depositum

Fattig student? Sjekk om du har penger til gode hos student­samskipnaden

Samskipnadene skylder fortsatt tusenvis av studenter til sammen 35 millioner kroner etter depositum-tabben.

SiO, som er studentsamskipnaden for Oslo-regionen, skylder fremdeles rundt 12 millioner i forsinkelsesrenter til folk de ulovlig har krevd depositum fra. SiO opplyser at de blant annet har annet kontaktet alle som har hatt innestående depositum i perioden og informert muligheten til å rette krav. Bildet viser SiOs studentboliger i på Kringsjå i Oslo.
Publisert Oppdatert

Har du bodd i studentbolig, kan du ha krav på penger fra studentsamskipnadene. Men foreløpig har kun et mindretall meldt inn krav.

— De har tydeligvis ikke nådd godt nok ut, i og med at det er så få studenter som har sendt inn krav. De har fortsatt en stor jobb å gjøre, de har tydeligvis ikke gjort nok, sier Oline Sæther, som er leder for Norsk studentorganisasjon.

Fakta

Forsinkelsesrenter

SiO: Rundt 5500 studenter har sendt inn henvendelser til SiO, som har utbetalt krav om forsinkelsesrenter på rundt 6 millioner. Dersom alle som hadde innestående depositum etter 27. juni 2020 melder inn krav, vil det kunne komme ytterligere krav om rundt 12 millioner, opplyser samskipnaden.

Studentsamskipnaden på Vestlandet: Har så langt utbetalt drøyt 1 million kr. til 1 300 nåværende og tidligere leietakere. Ytterligere 600 venter på utbetaling, og vil få innfrid kravene sine fortløpende, opplyser samskipnaden. Totalt har 18 000 personer krav på forsinkelsesrente. Hvis alle med krav melder disse inn, vil det totale beløpet være på rundt 10 millioner.

Studentsamskipnaden i Nordland: Har utbetalt rundt 640 000 kr. fordelt på ca. 630 krav, og de siste to ukene mottatt ytterlgere 70 krav på 80-90 000 kr. Potensielle krav er estimert til 6-7 millioner, anslår samskipnaden.

Norges arktiske studentsamskipnad:

Har utbetalt i overkant av 350.000 til rundt 327 personer. De har fortsatt i underkant av kr. 300.000 utestående. Årsaken til dette er i hovedsak manglende kontonummer (etter purring til kunden), opplyser samskipnaden.

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim:

Har mottatt og utbetalt rundt 1900 krav om forsinkelsesrenter. Totalt dreier dette seg om rundt 1,5 millioner. Totalt vil mulige krav om forsinkelsesrenter utgjøre rundt 10 millioner, opplyser boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås.

Studentsamskipnaden i Molde: Har betalt ut forsinkelsesrente til 15 stk, totalt kr 11 600. Totalt har studenter rundt en halv million til gode hos dem, anslår samskipnaden.

I oversikten mangler tall fra Studensamskipnaden i Østfold og Studentsamkipnaden i Indre-Finnmark. Det er disse åtte samskipnadene saken gjelder.

Som Khrono har skrevet tidligere, har åtte studentsamskipnader krevd ulovlig depositum fra studentene de har leid ut boliger til. Det har kostet dem dyrt. Ikke bare måtte samskipnadene tilbakebetale depositumene. De er også nødt til å betale forsinkelsesrenter til leietakerne. Disse er betydelig høyere enn vanlige renter. 

Forsinkelsesrenta øker trinnvis avhengig av hvor lenge pengene har stått på samskipnadenes konto. Hvis du 1. august 2021 betalte 6000 kroner i depositum for en hybel, ville du rundt årsskiftet 2022/2023 hatt krav på drøyt 700 kroner, ifølge Finansdepartementets kalkulator for forsinkelsesrente.

I faktaboksen står hvilke samskipnader det er snakk om. De øvrige har ikke krevd ulovlig depositum og er ikke berørt av saken. 

Bare 9,5 utbetalt så langt

Det var i fjor høst at samskipnadene erkjente feilen og bestemte seg for at pengene skulle tilbakebetales. 

Men studentene må melde inn krav om forsinkelsesrenter selv. Det har bare et mindretall gjort så langt, viser tall Khrono har fått fra samskipnadene.

  • Samskipnadene har foreløpig utbetalt til sammen 9,5 millioner.
  • Studenter har fortsatt utestående rundt 35 millioner kroner. 

Dette innebærer at samskipnadene kun har utbetalt litt over 20 prosent av pengene de skylder studentene. Tallene er ikke helt nøyaktige, siden noen samskipnader har angitt cirkatall til Khrono. I tillegg mangler tall fra to mindre samskipnader (samskipnadene i Østfold og Indre Finnmark).

— Har et spesielt ansvar for å nå ut

 Studentleder Oline Sæther sier at informasjonen tydeligvis ikke har vært god nok.

— Det er en alvorlig feil de har gjort, og da har de også et spesielt ansvar for å nå ut til studentene.

Det varierer hvor mye studentsamskipnadene har gjort for å informere. Alle har informert på nettsidene sine. De forteller at de har informert gjennom nyhetsbrev og gjennom media. De fleste har sendt e-post til alle beboere med informasjon om forsinkelsesrenter. Flere har sendt eller planlegger å sende dette også til de tidligere beboerne. Flere har dessuten forlenget fristen for å melde inn krav. 

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) har betalt 1,5 millioner av de rundt 10 millionene de skyldte i forsinkelsesrenter, opplyser boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås. 

— Det tyder kanskje på at informasjonen ikke har nådd helt fram?

— Ja, det er det vi også tenker. Og det er derfor vi nå over sommeren går ut med mail til alle tidligere leietakere. Det har jo vært omtalt flere ganger i media, og det står tydelig på våre nettsider. Men det er jo klart at tidligere leietakere går ikke inn på våre nettsider, sier hun.

Kan ha flyttet fra Norge

Hun forteller at det også kan være vanskelig å få tak i tidligere leietakere, blant annet er mange av dem internasjonale studenter som kanskje ikke bor i Norge lenger. 

— Hvorfor kan dere ikke betale uoppfordret?

— For det første er det slik at loven sier at dette er noe den enkelte må fremme krav om. Og det kan jo være at noen ikke vil ha det, siden dette er skattepliktig inntekt. Og den viktigste grunnen er at vi ikke vet om vi har riktig kontoinformasjon til alle studentene. Vi kan ikke bare betale penger til et kontonummer vi ikke vet om fortsatt er i bruk og hvem det tilhører.

LO truer med søksmål 

LO har truet SiO, som er samskipnaden for Oslo-regionen, med gruppesøksmål. De krever blant annet at samskipnaden betaler forsinkelsesrentene uoppfordret til tidligere leietakere, dersom de har kjente kontoopplysninger. LO sendte i juni SiO et rettslig varsel, som også vil fungere som stevning i en eventuell rettssak.

På spørsmål om hva som er status i denne saken, opplyser studentrådgiver i LO Lars Måseide på SMS:

— Det siste er at vi før sommeren møtte SiO uten at vi fant en minnelig løsning, men SiO stanset foreldelsesfristen på kravene, sier han med henvisning til at SiO nå har gitt tidligere beboere tre år på å melde inn krav og kontonummer.

Etter det har også andre samskipnader forlenget fristen. 

 — Vi har sendt noen spørsmål til SiO for å oppklare litt tall- og faktagrunnlaget før vi eventuelt vurderer å gå videre med gruppesøksmålet. Vi har også bedt de andre samskipnadene stanse foreldelsesfristen, hvilket NTNU (studentsamskipnaden SiT journ.anm.) og Molde har gjort, skriver Måseide.

Han har tidligere uttalt at det ikke burde være vanskelig for SiO å betale uoppfordret.

— SiO vet at de skylder penger, og de vet langt på vei hvem de skylder penger, og hvor mye. Så det burde ikke være noe i veien for at de kan sjekke opp dette selv og betaler ut det de skal, sa han til Khrono i juni. 

Beløpene samskipnadene skyldte i forsinkelsesrenter er noe lavere enn hva Khrono har anslått i tidligere artikler. Tallene i denne artikkelen er basert på beløpene samskipnadene selv oppgir, mens vi i en tidligere artikkel regnet ut anslag. I tillegg har for eksempel SiO i sommer finregnet på summene, og funnet ut at de skylder studentene seks millioner mindre enn de tidligere har estimert.

Powered by Labrador CMS