Nokut-direktør Terje Mørland er glad for at strykprosenten på sykepleierstudiene går ned. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Færre sykepleiestudenter strøk. Sjekk oversikt for studiestedene.

Nasjonal deleksamen. Hvert år gjennomføres det nasjonale deleksamener for sykepleiestudenter. I år går strykprosenten markant ned, men det er fortsatt store forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene. Se oversikten her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Resultatene fra nasjonal deleksamen i sykepleierstudiet er klare. De viser at det på nasjonalt nivå var 19,7 prosent av studentene som strøk i 2019. Det er en nedgang fra 21,9 i 2018 og 21,5 i 2017. Gjennomsnittskarakteren nasjonalt ligger ifølge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) på en god D.

Andelen som stryker er dermed fortsatt høy, men lavere enn de to foregående år.

Nasjonal deleksamen for sykepleierstudenter i 2019

Studiested Stryk % Snitt karakter Antall kandidater
HVL - Stord41,21,3397
UiT - Alta39,11,8323
UiT - Hammerfest34,51,5958
Nord - Namsos33,81,6877
USN - Drammen31,61,78171
Nord - Mo i Rana29,52,0578
UiT - Narvik29,21,7748
OsloMet - Kjeller28,22,02181
UiT - Harstad27,82,1354
USN - Porsgrunn27,81,89126
NTNU - Gjøvik27,61,95221
Nord - Vesterålen252,1324
Høgskolen i Innlandet - Elverum23,32,05232
HVL - Førde22,32,26121
Høgskolen i Innlandet - Kongsvinger21,22,0252
UiS20,62,22296
UiT - Tromsø20,52,63171
USN - Vestfold202,35145
NTNU - Ålesund202,22130
VID - Oslo - Diakonhjemmet19,92,39171
Nasjonalt19,72,365022
Høgskolen i Østfold19,42,37222
Nord - Bodø192,25142
OsloMet - Pilestredet182,37439
Høgskolen i Molde17,92,17156
HVL - Haugesund16,92,08118
UiA - Grimstad16,92,44130
VID Diakonova16,52,56133
Nord - Levanger15,92,33132
HVL - Bergen10,62,99265
Lovisenberg Diakonale Høgskole9,62,88219
VID - Bergen9,22,9195
UiA - Kristiansand8,43,09166
NTNU - Trondheim73,48229

Kilde: Nokut, sortert fra mest til minst stryk.

— Et steg i riktig retning, sier Nokuts direktør, Terje Mørland i en pressemelding.

Nasjonal deleksamen kan sammenlignes med nasjonale prøver for studenter i høyere utdanning.

Nokut arrangerer nasjonale eksamener ved bachelorgradstudiet i sykepleie og i grunnskolelærerutdanningen. På sykepleierutdanningen testes studentene i det naturvitenskapelige basisemnet anatomi, fysiologi og biokjemi. Ved de fleste institusjoner ligger emnet i studentenes første semester.

Resultatene tyder på at anatomi, fysiologi og biokjemi er krevende for sykepleierstudentene.

Terje Mørland

Store forskjeller mellom institusjonene

Tallene viser imidlertid store forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene.

Ved fem studiesteder er det en strykprosent på over 30 prosent. Disse er: Høgskulen på Vestlandet (Stord), UiT Norges arktiske universitet (Alta), UiT Norges arktiske universitet (Hammerfest), Nord universitet (Namsos) og Universitetet i Sørøst-Norge (Drammen).

— Resultatene tyder på at anatomi, fysiologi og biokjemi er krevende for sykepleierstudentene. Samtidig er disse emnene grunnleggende for sykepleiere, og derfor er det viktig at institusjonene fortsetter å jobbe med å bedre resultatene. Men likevel er det gledelig at det samlet sett er færre som stryker, sier Terje Mørland i Nokut.

Samtidig er det fire studiesteder hvor strykprosenten er på under 10 prosent. Disse er: Lovisenberg diakonale høgskole, Vid vitenskapelige høgskole (Bergen), Universitetet i Agder (Kristiansand) og NTNU (Trondheim).

Helt øverst på statistikken troner NTNU i Trondheim, med en strykprosent på sju prosent. De har det klart beste karaktersnittet i landet. Slik var det også i 2018 og 2019.

Ved NTNU i Trondheim fikk også seks av ti studenter karakteren B eller bedre.

Har klart å tilpasse seg bedre

Fakta

Nasjonale deleksamener

Nokut arrangerer nasjonale deleksamener for sykepleierstudenter i samarbeid med Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie.

Alle høyskolene og universitetene som utdanner sykepleiere, deltar i prosjektet.

Den nasjonale deleksamenen omfatter emnene anatomi, fysiologi og biokjemi for studenter i bachelorgradsstudiet i sykepleie.

I tillegg arrangerer Nokut hver vår nasjonal deleksamen for bachelorstudenter i revisjon og regnskap, samt i ametmatikk for grunnskolelærerstudenter.

Nasjonal deleksamen for lærerstudenter er ikke arrangert studieåret 2017/18, men skal bli gjenopptatt fra 2019-kullet.

Kilde: NOKUT

NSF Student representerer sykepleierstudenter fra alle landets sykepleierutdanninger. Leder av NSF student, Ingvild Berg Lauritsen synes tallene fra årets nasjonale deleksamen er veldig fine, og er glad for at dette nå går i riktig retning

— Det er fint å se at flere nå får karakteren B enn stryk, sier hun til Khrono.

— Hva tror du man har gjort riktig, for å endelig få til en nedgang?

— Vi tror det har sammenheng med at det nå har vært nasjonale deleksamener i noen år, og at studiestedene har klart å bedre tilpasse seg, sier hun.

NSF-leder: — Se til dem som har gjort det bra

Lauritsen er positiv til de nasjonale eksamenene.

— De gjør at man får sett hvordan kunnskapsnivået er på nasjonalt nivå, og ikke bare lokalt. De gjør det lettere å sammenligne - og se hvor, og hvem som bør sette inn et ekstra støt, sier hun.

— Hvordan bør studiestedene jobbe framover, for at den positive trenden skal fortsette?

— I år ser vi at noen studiesteder har hatt en markant forbedring - for eksempel Mo i Rana og Narvik. Vi ser også at enkelte studiesteder, som NTNU, skiller seg tydelig ut med gode resultater. Vid vitenskapelige høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole har også ligget stabilt godt de siste årene. De andre studiestedene, som ikke har prestert like bra, bør se til dem som har gjort det bra. Det er ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt, når vi ser at det er noe som fungerer, sier hun.

Nå skal Nokut gjennomgå og analysere resultatene fra årets eksamen. Målet er at resultatene kan brukes av både Kunnskapsdepartementet, utdanningsinstitusjonene og Nokut selv, i det videre arbeidet med å utvikle kvaliteten i norsk utdanning.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Islin Nybø (V) synes det er bra at det var færre som strøk på nasjonal deleksamen i fjor sammenliknet med årene før.

— Fortsatt er strykprosenten for høy, men denne eksamenen er et viktig verktøy for universitetene og høyskolene til å forbedre undervisningen, slik at færre stryker i fremtiden, sier Nybø i meldingen.

Powered by Labrador CMS