oslomet

Fakultetstyret delt om flytting, Ahus-leder avgjorde

Studenter reagerer på manglende vurdering av habilitet.

Ola Gimse Estenstad, sitter i fakultetsstyret ved Fakultet for helsefag ved OsloMet. Han reagerer på manglende habilitetsvurdering i flyttesaken på Romerike.
Publisert Oppdatert

Onsdag 8. desember skal OsloMet avgjøre hvor de skal plassere sin aktivitet på Romerike. For en drøy uke siden ble det kjent at fungerende rektor Nina Waaler anbefaler at man flytter til Ahus.

Saken ble torsdag 2. desember behandlet i fakultetsstyret ved Fakultet for helsefag ved OsloMet. Fakultetsstyret var delt i to i synet på om Ahus eller Lillestrøm er det beste alternativet når OsloMet skal flytte fra dagens plassering på Kjeller.

Fakultet for helsefag er det fakultetet med flest studenter på dagens Kjeller-campus, og står derfor helt sentralt i flyttesaken.

Reagerer på manglende vurdering av habilitet

Ola Gimse Estenstad er studentrepresentant i fakultetsstyret. Estenstad har tidligere vært studentrepresentant i universitetsstyret og har sittet som leder av Studentparlamentet ved OsloMet.

Estenstad forteller til Khrono at det ble en svært spennende avstemming i fakultetsstyret, der det ble stemmelikhet og dekan Gro Jamtvedt til slutt måtte avgjøre til fordel for Ahus med sin dobbeltstemme.

Blant de stemmegivende representantene på styremøtet var også Helge Røsjø. Han er forsknings- og innovasjonsdirektør ved Ahus.

Estenstad reagerer på at Røsjø sin habilitet ikke var vurdert i forkant av møtet, og ei heller ble diskutert og behandlet på fakultetsstyrets møte.

— Jeg har lang erfaring med behandling av politiske saker og habiltetsvurderinger. For meg er det åpenbart at Røsjø ikke kan være habil i denne saken, men ihvertfall er hans bindinger til Ahus så sterke at fakultetsstyret skulle ha diskutert hans habilitet, understreker Estenstad overfor Khrono.

Han legger til:

— I praksis var det jo Røsjø sin stemme som avgjorde saken, derfor blir dette ekstra spesielt.

Røsjø: — Ikke inhabil

Khrono har spurt Helge Røsjø om hans vurdering av habilitetsspørsmålet:

— Jeg møter som vara-styremedlem i styret til Fakultet for helsevitenskap, OsloMet og deltok i styremøte torsdag 2. desember 2021. Det ble der spurt om jeg var inhabil under behandling av sak om Campus Romerike. Min vurdering er at jeg ikke er inhabil. Det sa jeg også i styremøtet, under en samtale om habilitet, ledet av styreleder, skriver Røsjø til Khrono.

Han legger til at vurderingen senere er støttet i en juridisk vurdering av foretaksjurist på Akershus universitetssykehus.

— Foretaksjuristen konkluderer med at jeg ikke er inhabil verken etter forvaltningslovens § 6 første ledd, som angir de absolutte tilfellene som automatisk statuerer inhabilitet, og at jeg heller ikke er inhabil etter den generelle og skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningslovens § 6 annet ledd, skriver Røsjø.

Dekanen: Ikke grunnlag for inhabilitet

Gro Jamtvedt er dekan ved Fakultet for helsefag ved OsloMet. Hun svarer på våre spørsmål per epost.

— Hadde representant Helge Røsjø selv vurdert sin habilitet før møtet?

— Helge Røsjø uttalte i møtet at han ikke har personlige interesser i saken, og vurderte seg derfor ikke som inhabil, svarer Jamtvedt.

Jamtvedt bekrefter at et av styremedlemmene stilte spørsmål om Røsjø sin habilitet da styret diskuterte saken om lokasjon for campus Romerike, og at det ble drøftet kort om det var grunnlag for å gjøre en habilitetsvurdering. Men styret gikk ikke videre med det, og det forklarer hun slik:

— Vi vurderte ikke habilitetsspørsmålet i konstitueringen av møtet. Lokasjon av campus Romerike har vært behandlet av fakultetsstyret på flere møter det siste året, og habilitetsspørsmålet har ikke blitt tatt opp da, skriver Jamtvedt.

Hun legger til at alle de eksterne styremedlemmene er oppnevnt av rektor, og representerer OsloMet. De sitter i styret i kraft av kompetanse og erfaring, og representerer ikke arbeidsstedet sitt.

Hun forteller videre at det under diskusjonen i styret ble det informert om at et styremedlem må ha en personlig fordel eller ulempe i saken, for å vurderes inhabil.

— Det er ikke et tilstrekkelig kriterium for inhabilitet at et styremedlem er berørt gjennom arbeidsplassen sin. Alle styremedlemmene har enten tilknytning til OsloMet eller arbeidsteder som vi samarbeider med, svarer Jamtvedt.

— Følger du opp det med habilitet i etterkant av møtet?

— Jeg sa i møtet at jeg også ville undersøke reglene for habilitet i etterkant av møtet, og har fulgt opp dette. Videre vil jeg ta initiativ til å gå gjennom hvilken praksis vi skal ha framover når det gjelder vurdering av habilitet etter forvaltningsloven og forretningsorden for fakultetsstyrer ved OsloMet, skriver Jamtvedt i e-posten.

Fremmet forslag om Lillestrøm

Studentrepresentant Ola Gimse Estenstad forteller at han selv stemte for det som har blitt kalt alternativ C, en lokalisering på Lillestrøm.

— Det er mange gode grunner til at OsloMet bør velge Lillestrøm framfor Ahus, og kanskje særlig sett med studentøyne, sier Estenstad.

— I Lillestrøm finnes det studentboliger, det er god og rask kollektivtilbud til OsloMets campus i Oslo. Og man har nærhet til nettopp Ahus. Lokasjonen vil også være den mest attraktive med tanke på utvikling av studentliv, legger han til.

I sitt vedtaksforslag skriver Estenstad at: «Et bredt og utvidet samarbeid med sykehus, kommunene, befolkningen, næringsliv og brukerne vil være avgjørende for å lykkes med å oppnå det fulle potensiale av en ny campus i regionen.»

— Det vil fortsatt være essensielt med et tett samarbeid med Ahus for å optimalisere synergiene i regionen, legger Estenstad til.

Endringslogg:

06.12.2021, kl. 12.10: Saken er oppdatert med kommentarer fra Helge Røsjø.

Powered by Labrador CMS