doktorgrader

Færre disputaser i Agder og Stavanger i pandemiåret

Universitetene i Stavanger og Agder opplevde nedgang i avlagte doktorgrader i 2021. Pandemien får en del av skylden.

Jan Inge Nilsen disputerte ved Universitetet i Agder i dag, tirsdag 11. januar , med avhandlingen «1-2-3-4-5 På sporet av grooven», her fra en konsert under Forskningsdagene i 2019.
Jan Inge Nilsen disputerte ved Universitetet i Agder i dag, tirsdag 11. januar , med avhandlingen «1-2-3-4-5 På sporet av grooven», her fra en konsert under Forskningsdagene i 2019.
Publisert

Antall disputaser gikk ned i 2021 både ved Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger, sammenlignet med året før.

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) var nedgangen spesielt stor, fra 74 disputaser i 2020 til 52 i 2021.

Ved UiA var det 44 som disputerte i fjor, sammenlignet med 51 i 2020.

UiT Norges arktiske universitet kan på sin side melde om disputasrekord i 2021 med 131 avlagte doktorgrader.

Høgskolen på Vestlandet opplevde vekst fra 6 til 10 disputaser i 2021. Høgskolen i Innlandet var godt fornøyd med sine tall, men gikk ned fra 25 disputaser i 2020 til 21 disputaser i 2021.

UiS: En del skyldes pandemien

Prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland sier at nedgangen i 2021 i hovedsak skyldes færre disputaser ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

— Nedgangen der er knyttet til flere årsaksforhold. Flere kandidater som etter planen skulle ha disputert i 2021 har fått innvilget forlengelser grunnet manglende tilgang på laboratorier og utstyr under pandemien. Det har også vært driftsavvik på sentrale analyseinstrumenter som har påvirket progresjonen til enkelte kandidater, sier hun.

Prorektor Merete Vadla Madland.
Prorektor Merete Vadla Madland.

Også ved andre fakulteter har det vært en reduksjon i antall disputaser, men ifølge Madland skyldes dette normale svingninger.

Hun påpeker også at nedgangen i 2021 kommer etter to år med solid vekst, der de gikk fra 50 disputaser i 2018 til 74 i 2020.

I 2020 var UiS godt over måltallet på 65 disputaser, men Madland opplyser at de ikke lenger har måltall for dette etter at universitetet i 2021 gikk inn i en ny strategiperiode.

UiA: Ikke alarmerende

Viserektor for forskning, Hans Kjetil Lysgård ved Universitetet i Agder, lar seg ikke alarmere av nedgangen i antall avlagte doktorgrader i 2021.

— Det er ingen dramatikk, slik jeg ser det. Vi hadde fire som skulle ha levert før jul, men ikke fikk gjort det av praktiske grunner, og per i dag har vi allerede fem innleverte. Slik sett ligger vi omtrent på det samme som i 2020, sier han.

To hittil i år

UiA har allerede gjennomført to disputaser de første januardagene. Den første foregikk 6. januar da Tore Frimannslund ved Handelshøyskolen ved UiA forsvarte avhandlingen «Regional access to entrepreneurial finance and entrepreneurial finance ecosystems. Determinants of and barriers to ecosystem finance».

Tirsdag 11. januar fulgte musikeren Jan Inge Nilsen ved Fakultet for kunstfag opp med rytme og groove fra en trommeslagers perspektiv med avhandlingen «1-2-3-4-5. På sporet av grooven».

Mulig pandemieffekt om et par år

— Har ikke pandemien påvirket antall disputaser hos dere i det hele tatt?

— Det er ikke meldt tilbake til oss. Noen kan jo være litt forsinket og det kan være noen praktiske ting, men det skal vi se nærmere på, sier viserektoren ved UiA.

Lysgård sier videre at effekten av pandemien kan vise seg på litt lengre sikt, om et par år.

— Vi krysser fingrene for at pandemien ikke har for store konsekvenser, men det kan hende vi vil se effekter om et par år spesielt for de som er avhengige av feltarbeid og laboratorieeksperimenter i doktorgradsarbeidet, sier han.

Powered by Labrador CMS