hvilke bidrag man selv vil legge vekt på, sier Jansen.

Det er fortsatt «vitenskapelig fortreffelighet» som skal ligge til grunn, men de som evaluerer skal også se på andre ting enn klassiske kriterier. En skal ifølge UiB-professoren gi søkeren mulighet til å gi kontekst rundt egen karriere.

— Søkere som har uvanlige karriereforløp, eller som i perioder har holdt på med andre ting, får anledning til å beskrive det. Vi er ikke nødvendigvis ute etter at man skal lage lange lister over alt man har gjort, men om det er spesielle ting man har utmerket seg på, eller de er ekstraordinære, så vil vi gjerne høre om det i søknaden, sier Jansen.

Prosjektet skal ha forrang

Dette er bare én av endringene. I tillegg varsler de at det skal legges større vekt på selve prosjektsøknaden enn tidligere prestasjoner, når kvalifikasjonen til søkerne skal vurderes.

— Det gjenstår å utforme akkurat hvordan vektingen skal være, men i evalueringen skal ideen og prosjektet ha en viss forrang, sier Jansen før han legger til at de det er klart at de også må vurdere søkernes evne til å gjennomføre prosjektet.

— Fram til nå har det vært en slags likestilling mellom de to formelt, men reelt har det vært litt forskjellig. Nå vil vi si at det skal legges størst vekt på prosjektsøknaden, så det er klart for den som evaluerer hvordan det skal være.

Signerer europeisk avtale

ERC er ikke alene om å diskutere endringer i evalueringsregimet. Som Khrono har skrevet om tidligere ble det for en tid siden offentliggjort en europeisk avtale om å reformere hvordan forskning og forskere skal evalueres, med betydning for blant annet ansettelser og fordeling av forskningsmidler.

Blant de som har signert avtalen — Agreement on reforming research assessment — finner vi blant annet 13 norske aktører, inkludert Norges Forskningsråd, i tillegg til flere universiteter og høgskoler.

Under møtet i det vitenskapelige rådet ble det også bestemt at ERC skal signere erklæringen. Jansen gjør det klart at det ikke betyr at ERC går inn i Coara, en koalisjon som er opprettet for å følge opp erklæringen.

I erklæringen heter det at det skal legges mindre vekt på bibliometriske indikatorer som antallet publiseringer og siteringer. Kvantitet skal telle mindre, kvalitet skal telle mer.

— Hvilken praktisk betydning har det for ERC?

— Vi mener vi allerede har gjort det denne avtalen sier, arbeidet vi har gjort er i tråd med det, dermed er det helt greit for ERC å signere den, sier Jansen og legger til at ERCs mandat er å ha fremragende forskning som eneste kriterium.

— Det er jo noe annet om man skal evaluere søkere til jobber på et universitet, hva man da skal legge vekt på. Vi har en enklere oppgave i den sammenhengen. ERC er jo også autonomt og styres av det vitenskapelige rådet, så det er ikke uten videre gitt at man kan gå inn i en annen organisasjon som skal legge føringer. Med dette sier vi at vi er enige i prinsippene, sier Jansen.

Powered by Labrador CMS