studenttall

7000 færre studenter etter pandemien

De aller fleste universiteter og høgskoler opplevde nedgang i studenttallet i 2022. Normalisering etter pandemien, ifølge SSB.

Antall studenter ved norske universiteter og høgskoler hadde et oppsving under pandemien, men nå har utviklingen normalisert seg til slik den var før 2020
Publisert

Studenttallet i Norge var på 298.000 i 2022, noe som betyr en nedgang på 7000 studenter fra året før, tilsvarende 2,4 prosent.

Størst nedgang opplevde Universitetet i Sørøst-Norge og Handelshøyskolen BI, som begge hadde cirka 1000 færre studenter i 2022 enn i 2021. Det tilsvarer en nedgang på henholdsvis henholdsvis 6 og 5 prosent.

Norges idrettshøgskole hadde derimot en stor prosentvis vekst på 24 prosent og fikk 282 flere studenter i 2022 enn året før. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, UiT Norges arktiske universitet, Norges handelshøyskole og VID vitenskapelige høgskole hadde alle svak vekst, mens alle andre går ned eller står på stedet hvil.

Tilbake til normalen

— Nedgangen i antall studenter i 2022 kan tolkes som at vi er på vei tilbake til normalen etter to år med stor økning i studenttallene. Det er likevel viktig å merke seg at det faktisk er 16 000 flere studenter i 2022 enn det var i 2019, sier seniorrådgiver Geir Nygård i SSB i en pressemelding.

Nedgangen i 2022 kommer etter at studenttallet økte under pandemien. Årlig vekst i pandemiårene 2020 og 2021 var på 4 prosent. Til sammenligning var årlig vekst i årene 2010-19 på 2 prosent, ifølge SSBs statistikk.

— Det var ikke overraskende at antallet studenter økte under pandemien. Flere valgte nok å ta utdanning som følge av permitteringer og et utfordrende arbeidsmarked, sier Geir Nygård.

Spesielt for pandemiårene var også en stor økning i antall 19-åringer som valgte å begynne direkte i høyere utdanning etter fullført videregående.

— Høsten 2022 ser vi at antallet unge studenter normaliserer seg igjen. Uten restriksjoner er det trolig flere unge som velger å gjøre annet før høyere utdanning, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS