Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus får den kontroversielle saken om omgjøring av fakultetsstyrene til råd på bordet 10. mai. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Rice ber styret holde fast ved fakultetsråd

Rektor Curt Rice , ved Høgskolen i Oslo og Akershus, vil ikke gjøre om vedtaket om å endre fakultetstyrene til råd som har mindre myndighet. Fagforeningene er kraftig uenige med ham.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med Forskerforbundet i spissen kommer de ansattes organisasjoner ved Høgskolen i Oslo og Akershus med kraftig skyts mot prosessen som førte til at fakultetsstyrene ved de fire fakultetene på HiOA ble erstattet av fakultetsråd uten formell myndighet fra 1. august ifjor.

«Svært kritikkverdig å fjerne et kollegialt styringsorgan på en så uprofesjonell måte», og «saksbehandlingsfeil å unnlate forhandling med organisasjonene» og «full forvirring om hva som var situasjonen» heter det i referatet fra forrige informasjons- , drøftings- og forhandlingsmøte (IDF) mellom høgskoleledelsen og organisasjonene.

Fagforeningene vil ha ny behandling

Organisasjonene mener at vedtaket om å erstatte fakultetsstyrene med -råd må kjennes ugyldig av høgskolestyret når saken kommer opp på møtet tirsdag 10. mai.

— Vi ønsker en ny, reell styrebehandling av om fakultetsstyrene skal legges ned, sier påtroppende hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Erik Dahlgren (bildet under).

Både endringen og måten det har skjedd på er uheldig, og har ført til redusert med-bestemmelse.

Erik Dahlgren

— Jeg håper ihvertfall at det blir en ordentlig debatt om denne saken på styremøtet, sier han.

Dahlgren viser til at vedtaket ble fattet uten forhandlinger med tillitsmannsorganisasjonene, og at det som har skjedd nå er at myndighet er overført fra et kollegialt organ - fakultetsstyret - til en enkelt leder, som er dekanen.

— Både endringen og måten det har skjedd på er uheldig, og har ført til redusert medbestemmelse, sier han.

Rektor vil ikke snu

Rektor Curt Rice vil ikke at vedtaket skal gjøres om, og anbefaler høgskolestyret å stadfeste at vedtaket som ble gjort av forrige styre er gyldig. Han erkjenner at prosessen ikke var bra, men støtter seg til en rapport utarbeidet av advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL), som konkluderer med at vedtaket som ble gjort 10. februar 2015 er gyldig, selv om det ble gjort en rekke feil underveis.

Les også: Gyldig nedlegging av fakultetstyrer på HiOA

Etter å ha diskutert saken med tillitsmannsorganisasjonene foreslår Rice at ordningen med fakultetsråd skal evalueres innen utgangen av denne styreperioden, som varer til 2019.

«Rektor kommer til å gjennomføre en grundig evaluering av nåværende ordning med fakultetsråd, som vil foreligge for styrebehandling i god tid før styreperiodens utløp», skriver han i saksframlegget styret som avholdes tirsdag 10.mai.

—Har fått konsekvenser

Erik Dahlgren, som i tillegg til å være påtroppende hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet også er avtroppende hovedverneombud, viser til at vedtaket om å ta fra fakultetsstyrene myndighet og gjøre dem om til fakultetsråd har fått konsekvenser. Dekanene har fått mer makt, og vil på møtet 10. mai få overført enda mer.

Tidligere hadde fakultetsstyrene myndighet til å etablere og nedlegge studier på bachelor- og videreutdanningsnivå med et omfang opp til 60 studiepoeng. Etter at fakultetsstyrene ble lagt ned har dekanene hatt denne myndigheten midlertidig, men nå innstiller rektor Curt Rice på at denne myndigheten overføres permanent til dekanene.

— Det ble sagt at fakultetsstyrene fungerte mer som råd, og det kan så være, men de hadde også en del myndighet, blant annet til å etablere eller nedlegge denne typen studier. Nå overføres denne myndigheten permanent fra et kollegialt organ til en person, og vår medbestemmelse reduseres. Det er i strid med tankegangen i Bologna-prinsippene og grunntanken om at kollegiet skal være det drivende og bestemmende elementet, sier Dahlgren.

Ble gjort mange feil

Vedtaket om å gjøre om de fire fakultetsstyrene ved Høgskolen i Oslo og Akershus ble gjort av det forrige høgskolestyret i februar i fjor uten at noen egentlig fikk det med seg, og uten at omgjøringen ble forhandlet med fagforeningene på forhånd. Det ble heller ikke skrevet eksplisitt protokoll om vedtaket. 

Advokat Thomas Braut Svendsen, fra advokatfirmaet SBDL som har skrevet rapporten om hva som sannsynligvis skjedde på det angjeldende styremøtet, påpeker at det ble gjort en rekke feil ved saksbehandlingen, blant annet disse: Utredningsplikten er ikke oppfylt, det mangler protokoll av vedtaket, han påpeker feil og mangelfulle premisser knyttet til fakultetsstyrenes organisatoriske rolle og oppgaver og mangelfulle premisser av hjemmelsgrunnlaget for beslutningen.

Advokaten mener også at saken skulle vært forhandlet, og ikke bare drøftet, med fagforeningene. 

Men alle feilene til tross, advokat Svendsens konklusjon er at «det er mest nærliggende at høgskolestyret ga sin tilslutning til nedlegging av fakultetsstyrene». I oppsummeringen sin legger han til at høgskolestyrets oppfatning og tolkning av styrevedtaket også må tillegges vekt. Han mener derfor at dagens høgskolestyre uttrykkelig bør ta stilling til saken.

Les hele rapporten fra juristen her

Flere om kritikken

De andre tillitsmannsorganisasjonene ved HiOA støtter kritikken fra Forskerforbundet. Norsk tjenestemannslag (NTL) sier, ifølge referatet fra IDF-møtet 7. april, at en så stor sak bør ha et eksplisitt vedtak, og ikke bare nevnes i en bisetning i et saksframlegg, slik tilfellet var.

YS-stat ønsker at vedtaket om fakultetsråd reverseres og at fakultetsstyrene gjeninnføres, mens Akademikerne peker på at daværende styremedlemmer har gitt uttrykk for at de ikke var klar over at de vedtok å legge ned fakultetsstyrene.

YS foreslo også at det utarbeides en sjekkliste for å belyse alle konsekvenser for organisasjonen ved styresaker som omhandler store endringer.

IDF-møtet med fagforeningene ga rektor Curt Rice, ifølge møtetreferatet,  uttrykk for at han forsto organisasjonenes frustrasjon, at han var innforstått med at det har vært feil i saksbehandlingen , og at han satte pris på at organisasjonene var tydelige.

Forslag til vedtak

Ifølge Rice arbeides det med en revisjon av rutiner for håndtering av styresaker, og han mente det ville være klokt å ta med innspillet fra YS om en sjekkliste.

Rektors forslag til vedtak i styremøte tirsdag lyder: 

«Styret tar rapporten og internrevisors anbefaling for å avklare gyldigheten i vedtaket om omgjøring av fakultetsstyrene til fakultetsråd til etterretning. Styret oppfatter at det i S - sak 4 - 2015 ble truffet gyldig vedtak om nedleggelse av fakultetsstyrene med virkning fra 1. august 2015, og at det fra samme dato ble opprettet fakultetsråd. Styret ber rektor gjennomføre en evaluering av ordningen med fakultetsråd før styreperioden er over».

Les rektor Curt Rice’ innstilling til styret her. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS