Rektor Anne Husebekk fikk mange spørsmål fra ansatte og studenter ved kunstfakultetet og Tromsø museum under allmøtet onsdag, som ble holdt i museumssalen. Foto: Adnan Icagic

Vil utsette nedlegging av kunstfakultet

Kunstfag. Ledelsen ved UiT vil utsette nedlegging av kunstfakultetet og utrede sammenslåing med Tromsø museum.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet informerte onsdag ansatte og studenter ved Kunstfakultetet og Tromsø museum - Universitetsmuseet om at hun går inn for å utrede videre en sammenslåing mellom fakultetet og museet.

Det skjedde på et allmøte som ble arrangert på Tromsø museum onsdag.

Hun ønsker ikke å gå videre med det andre alternativet, som var å slå sammen Kunstfakultetet med det store Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet).

Jeg kommer til å be styret om en ny mulighets-studie, der sammen-slåing av Kunst-fakultetet og museet blir utredet nærmere.

Anne Husebekk

Universitetsstyret ved UiT vedtok i juni i år at Kunstfakultetet ikke lenger skal være et eget fakultet, noe som har skapt sterke reaksjoner. Antall fakulteter ved UiT skal reduseres fra dagens åtte til seks fra 1. januar 2018, går det fram av vedtaket.

På allmøtet onsdag slo Husebekk fast at det ikke er snakk om å noen omkamp om nedleggingen av fakultetet.

— Jeg kommer til å be styret om en ny mulighetsstudie, der sammenslåing av Kunstfakultetet og museet blir utredet nærmere, sier Husebekk til Khrono.

Rektor Anne Husebekk møtte ansatte og studenter ved Kunstfakultetet og Tromsø museum onsdag. Foto: Adnan Icagic

— Betyr dette at nedlegging av Kunstfakultetet, som skulle skjedd 1. januar 2018, må utsettes?

— Ja, utredningen vil måtte skje i løpet av våren 2018, så det vil innebære en utsettelse, sier hun.

— Hvordan opplevde du reaksjonene fra ansatte og studenter på allmøtet?

— Noen var veldig begeistret og andre skeptiske, så det var en blandet reaksjon, sier Husebekk, som legger til at hun synes det var viktig å møte ansatte og studenter før innstillingen til universitetsstyret blir offentlig torsdag.

Styret skal behandle saken på sitt møte 30. november.

Kunstfakultetet ved UiT består av Kunstakademiet og Musikkkonservatoriet og utdanner i hovedsak utøvende kunstnere, mens Tromsø Museum - Universitetsmuseet består av Tromsø Museum, Polarmuseet, MS Polstjerna og Tromsø arktisk-alpine botaniske hage.

Anbefalte ingen

En arbeidsgruppe nedsatt av universitetsledelsen har utredet to alternativer; enten å innlemme kunstfakultetet i Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet), eller å slå det sammen med Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Konklusjonen til arbeidsgruppen var at ingen av disse alternativene vil gi noen faglig gevinst for kunstfagene ved UiT, men at det var færrest ulemper ved å innlemme kunstfagene i HSL-fakultetet.

Arbeidsgruppen ble ledet av arkitekt og byplanrådgiver Peter Butenschøn, og både dekan Sonni Olsen ved HSL-fakultetet, dekan Kjell Magne Mælen ved Kunstfakultetet og direktør Lena Aarekol ved Tromsø Museum var medlemmer.

I rapporten fra Arbeidsgruppen står det at de ikke har hatt tid til en grundig drøfting av hvilke muligheter som de to alternativene kan gi, blant annet for tverrfaglig samarbeid.

Håper på åpent mandat

Dekan Kjell Magne Mælen ved Kunstfakultetet sier til Khrono at han er glad for at universitetsledelsen går inn for en ny utredning om plassering av kunstfagene.

— Det er positivt at dette blir undersøkt videre, og jeg er glad for at vi har et universitet som ser seg om etter andre løsninger enn de åpenbare, sier han.

— Vi ser det ikke som noe problem å «henge» litt lenger, sier han om at nedlegging av fakultetet blir utsatt, hvis universitetsstyret følger ledelsens innstilling.

Mælen sier at han håper at mandatet for den nye utredningen blir mest mulig åpent.

— Jeg håper at mandatet ikke vil utelukke andre løsninger enn å slå oss sammen med museet, sier han.

Kunstfakultetet og museet spilte selv inn alternativet å slå sammen de to enhetene, som et alternativ til universitetsdirektørens forslag om å legge kunstfagene inn under HSL-fakultetet. Som en følge av dette vedtok universitetsstyret å utrede sammenslåing med enten HSL eller museet.

Nytt museumsbygg

Det ble nylig bestemt at det skal bygges nytt museumsbygg i sentrum av Tromsø, på Mack-tomta.

Kjell Magne Mælen sa tidligere i høst at dette nybygget vil skape nye muligheter, blant annet fordi deler av kunstfakultetet holder til rett over veien fra tomten der det nye museumsbygget kommer. Kunstakademiet, forfatterstudiene og utdanning i landskapsarkitektur holder til der.

Han viste også til at det er skissert en løsning der Musikkonservatoriet, som er en del av kunstfakultetet, flytter sammen med et nytt konserthus som er tenkt plassert samme sted.

I høringsuttalelsene fra fakultetet og muséet før vedtaket 29. juni ble det argumentert med at de to har en del beslektede fagområder og mulige samarbeidsfelt, som gjør at de kan passe sammen.​

Fakta

Kunstfakultetet i Tromsø

En arbeidsgruppe har utredet framtidig plassering av dagens Kunstfakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

To alternativer skulle vurderes: å innlemme Kunstfakultetet i Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) eller slå det sammen med Tromsø Museum.

Arbeidsgruppen finner ingen faglig gevinst ved noen av de to alternativene.

Disse har sittet i arbeidsgruppen:

  • Peter Butenschøn (leder), arkitekt MNAL, byplanrådgiver
  • Hilde Blix, nestleder Forskerforbundet UiT
  • Kjell Magne Mælen, dekan, Kunstfakultetet
  • Sonni Olsen, dekan, HSL-fakultetet
  • Jens Rudi Solbakken, studentrepresentant
  • Lena Aarekol, direktør Tromsø Museum
  • Svein Are Tjeldnes (sekretær), seniorrådgiver, rektor og direktørens stab

Se rapporten her

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS