fravær

Ett universitet skiller seg ut med strengere stipendiat­regel. — Pinlig og smålig

Er du stipendiat eller postdoktor og var hjemme med syke barn i en uke i desember 2022? I så fall kan du få forlenget stipendiatperioden. Hvis du er ansatt ved rett universitet, vel å merke.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener det er god samfunnsøkonomi å praktisere forskriftsendringen med tilbakevirkende kraft.
Publisert

Stipendiater og postdoktorer har nå rett til forlengelse ved kortere fravær. Mens noen universiteter leter bakover i tid for å finne grunnlag for forlengelse, setter UiT Norges arktiske universitet grensen ved 1. juli i år.

— Det er egentlig litt pinlig og smålig å være den som gir minst her. Jeg mener dette er et tilfelle hvor det gjelder å være generøse, sier Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet.

Tilbakevirkende kraft eller ei?

I sommer kom forskriftsendringen som sikrer stipendiater og postdoktorer forlengelse også ved fravær under to uker. Endringen ble begrunnet med at den opprinnelige paragrafen kunne være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, fordi den førte til en ekstra ulempe for småbarnsforeldre.

Spørsmålet den gang var om endringen ville ha tilbakevirkende kraft, og nå viser det seg at det er stor forskjell på hvordan de forskjellige universitetene praktiserer dette. 

En kjapp sjekk viser for eksempel at NTNU og Universitetet i Oslo velger å lete fem år tilbake i tid for å finne fravær som kvalifiserer til forlengelse, slik som omsorgsdager og sykt barn-dager.

Ved Universitetet i Bergen forteller de at de gjennom mange år har gitt stipendiater forlengelse for slikt fravær, og at denne endringen derfor bare vil få betydning for postdoktorer. Den vil ha tilbakevirkende kraft for de som i dag er ansatt i postdoktor-stillinger.

Landets nordligste universitet peker seg derimot ut som det strengeste, og innehar jumboplassen forbundslederen omtaler som pinlig og smålig. For ved UiT Norges arktiske universitet vil ikke endringen ha tilbakevirkende kraft.

Guro Lind sier at de vil «servere passe doser motivasjon» for å få institusjoner til å praktisere dette med tilbakevirkende kraft.

— God samfunnsøkonomi

— Alle tjener jo på det. Stipendiatene vil slippe noe av det ekstra presset ved å ha falt etter som følge av sykdom, og gjennomføringsgraden vil øke. Det er rett og slett god samfunnsøkonomi. Når en ser hvor kostbar en doktorgrad er i utgangspunktet, er de ekstra dagene med forlengelse bare en dråpe i havet, sier Lind.

Endringen ble begrunnet med at den opprinnelige paragrafen kunne være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. 

— Dette er jo ikke en gruppe som har flust med fritid å ta av for å ta igjen det tapte etter kortere sykdomsrunder. Å forvente at en såpass utsatt gruppe skal klare å fullføre på netto kortere tid er ganske urealistisk, sier hun og legger til:

— Når det gjelder praktiseringen av denne forskriftsendringen bør det være en konkurranse å være mest mulig generøs. Det handler jo om at stipendiatene og postdoktorene faktisk skal få den tiden de bør ha, og ikke miste måneder på grunn av kortvarig sykdom.

Sin: — Etterlater negativt inntrykk

Stipendiatorganisasjonen i Norge (SiN) reagerer på at endringen ikke praktiseres likt på alle universiteter.

— Vi mener det burde vært det gjeldende for alle stipendiater. For oss sier det mye at noen institusjoner, spesielt de store, velger å vise den respekten og seriøsiteten for de det gjelder, og det etterlater et negativt inntrykk av de andre, sier SiN-leder Ole Kristian Dyskeland.

— Det er mange som opplever det urettferdig at noen får kontraktsforlengelse, mens andre ikke gjøre det. Arbeidsforholdet bør vær ganske likt mellom de forskjellige institusjonene, sier han.

Samtidig sier Dyskeland at Sin forstår at institusjonene kan stå i en presset økonomisk situasjon, men:

— Det å investere litt i den yngre garde og neste generasjons forskere vil jeg anta er en god investering for institusjonene.

UiT:— Vi forholder oss til forskriften

— Jeg mener det er klokt av oss som arbeidsgiver at vi forholder oss til det regelverket som faktisk gjelder. Det er nyttig for våre ansatte at vi er ryddige her, sier Odd Arne Paulsen, organisasjons- og økonomidirektør ved UiT.

Han sier det ikke er uvanlig at forskrifter endrer seg, og at endringen har en virkningsdato. Departementet sa at ny forskrift skulle gjelde fra 1. juli, så da gjelder den fra den datoen ved UiT.

— Vi har ikke kompetanse til å fastslå eller bestemme at en regel ikke skal gjelde på tidspunkt den gjelder i henhold til forskrift. Vi forholder til det som faktisk gjelder til en hver tid, sier Paulsen.

Han legger til at det finnes andre åpninger i forskriften som kan gi forlengelse. Paragraf 2-3, punkt 6 sier at arbeidsgiver «i særskilte tilfeller» kan forlenge ansettelsesperioden til stipendiater dersom det har oppstått «forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen», slik som «særlige omsorgsbelastninger». Men det gjelder bare stipendiater, ikke postdoktorer.

— Betyr det at stipendiater som har vært ute en uke med sykt barn vil kunne få forlengelse bare de spør?

— Det er noe som må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og vi forventer en god og åpen dialog mellom stipendiaten på den ene siden og veileder og nærmeste leder på den andre for å få frem slike behov.

— Er 10 dager hjemme med sykt barn i løpet av et år et «særskilt tilfelle» og en «særlig omsorgsbelastning», slik forskriften sier?

— Det kan det være, men det må gjøres en egen vurdering i hver enkelt sak.

NTNU: Over 1000 tilfeller som kan gi forlengelse

Ved NTNU forteller Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur, at de har jobbet med å utrede konsekvensene av forskriftsendringen siden i sommer, og at de forskjellige enhetene nå har fått oversikt over fravær i forbindelse med omsorgsoppgaver som kan gi grunn for forlengelse.

— Denne oversikten omfatter fravær inntil fem år tilbake i tid, og totalt er det snakk om i overkant av 1000 fraværstilfeller, sier han.

Direktøren presiserer at det ikke gis forlengelse for fravær som det er gitt forlengelse for under pandemien.

— Vi har også lagt ut informasjon på våre interne sider som en sikkerhet for eventuelle tilfeller som ikke har blitt med i oversikten. Så er det opp til våre enheter å gjøre en endelig vurdering om hvorvidt det skal gis forlengelse, sier Haugstad.

Powered by Labrador CMS