nord universitet

Får trolig beholde universitetsstatusen

Nord universitet sto i fare for å bli første norske universitet som ble degradert til høyskole. Nå har de fått godkjenning av en sakkyndig komite.

Rektor Hanne Solheim Hansen og resten av Nord universitet kan puste lettet ut. De beholder trolig status som universitet.
Publisert

i 2020 fikk Nord universitet varsel om at de sto i fare for å miste akkrediteringen som universitet. Grunnen var at et av doktorgradsprogrammene ikke oppfylte kravene, ifølge sakkyndig komite i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene)

De fikk da to år på seg til å rette opp i det. Søndag 13. februar 2022 sendte de inn en egenrapport til Nokut om endringene som er gjort i doktorgradsprogrammet.

Forskerforum skriver torsdag at Nord universitet nå har fått tommel opp av Nokuts sakkyndig komite.

Oppfyller kravene

Programmet det var snakk om var doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap. Som tilbake i 2020 het ph.d. i profesjonspraksis. Som universitet må man ha minst fire doktorgradsprogram. Nord sto altså i fare for å kun sitte igjen med tre om endringene de gjorde ikke ble godkjent.

«Komitéens vurdering er at ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet oppfyller kravene til akkreditering. Alle kravene i studiekvalitetsforskriften og i studietilsynsforskriften er oppfylt.» kommenterer komiteen til Nokut i sin rapport.

Bakgrunnen for avgjørelsen er både egenrapporten fra Nord, annen dokumentasjon og et besøk fra Nokut hos institusjonen. Med andre ord beholder trolig Nord status som universitet, så lenge styret i Nokut er enig med komiteen. Det er de som avgjør saken.

En rekke endringer

Nord har ifølge egenrapporten de sendte inn gjort en rekke endringer på doktorgradsprogrammet for å oppnå kravene.

Blant annet er fagområdet beskrevet og avgrenset og det er etablert en fler- og tverrfaglig kjerne med vitenskapelig ansatte med ansvar for utvikling innenfor fagområdet og ph.d.-programmet. Programmet har fått ny studieplan og en ny organisasjonsmodell med doktorgradsutvalg, et arbeidsutvalg og et tverrvitenskapelig utviklingsforum med ansvar for å videreutvikle fagområdet og programmet.

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Ketil Eiane, har ledet arbeidet med å revidere doktorgradsprogrammet.

— Jeg mener vi leverer et omfattende og godt dokument som svarer ut den kritikken vi fikk fra Nokut for to år siden, sa Eiane i februar etter at rapporten var levert inn.

Powered by Labrador CMS