jobb ved siden av studiene

Får ikke jobb uten erfaring:
Bruk heller lengre tid på studiene, mener ekspert

Skal du komme raskt i jobb etter endt utdanning, bør du jobbe en del ved siden av studiene. Frivillighet teller også positivt, mener flere eksperter.

Arbeidsgiver er opptatt av motivasjon har arbeidssøkere, ifølge leder av Karrieresenteret ved UiO, Gisle Hellsten. De lurer på «kan du ta med deg det engasjementet inn her»? Illustrasjonsbilde fra lesesal ved Universitetet i Oslo.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Vi ser helt klart at det er lettere å få fast jobb etter studiene hvis man har hatt deltidsjobb over mange år, sier konserndirektør i bemanningsbyrået Manpower, Sølvi Spilde Monsen til Khrono. Hun mener det er lurt å få inn en del arbeidserfaring mens man er student.

«Er verkeleg ideen om heiltidsstudenten så fornuftig? Eg trur vi heller bør leggje opp til at flest mogleg arbeider litt».

Dette twitret kommentator i Bergens Tidende, Jens Kihl nylig, og delte VG-innlegget til nyutdannede Ronja Jacobsson, som har søkt 379 jobber og fått like mange avslag. Hun ble uteksaminert midt under pandemien.

— Ikke ment som kritikk

Kihl understreker overfor Khrono at dette ikke er ment som kritikk av Jacobsson.

— Alle vet at det nesten ikke er mulig å være heltidsstudent i Norge. Det er kun de best stilte som har mulighet til det. Når det er sånn, burde vi ikke heller si at det er et gode å jobbe parallelt med studiene, spør han.

Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber ni av ti studenter ved siden av studiene. Én av fire «heltidsstudenter» jobber så mye at det går utover tiden brukt til studier.

Jens Kihl mener det bør legges bedre til rette for at arbeid er en integrert del av studieløpet.

— Det er hele tiden en debatt om hvordan vi skal dimensjonere høyere utdanning. Hvis vi oppdager at innenfor en del fag er det umulig å skaffe ekstrajobber og praksisplasser, er kanskje det en pekepinn om at det her blir utdannet flere enn arbeidslivet ber om.

Kihl erkjenner at mye jobbing utenfor studiene kan ta vekk oppmerksomhet fra utdanningen.

— Men slik er det allerede i dag. Dette er særlig et problem for dem som kommer fra hjem der de har dårlig råd, sier han.

NSO: Vil ikke at studenter skal slutte å jobbe

Nestleder i Norsk studentorganisasjon, Felipe F. Garcia

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at studentenes velferdstilbud og økonomiske støtteordninger må skape trygge og forutsigbare rammer som realiserer heltidsstudenten.

Men nestleder i organisasjonen, Felipe F. Garcia sier til Khrono at deres krav om at studiestøtten skal oppjusteres til 1,5 G ikke handler om at studenter skal slutte å jobbe ved siden av studiene.

— Vi anser at studenter fortsatt vil ha behov for å jobbe da, men at de også vil ha bedre muligheter til å fokusere på studiene, sier han.

Vanskeligere for nyutdannede

— Bachelor eller mastergrad er ofte en forutsetning for i det hele tatt å bli vurdert seriøst som jobbsøker. Men når dette så er snevret inn, ser arbeidsgiver på hva man har i tillegg, sier leder av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten.

Han forteller at arbeidsmarkedet definitivt har fått en knekk under koronaen, men at det fortsatt er mange som ansetter.

— Offentlig sektor er i mye mindre grad berørt enn privat sektor. Det er fortsatt mange studenter som får jobb, men det blir nok riktig å si at det er vanskeligere for nyutdannede nå enn det var rett før koronapandemien, sier han.

Ledigheten blant nyutdannede har økt den siste tiden. Hos nyutdannede som gikk ut med bachelor våren 2020 var ledigheten 10,3 prosent per november 2020. Høsten 2020 var 8,5 prosent av alle nyutdannede som gikk ut med master på våren arbeidsledige. Dette er en økning på 1,7 prosentpoeng sammenlignet med samme tidspunkt i 2019.

— Kompetanse er mer enn kunnskap

— Hva tenker du om ideen om heltidsstudenten?

Gisle Hellsten, Leder av Karrieresenteret UiO

— Jeg er glad i det utdanningssystemet vi har, der det er lagt opp til at man skal være mye tilstede på universitetet eller høgskolen. Jeg tror samtidig at det er et godt råd at man tenker at kompetanse er mer enn kunnskap, sier han.

Hellsten mener at studenter bør se på livet fram til man er ferdigutdannet som en slags reise, som består av mange små skritt.

— De fleste går tre til fem år på universitet eller høgskole. Da kan man velge om man vil ta et kjempeskritt fra heltidsstudent til jobbsøker når man er ferdig. Da hviler man veldig på karakterer og fagvalg. Eller så kan man velge å ta små asvtikkere underveis i studiene der man får erfaring, samtidig som man er heltidsstudent.

Viktig med frivillighet

— Hvordan bør studenter tenke da?

— Ikke nødvendigvis så strategisk. Man kan jo det hvis man vet hvor man vil. Da kan det være lurt å hente erfaring derfra. Hvis man vil bli journalist, kan det for eksempel være lurt å begynne å skrive for et tidsskrift på fakultetet, eller jobbe i Universitas. Begge deler kvalifiserer når man senere skal søke jobb i Dagens Næringsliv, Aftenposten eller Khrono.

Hellsten sier at det også er noen ferdigheter som er etterspurt hos nesten alle arbeidsgivere.

— Det er lurt å ta en titt på hva du får gjennom faget ditt, og supplere med andre elementer fra andre arenaer. En humanist lærer for eksempel ikke så mye om markedsføring og økonomi, men denne kompetansen kan man få gjennom frivilligheten. Enten man er engasjert i sjakk eller kor, kan man ta på seg ansvaret for økonomistyringen, sier han.

— Erfaring som frivillig kan nesten være like viktig som arbeidserfaring altså?

— Ja, det tror jeg. Det å ikke få lønn, går jo utover studenten akkurat da, men enten man jobber på Kiwi eller er frivillig i Røde kors, lærer man jo masse begge steder, sier han.

Hellsten forteller at arbeidsgivere er veldig opptatt av motivasjon.

— Dette kan synliggjøres hvis man for eksempel har vært aktiv i studentpolitikk eller Røde kors. Da kan man som arbeidssøker gjøre rede for hva som fikk en til å forfølge denne interessen. Hvorfor man brant for akkurat denne saken. Jeg tror ikke mange arbeidsgivere bryr seg om hvilken politisk farge man hadde i studentpolitikken, men heller hvorfor man var engasjert. De lurer på «kan du ta med deg det engasjementet inn her»?

Tenker annerledes om utdanning nå

Sølvi Spilde Monsen er konserndirektør i bemanningsselskapet Manpower. Hun forteller at i bemanningsbransjen er rundt 35 prosent av de som ansettes helt nyutdannede.

Konserndirektør i Manpower, Sølvi Spilde Monsen

Også Monsen tror det er på tide å forlate tanken om heltidsstudenten.

— Jeg anbefaler å kombinere studiene med noe arbeidserfaring. Det er ikke slik at man må jobbe så mye som mulig, men det er kanskje lurt å heller bruke lenger tid på studiene, og få inn arbeidserfaring i denne perioden. Nå har samfunnet gått over til å tenke livslang læring, og at man kan læres opp flere ganger gjennom karrieren, sier hun.

Hun forteller at mange får fast jobb innenfor bank, finans, og forsikring, men også andre steder i offentlig sektor, om de har hatt deltidsjobb disse stedene under studiet.

— Hva er det som skiller de nyutdannede når man skal ansette?

— Vi ser på kompetanse, fagretning og karakterer, men også erfaring fra både deltidsjobb, sommerjobb og organisasjoner — det å vise initiativ og ha gjort andre ting, sier hun.

Mulig å få jobb uten arbeidserfaring

— Hvor vanskelig tror du det er å få seg jobb som nyutdannet i Norge sammenlignet med andre land?

— Jeg tror kanskje det er lettere i Norge enn en del andre land. Selv om vi har stor arbeidsledighet nå, innenfor reiseliv og hotell- og restaurantnæringen, er det nok vilje i norske bedrifter til å ansette folk med høyere utdanning, sier hun.

— Er det mulig å få jobb uten arbeidserfaring?

— Klart det er det. Det er fullt mulig, men min anbefaling vil være å ta med alt man har gjort ved siden av studiet i søknaden. Det hjelper på å ha hatt verv og organisatorisk erfaring, sier hun.

Både verv fra en studentforening eller borettslaget teller positivt, ifølge Monsen.

— Hvorfor er det positiv med denne andre typen erfaring?

— Fordi det viser både initiativ, arbeidskapasitet, og sier noe om evne til samarbeid med andre. Dessuten skaffer man seg på denne måten gode referansepersoner. Det er det viktig å ha — fra ulike miljøer, ikke bare utdanningsinstitusjonene, sier hun.

— Hvor viktig er det å ha relevant erfaring?

— Det viktigste er å ha arbeidserfaring, men vi ser at de som har mer relevant erfaring ofte får fast jobb der de har hatt deltidsjobb, sier hun.

Powered by Labrador CMS