politikk

Få kritiske spørsmål til Borten Moe i Stortinget

Det har vært mye bråk rundt Ola Borten Moe (Sp), men han får færre spørsmål i Stortinget enn de fleste andre statsrådene.

Denne høsten har Borten Moe kun én gang fått spørsmål i den muntlige spørretimen i Stortinget. Her er forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) under en muntlig spørretime i Stortinget i november 2021.
Publisert

Kan statsråden garantere at kutt i campusprosjektet ved NTNU ikke vil gå ut over kvaliteten på forskning og høyere utdanning? Hva vil statsråden gjøre for å få flere til å søke barnehagelærerutdanning? Og hva vil han gjøre for å få ned midlertidigheten i akademia?

Dette er eksempler på skriftlige spørsmål forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har fått i Stortinget.

Opposisjonen har mulighet til å sette statsrådene til veggs ved å stille dem spørsmål i Stortinget. Da må de svare.

Og man skulle kanskje tro det var nok ting å spørre Ola Borten Moe om, som blant annet har kastet styret i Forskningsrådet, innført skolepenger for utenlandske studenter, kuttet i byggeprosjekter og blitt erklært «persona non grata» av studentene.

Borten Moe i bunnen på lista

Men Borten Moe er blant de statsrådene som har fått færrest spørsmål, viser en opptelling Khrono har gjort.

Siden han tiltrådte i oktober 2021, har han fått 78 skriftlige spørsmål. Det er nest færrest av alle statsrådene i Støre-regjeringen (statsministeren ikke inkludert).

Bare utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) har fått færre, med 24 spørsmål.

Til sammenligning har justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl fått 566 skriftlige spørsmål, over sju ganger så mange som forsknings- og høyere utdanningsminsiteren.

Kun to prosent av de skriftlige spørsmålene stortingsrepresentantene har stilt dagens regjering har gått til Ola Borten Moe.

Fakta

Skriftlige spørsmål i Stortinget

Antall spørsmål stilt til statsrådene sesjonene 2021-2022 og 2022-2023:

 • Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp): 24
 • Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp): 78
 • Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp): 82
 • Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap): 95
 • Landbruksminister Sandra Borch (Sp): 112
 • Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp): 120
 • Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen: 125
 • Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap): 150
 • Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap): 156
 • Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap): 188
 • Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap): 189
 • Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) / Hadia Tajik (Ap) (fram til mars 2022): 201
 • Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp): 203
 • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 301
 • Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap): 336
 • Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap): 434
 • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap): 483
 • Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp): 566

— Sjelden tvil om hva Borten Moe mener

— Det er litt overraskende med tanke på all støyen som har vært rundt han, sier politisk analytiker Aslak Bonde, som blant annet er kjent for sin ukentlige politiske kommentar i Morgenbladet.

Han forsøker seg på en forklaring:

— Noe av det som gjør Ola Borten Moe upopulær i sektoren, er at han er så tydelig. Skriftlige spørsmål brukes for å «plage» en statsråd, da skulle en tro at det var mye skriftlige spørsmål til Borten Moe. Men man bruker dem også for å se om statsråden ikke sier alt som det er og om det kan være mer å hente fra statsråden som de kan bruke i den politiske polemikken. Og Ola Borten Moe lar det sjelden være noen tvil om hva han mener.

Dobbelt så mange spørsmål til kunnskapsministeren

Antall skriftlige spørsmål til Ola Borten Moe ligger omtrent på nivå med hans forgjengere i Solberg-regjeringen, som fikk mellom 55 og 74 spørsmål i året.

Han deler Kunnskapsdepartementet med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), som har ansvaret for skoler og barnehager. Hun har fått dobbelt så mange skriftlige spørsmål som Borten Moe.

Tendensen er den samme når man inkluderer alle typer spørsmål statsrådene har fått, altså muntlige spørsmål, spørretimespørsmål og interpellasjoner.

Aslak Bonde (t.h) Ordstyrer

Alt i alt er forsknings- og høyere utdanningsministeren den statsråden som har fått tredje færrest muntlige og skriftlige spørsmål siden høsten 2021. Bare utviklingsministeren og barne- og familieministeren har fått færre.

Tallene som inkluderer muntlige spørsmål er ikke helt nøyaktige, for her kan det også være noen spørsmål til statsråder i den forrige regjeringen.

Hilse hjem-spørsmål

— Hvis du ser på den muntlige spørretimen i Stortinget, er den laget aller mest for at representantene skal få «hilse hjem». Det er like viktig for dem å vise for dem der hjemme at de stilte spørsmål om det og det, som det er å få svar. Og det er ikke så mange opposisjonspolitikere som bruker høyere utdanning til å hilse hjem. Det reflekterer jo at dette ikke er et felt som i stor grad tiltrekker seg politikernes oppmerksomhet, sier Aslak Bonde.

Denne høsten har Borten Moe kun én gang fått spørsmål i den muntlige spørretimen i Stortinget. Da var temaet den kristne NLA Høgskolens omstridte verdidokument, høyskolens syn på samliv og hvorvidt de burde få statsstøtte.

Samferdselsministeren har i samme periode for eksempel fått 24 spørsmål i spørretimen.

Mange spørsmål om helse etter korona

Professor i statsvitenskap Bjørn Erik Rasch ved Universitetet i Oslo sier antall spørsmål til statsrådene henger sammen med hvor omfattende porteføljen deres er og hvilke saker som dominerer i tiden.

— At det er mye helse og justis er ikke så rart etter korona, eller forsvar og utenriks etter det russiske angrepet på Ukraina. Energi har selvsagt også vært en svært viktig tematikk. Alle typer spørsmål i Stortinget benyttes ikke bare for å kontrollere regjeringen, men også for å få oppmerksomhet om egen politikk og synliggjøre politiske skillelinjer. Spørsmål i den ordinære spørretimen har ofte et lokalt skjær over seg; representantene «sender brev hjem» ved å spørre om ting som velgere i hjemfylket er opptatt av, sier han.

— Har ikke kjempet for feltet sitt

Selv ikke medlemmene i utdannings- og forskningskomiteen er så ivrige på å stille spørsmål til Ola Borten Moe.

Kun 33 av de 214 av de skriftlige spørsmålene de har stilt i Stortinget, har gått til ham. Det tilsvarer 15,5 prosent. Til sammenligning har kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fått 96 spørsmål fra «sin» komite.

Fremskrittspartiets representant i komiteen Himanshu Gulati har stilt 37 skriftlige spørsmål til ulike statsråder, men bare fire av disse har gått til Ola Borten Moe.

Gulati sier han selv har utfordret Borten Moe flere ganger i den muntlige spørretimen, og mener det ikke er dekkende kun å se på skriftlige spørsmål.

Himanshu Gulati (Frp) under en muntlig spørretime i Stortinget . Men han har ikke stilt spørsmål til Ola Borten Moe der, og kun stilt fire skriftlige spørsmål til statsråden i sin fagkomite, utdannings- og forskningskomiteen.

Gulati: — Har ikke kjempet for feltet sitt

— Borten Moe har ikke vært en minister som har holdt fanen høyt og kjempet for feltet sitt. Når han har kommet med nyheter, har det stort sett vært av negativ karakter. Men jeg har hovedsakelig utfordret han i den muntlige spørretimen, sier han.

Gulati har derimot sendt 20 skriftlige spørsmål til kunnskapsministeren. At hennes ansvarsområde angår flere, kan også være med å forklare at hun får flere spørsmål, tror Gulati.

— Det er ikke noe tvil om at kunnskapsministerens felt rommer videre enn forsknings- og høyere utdanningsministeren. Men jeg mener skjevheten også skyldes at det var vært lite gode nyheter fra Borten Moe. Og debatten rundt Ola Borten Moes ulike tiltak og manglende leveranser har definitivt ikke stått stille i sektoren og i mediene.

Det er komiteens leder Hege Bae Nyholt (R) som har stilt Ola Borten Moe flest spørsmål (8), men det er også hun som har stilt flest spørsmål til alle statsråder.

Fem medlemmer av komiteen har ikke stilt spørsmål til noen statsråder, men dette er representanter fra regjeringspartiene.

Powered by Labrador CMS