Klimastrategi

Fagforeningene fikk ikke komme med innspill - mener det bryter med hovedavtalen

NTLs Natalia Zubilliaga reagerer på at Universitetet i Oslo skal legge fram en ny klimastrategi uten at fagforeningene har fått komme med innspill.

Hovedtillitsvalgt i NTL-UiO , Natalia Zubillaga, mener det bryter med hovedavtalen at Universitetet i Oslo skal legge fram en ny klimastrategi uten innspill fra fagforeningene.
Publisert Oppdatert

En arbeidsgruppe ved Universitetet i Oslo (UiO) har siden 2019 jobbet med en ny klimastrategi for universitetet. Etter planen skal arbeidsgruppen legge fram et førsteutkast i slutten av mai, men det blir uten innspill fra fagforeningene. Det reagerer hovedtillitsvalgt i Norsk tjenestemannslag (NTL) ved UiO på.

Til Uniforum sier Natalia Zubilliaga at fagforeningene ble orientert om strategien på et møte med UiO i starten av mai. På møtet ble fagforeningene fortalt at de skulle få være med på utformingen og diskusjonen videre fram mot ferdigstilling.

Én uke senere kom kontrabeskjeden - klimaplanen er nesten ferdig.

Savner forankring

Hun mener den manglende inkluderingen av fagforeningene bryter med hovedavtalen.

— Det er forankret i hovedavtalen at vi skal involveres i arbeidet om klima og miljø på arbeidsplassen. Strategier, ulike arbeidsplaner og tiltak har potensial til å skape konflikt mellom ulike grupper ansatte i en og samme virksomhet. Det er jeg helt enig i at vi må adressere, og der er fagbevegelsen viktig for å fremme rettferdighetshensyn og omfordeling, sier Zubillaga til Uniforum.

Hun frykter at strategien kan bli for «svevende» og uten konkrete tiltak. Hun mener at fagforeningene kunne kommet med verdifulle bidrag som er forankret blant de ansatte.

Zubillaga mener det er kritikkverdig at UiO-ledelsen ikke har lagt til rette for medbestemmelse i arbeidet med strategien.

— Kan avgi høringsuttalelse

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen forteller til Uniforum at at fagforeningene bidrag til den endelige strategien er viktig og noe de har krav på.

Han viser til at ekspertgruppen kan velge å invitere til innspillsrunder, og at utkastet skal ut til høring i organisasjonen.

— Fagforeningene kan, på samme måte som andre, avgi høringsuttalelse. Deretter skal endelig utkast til rapport forberedes for universitetsstyrebehandling. Da skal de ansattes organisasjoner utøve sin medvirkning og medbestemmelse, og dette skjer i IDF-møter hvor strategien skal drøftes eller forhandles med organisasjonene, avhengig av hvilke tiltak som blir foreslått. Resultatet av behandlingen i IDF innarbeides deretter i den endelige saken før den blir forelagt universitetsstyret til behandling, sier Benjaminsen til Uniforum.

Powered by Labrador CMS