Debatt ● Anne Borg

Et løft for NTNU og Norge

Et flertall i NTNUs styre har vedtatt at NTNU skal gå videre med campussamlingsprosjektet i Trondheim. Samlingen blir et stort løft for NTNU, og for hele Norge, skriver Anne Borg i denne ytringen.

Anne Borg, rektor ved NTNU. Foto: Leikny Havik Skjærseth
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vedtaket i NTNU-styret er historisk, og handler først og fremst om hva NTNU skal være for studenter og ansatte 25 og 50 år fram i tid.

For meg er campussamlingsprosjektet et faglig begrunnet prosjekt, basert på den rollen NTNU skal ha som utdannings- og forskningsinstitusjon i mange år fremover. En samlet campus vil gi NTNU mulighet til å tilby bedre og mer tverrfaglige utdanninger i tråd med det samfunnet etterspør. Studentene vil få betydelig bedre forhold, med moderne læringsarealer og bedre plass.

NTNU er et universitet med en teknologisk og naturvitenskapelig hovedprofil, men er samtidig et breddeuniversitet. Her finner vi tunge fagmiljøer innen medisin, helse- og sykepleie, arkitektur, humaniora og samfunnsvitenskap, økonomi, utøvende kunst, lærerutdanning og pedagogikk.

Denne kombinasjonen av teknologi og breddefag er unik for NTNU – og den er vår store styrke.

De store oppgavene må vi nemlig løse på tvers av fag, det er her NTNUs store potensial ligger. Vi trenger en moderne campus som legger til rette for samspill, som fremmer utdanning gjennom studentaktive læringsformer, og gir mulighet til å velge fag og samarbeide på tvers av utdanningene.

Dette har hele tiden vært en av hovedårsakene til at NTNU har ønsket å samle fagmiljøene i Trondheim i og rundt Gløshaugen, fagmiljøer og studenter som i dag er spredt på flere steder i byen.

Prosjektet har pågått lenge, og forutsetninger og rammer har endret seg underveis. Etter det omfattende kuttet i 2022 måtte vi på kort tid finne svar på mange spørsmål og problemstillinger. Det skapte til dels stor usikkerhet og frustrasjon. Nå vet vi at vi ikke får gjennomført alle delene av det opprinnelige prosjektet. Men – vi kommer i gang, og vi jobber videre for å få gjennomført resten på et senere tidspunkt gjennom vår Masterplan for eiendomsutvikling.

Jeg forstår at en del ansatte er skuffet og bekymret for hva samlingen innebærer. Nå skal vi jobbe hardt for å finne bedre løsninger, spesielt for miljø og bærekraft i prosjektet. NTNU skal ikke senke miljøambisjonene. Vi må utnytte det handlingsrommet prosjektet har, og samtidig utfordre politikerne til å gi oss mer handlingsrom, i tråd med Stortingets ambisiøse anmodningsvedtak i 2016. Det ble også understreket i styrets vedtak denne uka.

Selv om det kom sent, så er jeg glad for at vi i forrige uke fikk til en avtale med fagforeningene om kontorarbeidsplasser. Målet er å tilby fast vitenskapelig ansatte enekontor i forbindelse med fremtidige ombygginger og nye byggeprosjekt, herunder campussamlingsprosjektet. Nå ser vi på hvordan vi må utforme bygningene for å tilrettelegge for dette. Det er viktig for meg at de ansatte er trygge på at spørsmål knyttet til arbeidsplass blir godt ivaretatt.

Nå går prosjektet til ekstern kvalitetssikring med rapportering til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet i mai/juni. Deretter kan Regjeringen foreslå investeringsbevilgning over statsbudsjettet for 2024.

Jeg vil takke både studenter og ansatte for engasjementet i campussaken. Dere har gjort prosjektet bedre, og vi trenger at dere fortsetter å bidra inn i neste fase. Med campussamlingsprosjektet er vi i gang med å fullføre ambisjonene fra den gang NTNU ble opprettet, for snart 30 år siden. Gitt bevilgning over kommende statsbudsjetter, får vi rundt 6 milliarder kroner å bygge for – og jeg kan love at NTNU og Norge skal få mye for de pengene.

Powered by Labrador CMS