utdanningsvalg

Færre vil ta mer utdanning etter videregående skole

Tre av fire unge planlegger å ta mer utdanning etter videregående skole. Det er en nedgang på sju prosentpoeng fra 2021.

Andelen som har planer om å ta mer utdanning etter videregående skole faller sammenlignet med 2021, ifølge ny undersøkelse.
Publisert

— Vi ser at pila peker i feil retning med færre unge som ønsker å ta mer utdanning. Selv om mulighetene for å lære hele livet skal styrkes, bør vi snu denne trenden, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

I en fersk kartlegging er et utvalg unge som i dag går på ungdomsskole, videregående skole eller er lærling, spurt om de tenker å ta mer utdanning. Andelen som svarer ja, har falt med 7 prosentpoeng siden 2021.

Nå er det 76 prosent som sier at de tenker å ta mer utdanning etter videregående, sammenlignet med 83 prosent i 2021, viser undersøkelsen, som Opinion har gjort for HK-dir.

Flere ønsker fagskole

Når de blir spurt om hva slags utdanning de planlegger, svarer 61 prosent universitet eller høgskole. Det er en nedgang på 9 prosentpoeng fra 2021.

Derimot er det en større andel enn i 2021 som planlegger å ta fagskole. I 2023 er andelen 14 prosent, sammenlignet med 6 prosent i 2021.

— Samfunnet kommer til å ha et stort behov for flere med fagskoleutdanning i fremtiden. Det er derfor svært positivt å se at flere og flere unge nå oppgir at de planlegger å ta høyere yrkesfaglig utdanning, sier Skule i en nyhetsmelding på hkdir.no.

Portrett av Sveinung Skule
Sveinung Skule, direktør i HK-dir.

Lønn viktigere

Et annet funn er at lønn ser ut til å være viktigere for utdanningsvalget.

2 av 3 oppgir at høy lønn er ganske eller svært viktig for valg av utdanning, en økning på 14 prosent fra 2021.

— Selv om flere unge er opptatt av høy lønn enn tidligere, så ser vi det er viktigst at fagområdet interesserer dem. Vi ser også at kriteriene endrer seg etter hvert som man blir eldre, sier Skule.

Vanskelig å velge

Halvparten av de unge synes det er vanskelig å forstå hvilke jobber de kan få med ulike utdanninger. I tillegg synes over halvparten at det er vanskelig å velge riktig utdanning.

— Internett er fortsatt den foretrukne kilden til utdanningsinformasjon for unge. Undersøkelsen viser at over halvparten ønsker også å snakke med en veileder ansikt til ansikt. En kombinasjon av gode digitale verktøy og kvalitet i karriereveiledning i skolen er derfor viktig for å hjelpe ungdom å velge riktig, sier Skule.

Lærer faller i popularitet

De unge er også spurt om hva slags yrke de kan tenke seg. Helse og omsorg er mest populært blant kvinner, mens data og IT er på topp for menn.

Andelen som har lyst til å jobbe i skole eller barnehage, har falt fra 21 prosent i 2021 til 14 prosent i år.

— Funnene fra kartleggingen stemmer godt overens med årets opptakstall gjennom Samordna opptak. Sammenliknet med 2021 ser vi at færre vil bli lærer, mens flere vil studere økonomisk-administrative fag og informasjonsteknologi, sier Skule.

Powered by Labrador CMS