Styremedlem Kristian Bjørkdahl (lengst til høyre) stilte spørsmål ved hvordan Universitetet i Oslos klimastrategi vil påvirke andre satsingsområder. Foto: Mats Arnesen

Klimadebatt: — Det er mange insentiver for å reise mer

Klimatiltak. Universitet i Oslo ønsker å kutte flyreiser med ti prosent i 2020. Styremedlem Kristian Bjørkdahl ønsket å vite hvordan den nye klimastrategien vil påvirke andre satsingsområder som krever mye reising.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Klimatiltak er en het potet på landets universiteter i disse dager.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) er ledelsen i gang med en tiltaksplan for å kutte klimautslippene, der målet er å gjøre universitetets kjernevirksomhet og drift så bærekraftig som mulig.

På Universitetet i Bergen (UiB) vedtok styret i forrige uke en ny reisepolicy. Studentene i styret ønsket at tog skulle være det foretrukne transportmiddelet mellom Oslo og Bergen, men ble stemt ned.

Fakta

Klimaplan for Universitetet i Oslo

Dette er blant tiltakene som foreslås:

  • Sikre fossilfri bilpark i løpet av 2020 – med unntak av biler hvis funksjon det p.t. ikke finnes gode nok alternativer for i markedet – og legge inn krav om fossilfri transport fra eksterne leverandører.
  • Etablere et UiO-bruktmarked for gjenbruk av vitenskapelig utstyr samt IT- og mobilutstyr og møbler, samt en miljømessig forsvarlig utfasing av utstyr som ikke kan gjenbrukes.
  • Innføre forbud mot unødvendige engangsprodukter i plast og papp.
  • Ha som mål at antall flyreiser reduseres med 10 prosent i 2020. En nøyaktig definisjon av mål vil stadfestes når endelig tiltaksplan vedtas medio 2020.
  • Arbeide for at andre reisemetoder enn fly blir en del av tilbudet fra reisebyrået UiO har rammeavtale med.
  • I større grad benytte videokonferanseutstyr ved sensur, gjesteforelesninger mv., og vurdere konkrete retningslinjer i tilknytning til dette. Eksempelvis bør andreopponenter i disputaser delta per videokonferanse så langt det er mulig.

Kilde: Universitetet i Oslo

Tirsdag var det tid for klimadiskusjon ved UiO. På et styremøte i juni vedtok styret å jobbe etter 1,5 gradersmålet i Parisavtalen. Etter planen skal klimastrategien være klar til sommeren, men før den tid ønsket universitetsledelsen innspill fra styret.

Blant annet foreslår universitetet et kutt i antall flyreiser på ti prosent, en fossilfri bilpark i løpet av 2020 og etablere et bruktmarked for gjenbruk av vitenskapelige utstyr.

Et samstemt styre var enig i at dette var et grundig arbeid med ambisiøse mål. Det var likevel et par momenter styremedlem Olav Gjelsvik ønsket å bemerke.

— Vi har en vei å gå for å ha den utstyrsparken som kreves for å erstatte reising. Det ligger mange muligheter i teknologien, og her er vi på mange måter en sinke, sa Gjelsvik.

Les også: UiB: Interne møter og seminar skal være kortreiste

Opptatt av hva UiO kan gjøre selv

Representant for de midlertidige vitenskapelige ansatte, Kristian Bjørkdahl, stilte spørsmål ved påvirkningen klimastrategien vil ha på andre områder av UiOs virksomhet.

Vi har en vei å gå for å ha den utstyrsparken som kreves for å erstatte reising.

Olav Gjelsvik

— Har man tenkt at disse ambisjonene skal få noen konsekvenser for alle insentivene som finnes i retning av å fly mer? Det er mange incentiver for oss, særlig forskere,men delvis også studenter, for å fly mer. Vi skal blant annet diskutere en universitetsallianse som betyr adskillig flere flyturer. Det er internasjonalisering, forskermobilitet og post doktor-stillinger som man kun får hvis man drar til et annet land. Det er et sterkt press i retning av å fly mer. Skal disse ambisjonene få noen konsekvenser i den retningen? spurte Bjørkdahl, og refererte til universitetsalliansen Circle U, som UiO har inngått med Aarhus Universitet, Humboldt-Universität zu Berlin, King's College London, Université catholique de Louvain, Universitetet i Beograd og Université de Paris.

Da UiO la frem sitt klimaregnskap i mai viste det at reiser og transport sto for 31 prosent av klimagassutslippene fra universitetet.

— Det er klart det er incentiver totalt sett, men jeg tror at vi må fokusere det vi selv kan gjøre noe med. En del av insentivene er ikke bestemt av oss. Jeg er helt enig i at vi må reflektere rundt hvordan vi skal forholde oss til dem, men nå er jeg opptatt av hva vi selv kan gjøre. Hvis vi kun ser på hva andre kan gjøre for oss, kommer vi ingen vei, svarte rektor Svein Stølen.

Les også: 22 mill. i minus på odontologi i Oslo. Fagforening frykter konsekvensene.

Viktig premiss

UiO jobber i disse dager med en ny strategiplan for det neste tiåret. Da planen tidligere i høst var ute på høring blant ansatte og studenter, var tilbakemelding tydelig: Klima må være en større del av planen. Til Uniforum sa Stølen den gang at han er overbevist at klima vil få god plass i den vedtatte strategien.

I strategien som også ble diskutert på møtet i dag, ble punktet om klima diskutert. Der står det nemlig som forslag at «klimakrisen tydeliggjøres som et viktig premiss for hele UiOs virksomhet de kommende ti årene».

Bjørkdahl mente det kunne være uheldig hvis klima ble et viktig premiss for all aktivitet ved universitetet.

— Et viktig premiss betyr ikke at det skal være enerådende, svarte Stølen.

Styremedlem Idar Kreutzer mente på sin side at klimakrisen er så «samfunnsgjennomgripende» at det vil være rart hvis UiO kom gjennom en slik prosess uten å ha reflektert over det.

— Det blir som å sitte i baren på Titanic og bestille en Gin & Tonic til. Samfunnet må ta innover seg de utfordringene vi står overfor, sa Kreutzer.

(Oppdatert kl. 10.12, 4. desember med mer utfyllende kommentarer fra styremøtet)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS