Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet legger fram kriterier som skal avgjøre hvor mange studiesteder universitetet skal ha for framtiden. I dag har Nord ni studiesteder i Nordland og Trøndelag. Foto: Siri Øverland Eriuksen

Fakultetene ved Nord universitet ønsker seg færre studiesteder

Struktur. Fakultetene ved Nord universitet ønsker større konsentrasjon og tilstedeværelse på færre steder, viser innspill. Fredag skal styret vedta kriteriene for framtidig studiestedsstruktur.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

OBS: Denne saken er mer enn to år gammel.

Fakultetet for sykepleie og helsefag ved Nord universitet er i dag tilstede på sju ulike steder, men ønsker i framtiden å kun være tilstede på to, maksimum tre steder, viser innspill i forkant av styremøtet.

Styret ved Nord universitet skal vedta kriterier for framtidig studiestedsstruktur under et møte på Værnes fredag.

Med andre ord kriterier som skal avgjøre hvor mange studiesteder Nord universitet skal ha. I dag har universitetet 9 studiesteder: Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos, Nesna, Sandnessjøen, Stjørdal, Steinkjer og Vesterålen.

En endelig beslutning skal tas på styremøtet i mai, men kan bli utsatt til september hvis forslaget medfører vesentlige endringer for enkelte studiesteder/lokalsamfunn, som det heter i saksframlegget. Da vil det i så fall måtte gjennomføres en høring. og Nord vurderer nå juridiske og andre forhold for å finne ut om en høring må gjennomføres.

Dette er hva vi tenker må til for at vi skal bli et robust universitetsfakultet som også kan være konkurransedyktig og synlig nasjonalt og internasjonalt.

Trine Karlsen

Kriteriene som foreslås for styret er at hvert studiested skal ha forskning av høy kvalitet, høy kvalitet i utdanningen og et stimulerende læringsmiljø. Videre at studiestedene skal være attraktive for ansatte og studenter, gi kunnskaps- og forskningsbasert utvikling i regionen og bidra til effektiv ressursbruk og økonomisk balanse.

Fakultetene vil ha færre studiesteder

Fakultetene har gitt innspill til ny studiestedsstruktur, og det varierer i hvilken grad de ønsker endringer.

Men ifølge oppsummeringen av fakultetenes innspill mener fakultetene at fagmiljøene deres bør konsentreres på færre steder.

Det går likevel fram av saksframlegget til styremøtet fredag at det ikke mulig å finne en løsning som er optimal for alle fakultetene og som samtidig skaper en helhetlig universitetsstruktur og effektive løsninger for Nord universitet som helhet.

Sykepleie og helsefag sju steder

Dekan Trine Karlsen ved Fakultet for sykepleie og helsefag. Foto: Nord

I dag varierer det mye hvor mange studiesteder hvert fakultet er tilstede på.

Fakultet for sykepleie og helsefag er på sju studiesteder i dag; Bodø, Levanger, Vesterålen, Mo i Rana, Namsos, Stjørdal og Sandnessjøen. Blant annet har fakultetet sykepleieutdanning på fem steder.

I sitt innspill skriver dekan Trine Karlsen at dette ikke er bærekraftig og at fakultetet ønsker to, maksimum tre studiesteder for framtiden. «Dette må til for at fakultetet skal gå fra å være en profesjonshøgskole til å bli et faglig og økonomisk bærekraftig universitetsfakultet», skriver hun.

— Dette er hva vi tenker må til for at vi skal bli et robust universitetsfakultet som også kan være konkurransedyktig og synlig nasjonalt og internasjonalt. Vi har noen miljøer som allerede er der, og noen som er et stykke unna. Noen av disse er på steder det ingen andre fakulteter er representert, sier Trine Karlsen til Khrono.

— Men i innspillet deres sier dere ikke konkret hvor dere vil være for framtiden?

— Nei, og det er fordi bestillingen fra styret var å komme med innspill på hva som må til for at vi, innenfor dagens økonomiske rammer, kan levere riktig kvalitet på universitetsnivå, sier hun.

I innspillet gir hun likevel en pekepinn på hvor fakultetet anbefaler å være i framtiden. Hvis det blir to studiesteder tenkes ett studiested knyttet til Helse Nord og ett knyttet til Helse Midt-Norge. Hvis alternativet er tre studiesteder vil disse være knyttet til de regionale helseforetakene, det vil si Nordlandssykehuset med hovedvirksomhet i Bodø, Helgelandssykehuset som i dag er på tre steder på Helgeland (Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen), eller Helse Midt-Norge med virksomhet i Levanger og Namsos.

Fakultetet skriver i innspillet til styret at det kan være aktuelt å vurdere ulike typer distribuert utdanning på bachelornivå.

— Vi må først avvente hvor styret bestemmer at vi skal ha studiesteder, og deretter må vi se på om vi skal tenke økt fleksibilitet på bachelornivå, sier Karlsen.

Flere er på to-tre steder

Fakultet for biovitenskap og akvakultur er på to steder; Bodø og Steinkjer og ønsker å fortsette med ett studiested i hvert fylke.

Fakultet for samfunnsvitenskap er i Bodø, Steinkjer og Levanger, men ønsker for fremtiden bare å være i Bodø pluss enten Steinkjer eller Levanger.

Handelshøgskolen er det femte fakultetet ved Nord og har sin hovedaktivitet i Bodø, men har også faggrupper i Trøndelag, Helgeland og Salten, men mener det vil være en fordel med færre lokasjoner enn i dag, for eksempel ved å ha ansatte og heltidsstudenter kun på ett sted i Trøndelag og ett sted på Helgeland, i tillegg til Bodø.

Dette er en beslutning som kan få store konsekvenser for lokalmiljøene og for de ansatte, og det er viktig at vi har en prosess som gir mest mulig legitimitet.

Terje Fallmyr

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) er i Levanger, Bodø og Nesna, men sier ikke konkret hvor mange studiesteder fakultetet ønsker for framtiden, kun at alle studiestedene må være fullverdige og blant annet ha alle støttefunksjoner på plass, blant annet universitetsbibliotek, studentvelferdstilbud og administrative støttefunksjoner. Ifølge FLUs innspill må det være en viss størrelse på studiestedet i form av antall ansatte og antall studenter for å sikre forskningsbasert undervisning og forskningskraft på studiestedene.

Ønsker høring

Et av punktene i vedtaksforslaget til styremøtet fredag er at en høringsrunde skal vurderes, dersom forslaget til studiestedsstruktur medfører vesentlige endringer på dagens studiesteder.

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nord universitet, Terje Fallmyr, mener det bør gjennomføres en høring før endelig beslutning blir tatt.

Det mener også de andre fagforeningene ved Nord universitet, som i et brev til styret 9. januar skriver: « Vi vil absolutt anbefale at man tar seg tid til å bruke høringsinstituttet. Beslutningene i denne saken vil ha store konsekvenser i all overskuelig framtid for både lokalmiljø og ansatte, slik at en høring som kan bidra til økt legitimitet, vil være helt nødvendig.»

Brevet er undertegnet Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, LO/NTL, Norsk Sykepleierforbund, YS/Parat og Akademikerne.

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, Terje Fallmyr. Foto: Nord

— Dette er en beslutning som kan få store konsekvenser for lokalmiljøene og for de ansatte, og det er viktig at vi har en prosess som gir mest mulig legitimitet, sier Fallmyr til Khrono.

Han opplyser at en delegasjon fra ledelsen ved Nord skal ut på en besøksrunde til alle studiestedene fra neste uke av.

— Vi henger oss på der, for det er viktig å høre hva som blir sagt og få reaksjonene på hvert studiested, sier han.

— Ifølge fakultetenes innspill ønsker de fleste mer konsentrasjon?

— Ja, men hva er konsentrasjon, betyr det nødvendigvis samlokalisering? I dag går det an å få en desentralisert organisasjon til å fungere ved hjelp av god ledelse og teknologi, sier han.

Størrelse teller?

Ifølge utredningen som legges fram for styret fredag er målet med ny studiestedsstruktur å utvikle anerkjente og fremragende forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Dette krever, ifølge utredningen, et betydelig løft, og det vurderes som spesielt viktig å tiltrekke seg topp-forskere som kjernen i sterke forskningsgrupper.

Det er nødvendig for Nord universitet å styrke noen studiesteder, mens andre må omstruktureres eller avvikles om bruk av det samlede kriteriesettet tilsier dette.

Styrepapirer til møtet 11.januar

«Større campusbaserte fagmiljøer antas å øke attraktiviteten og styrke rekrutteringen av spisser i forskningen og til fagmiljøene generelt», heter det, og det står videre at det er utfordrende å rekruttere fagpersoner i dag og at lokalisering på steder der det finnes andre kompetanseinstitusjoner vil gjøre Nord universitet mer attraktivt.

Campus vs studiested

Fakultetene mener, ifølge oppsummeringen, at det bør være to typer studiesteder i framtiden; campus og studiested/arrangørsted. Mens campus har et fullt tilbud med heltidsstudier på bachelor-, master- og PhD-nivå, med alle nødvendige støttefunksjoner, kan studiested/arrangørsted ha samlingsbaserte tilbud, der undervisningen foretas av tilreisende fra campus.

«Dette vil også legge et bedre grunnlag for å sikre oppfyllelse av vilkår for akkreditering og møte KD og NOKUT sine krav og forventninger. Det er nødvendig for Nord universitet å styrke noen studiesteder, mens andre må omstruktureres eller avvikles om bruk av det samlede kriteriesettet tilsier dette.»

(Saken er oppdatert 10/1-19 med at alle fagforeningene ved Nord ønsker høring om studiestedsstrukturen.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS