barnehagelærerutdanning

Få barnehage­lærere med master jobber i barne­hagen. 
— Sløsing

Ved utgangen av 2023 var bare 28 prosent av barnehagelærerutdannede med mastergrad ansatt i en barnehage. Utdanningsforbundet ber om konkrete tiltak.

Barnehagelærerutdannede med masterutdanning er ansatt i en rekke forskjellige sektorer. Av disse er 19 prosent ansatt i grunnskolen, og 14 prosent i skolesektoren utenfor grunnskolen, melder Statistisk sentralbyrå.
Publisert Oppdatert

— Det er sløsing med ressurser at engasjerte barnehagelærere som tar en master må søke seg ut av barnehagen for å få brukt kompetansen sin.

Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, til Khrono.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SBB) viser at langt fra alle som fullfører en mastergrad som barnehagelærer, faktisk får seg jobb i en barnehage ved endt utdanning.

Fire prosent

Ved utgangen av 2023 var 28 prosent av barnehagelærerutdannede med mastergrad ansatt i en barnehage. Av disse hadde en av fire en lederrolle i barnehagen.

Portrett av Geir Røsvoll
Geir Røsvoll er leder i Utdanningsforbundet.

I fjerde kvartal 2023 hadde knapt fire prosent av de ansatte i barnehagene, som tilhører yrkesgruppene barnehagelærere og andre ansatte som arbeider direkte med barn, en mastergrad. Av disse hadde kun en tredjedel en barnehagelærerutdanning i tillegg til mastergraden, ifølge SSB-rapporten.

Geir Røsvoll konstaterer at det er stor enighet om at masterutdannede barnehagelærere tilfører barnehagene faglig kunnskap, som igjen bidrar til kvalitetsutvikling.

— Vi vet også at gode vilkår for faglig utvikling er en av de viktigste grunnene til at barnehagelærere blir i arbeidet sitt, og vi tror at unge mennesker i dag også velger yrke ut fra hvilke faglige karriereveier som finnes, sier Røssvoll.

Felles rekrutterings­strategi

SSB skriver i sin rapport at tallene reiser spørsmål om hvor barnehagelærerutdannede med mastergrad jobber dersom de ikke er ansatt i barnehagesektoren, hvilke mastergrader de tar, og hvilke funksjoner de fyller i barnehagen.

Det understrekes at rapporten er ment som et bidrag til å øke kunnskapen om barnehagelærerutdannede med masterutdanning og bruken av mastergradskompetanse innenfor barnehagesektoren mer generelt.

Hevingen av kompetansenivået blant barnehagepersonell har hatt en fremtredende plassering i barnehagepolitikken de siste årene. En målsetting om å øke andelen av barnehagelærere og styrere med mastergradsutdanning i barnehagesektoren fremheves i regjeringens handlingsplan «Kompetanse for fremtidens barnehage 2023-2025», et mål som også gjenspeiles i regjeringens nyeste strategi, «Barnehagen for en ny tid», skriver SSB.

Geir Røsvoll mener at arbeidsgiverne lokalt i større grad enn i dag må sikre at barnehagelærer med master må få lønnsmessig uttelling for sin utdanning.

— Det er det muligheter for innenfor dagens lønnssystem. Men dessverre ser vi at mange barnehagelærere med videreutdanning , også de med master, ikke får uttelling for sin utdanning, dette fører til at mange søker seg bort fra barnehagen og over i andre stillinger hvor de får høyere lønn, sier Røsvoll.

Han minner om at Kunnskapsdepartementet, KS og lærerorganisasjonene har en felles forpliktelse til å jobbe for at barnehagen blir en mer attraktiv arbeidsplass.

— Dette har vi signert på i en felles rekrutteringsstrategi. Skal denne strategien ha noen betydning, må det komme konkrete tiltak, sier Røssvoll til Khrono.

Pedagogiske områder

Flertallet av barnehagelærerutdannede med masterutdanning har spesialisert seg innenfor pedagogiske områder.

Den mest fremtredende masterutdanningskategorien er spesialpedagogikk, hvor 37 prosent har sin masterutdanning. Pedagogikk følger etter med 22 prosent, mens førskole/barnehagelærerutdanninger utgjør 15 prosent av alle barnehagelærerutdannede med mastergrad.

En betydelig andel av barnehagelærerutdannede har en mastergrad i økonomiske og administrative fag, noe som utgjør 9 prosent av alle med mastergrad.

Videre har 16 prosent av de med barnehagelærerutdannede og mastergrad en masterutdanning innenfor et annet fagområde.

En av fem ansatt i grunnskolen

Selv om barnehagen er den mest populære arbeidsplassen for sysselsatte barnehagelærerutdannede med masterutdanning, viser det seg altså at bare litt over en fjerdedel av de med barnehagelærerutdanning og master, 28 prosent, faktisk er ansatte i barnehagen.

Barnehagelærerutdannede med masterutdanning er ansatt i en rekke forskjellige sektorer. Av disse er 19 prosent ansatt i grunnskolen, og 14 prosent i skolesektoren utenfor grunnskolen.

I tillegg jobber 19 prosent i næringer hvor barnehagelærerutdanning er relevant, mens 20 prosent er sysselsatt i ulike andre næringer, skriver SSB i en artikkel tilknyttet rapporten.

— Det er selvsagt viktig at barnehagens bemanning er sånn at det er rom for å bruke sin faglige kompetanse. Utdanningsforbundet mener at en styrking av barnehagens bemanning må skje gjennom å ansette flere barnehagelærere. Dette vil åpne for at masterkompetansen kan brukes på en bedre måter enn i dag, avslutter Geir Røsvoll.

Endringslogg tirsdag 14. mai: I den opprinnelige versjonen stod det at Geir Røsvoll mener at arbeidsgiverne lokalt må utfordres til å opprette stillingskoder som gjør at barnehagelærere med master får lønn i henhold til sin utdanning. Dette er nå endret til følgende i teksten:

«Geir Røsvoll mener at arbeidsgiverne lokalt i større grad enn i dag må sikre at barnehagelærer med master må få lønnsmessig uttelling for sin utdanning.

— Det er det muligheter for innenfor dagens lønnssystem. Men dessverre ser vi at mange barnehagelærere med videreutdanning , også de med master, ikke får uttelling for sin utdanning, dette fører til at mange søker seg bort fra barnehagen og over i andre stillinger hvor de får høyere lønn, sier Røsvoll.

Han minner om at Kunnskapsdepartementet, KS og lærerorganisasjonene har en felles forpliktelse til å jobbe for at barnehagen blir en mer attraktiv arbeidsplass.»

Powered by Labrador CMS