agder-saken

Felles klagenemnd gir ikke Agder-student medhold

Felles klagenemnd har rebehandlet saken til Agder-studenten som blant annet ble utestengt for selvplagiering. Den omgjør ikke sitt opprinnelige fuskevedtak.

Universitett i Agder har hatt mange fuskesaker relativt sett, sammenlignet med andre universiteter og høgskoler.
Publisert Oppdatert

I fjor sommer fikk fuskesaken rettet mot en sykepleierstudent ved Universitetet i Agder (UiA) stor oppmerksomhet. Studenten fikk eksamen annullert og ble utestengt i to semestre.

Fakta

Dette er feilene studenten hadde gjort

  • Totalt leverte studenten 5000 ord i sin eksamensbesvarelse. Den aktuelle eksamensoppgaven bestod av fem deloppgaver.
  • De mest omtalte 195 ordene og selvplagieringen utgjør 3,8 prosent av den totale besvarelsen, og er levert på en av de fem delbesvarelsene, en delbesvarelse som talte 15 prosent av eksamen. Universitetet i Agder har poengtert at på den aktuelle delbesvarelsen utgjorde gjenbruket ca 40 prosent.

    Den egentlige, eksterne, kilden er oppgitt. Ankepunktet er at studenten ikke hadde oppgitt sin egen besvarelse som kilde, i tillegg til den eksterne kilden.

  • Videre ble det avdekket direkte sitat fra en artikkel (187 ord). Her var kilde oppgitt i slutten av besvarelsen, men det var ikke markert i besvarelsen at teksten var direkte sitat. Av en overskrift fremgikk det likevel klart at to avsnitt var hentet fra den oppgitte kilden, men sitatet var ikke markert med anførselstegn.
  • UiA hevdet også at bevarelsen inneholdt en kortere tekstblokk (35 ord) med direkte sitat fra en

    eksamensbesvarelse fra en annen institusjon som ikke var oppgitt som kilde. Dette siste punktet har nå professor Karl Øyvind Jordell avdekket at ikke er korrekt. Innholdet er hentet fra en lærebok som er oppgitt som kilde.

Kilder: Karl Øyvind Jordell, sakspapirer i klagebehandlingen og Universitetet i Agder

Reaksjonen fra den lokale klagenemnda ble påklagd, men universitetet fastholdt sitt vedtak og sendte saken videre til Felles klagenemnd. Der ble det i slutten av januar i år fattet et nytt vedtak om fortsatt utestenging og fusk.

I vår hevdet professor emeritus Karl Øyvind Jordell at det var begått saksbehandlingsfeil i behandlingen av studentens sak. Han fikk støtte fra jusprofessor Jan Fridtjof Bernt som mente at saken burde få ny behandling.

Felles klagenemnd har nå sett på saken på nytt, og står fast på at det var riktig å utestenge studenten for fusk i ett år.

— I tråd med nasjonal praksis

Utdanningsdirektør Greta Hilding ved Universitetet i Agder forteller at de har gjort seg kjent med Felles klagenemnds nye behandling av den mye omtalte saken og tar deres enstemmige beslutning til etterretning.

— Beslutningen viser oss igjen at vedtaket i UiAs lokale klagenemnd er i tråd med nasjonal praksis, sier Hilding til Khrono.

Hun trekker fram at UiA hele tiden har ment at professor emeritus Karl Øyvind Jordells kritikk og argumenter om omgjøring, presentert gang på gang som debattinnlegg i blant annet Khrono, måtte behandles i Felles klagenemnd og ikke i UiAs klagenemnd.

— Det er nå gjort, uten at det altså pekes på feil ved UiAs behandling av saken, sier Hilding.

— Vi jobber likevel videre med å gjøre informasjonen og opplæringen om kildebruk og fusk til våre studenter enda bedre. Det arbeidet foregår kontinuerlig hos oss. Vi ønsker velkommen en videre debatt om felles prinsipper om fusk og studenters rettssikkerhet, men vi kommer heller ikke i det følgende til å gå inn i en offentlig debatt med Jordell om denne avsluttede saken.

To professorer har engasjert seg

Karl Øyvind Jordell er en av flere professorer som har engasjert seg i denne saken. Johann Giersten professor ved Universitetet i Bergen er en annen.

Begge ser at studenten har begått feil, men de mener det handler om feil, ikke fusk, og at feilene ikke er av en så alvorlig karakter at studenten skal utestenges i to semestre.

Jordell har i tillegg reagert på et av punktene i klagebehandlingen.

— Studenten er blitt tatt for å ha kopiert en gruppeoppgave fra noen andre studenter, men min kartlegging viser at hun har hentet teksten fra læreboka som hun har oppgitt som kilde, sa Jordell, til Khrono i sommer.

Han la også til:

— Dermed står vi igjen i denne saken med at studenten to ganger har markert sitater på feil måte. I tillegg har hun plagiert seg selv. Det siste er som kjent meget omstridt, også i den sentrale klagenemnd, altså om selvplagiat skal betraktes som fusk.

Ikke medhold på noen punkter

Felles klagenemnd har behandlet tre sider av den omtalte fuskesaken. Det første handler om det Jordell har trukket fram, at studenten ble tatt for å ha brukt sitater fra andre uten å oppgi kilde. Her påpeker Jordell at studentene har begått en sitatfeil ved ikke å merke sitatet korrekt, men kilde er oppgitt.

Felles klagenemnd påpeker at denne siden av saken ikke var vektlagt i nemndas beslutning, og avviser at dette dermed kan innvirke på deres beslutning.

Nemnda har igjen vurdert om de anser at studenten har fusket bevisst eller ikke, og kommer på ny fram til at de mener at dette er bevisst fusk.

Til slutt har de også vurdert om UiA har hatt manglende opplæring i kildebruk for sine studenter.

Nemnda skriver at de finner at studenten har fått tilstrekkelig informasjon om kildebruk ved eksamen, og at vedtaket ikke er ugyldig som følge av manglende eller misvisende informasjon fra UiA.

Veldig få får medhold

Agder-studenten er ikke den eneste studenten som ikke får medhold i Felles klagenemnd. De aller fleste studenter får ikke medhold i klagenemnda når de først er gjort vedtak lokalt.

Det samme gjelder i rettsapparatet. Som Khrono skrev i august ble universiteter og høgskoler stevnet for retten 46 ganger i 2021 og 2022 – og tapte bare én gang. Ingen av studentene som gikk til sak for å få kjent juksevedtak ugyldig, vant fram.

Halvparten av sakene kom riktignok aldri så langt som til rettssalene.

Fuskesaker var den vanligste sakstypen. Staten mottok i denne perioden 18 stevninger der studenter tatt for fusk ville prøve saken for retten.

Khrono har bedt om kommentar fra Felles klagenemnd og fra Karl Øyvind Jordell, som nå er studentens fullmektige. Det har vi så langt ikke mottatt.

Powered by Labrador CMS