utdanningskvalitet

Fem fagskoler sjekket av Nokut. En strøk på kvalitet

Fem fagskoler har fått sjekket kvaliteten sin av Nokut, og en av dem har fortsatt ikke fått godkjentstempel.

Nokut vil gjøre tilsyn med flere fagskoler fremover. Noku-direktør Kristin Vinje mener det er viktig med et eksternt blikk på kvalitetsarbeidet deres.
Nokut vil gjøre tilsyn med flere fagskoler fremover. Noku-direktør Kristin Vinje mener det er viktig med et eksternt blikk på kvalitetsarbeidet deres.
Publisert Oppdatert

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har nylig gjennomført sitt første tilsyn med kvaliteten på fagskolene.

NKI Fagskoler, Norsk Hestesenter, Fagskolen Aldring og helse, AOF Østfold og Fredrikstad FagAkademi ble gått etter i sømmene. 8. juni fattet styret i Nokut det siste vedtaket i tilsynet, og per i dag er det kun NKI fagskoler som fortsatt har mangler i kvalitetsarbeidet.

Fratatt rettigheter

NKI Fagskoler har ikke klart å dokumentere tilstrekkelige ansvarsforhold i systemet og kvalitetsarbeidet, og heller ikke hvordan de henter inn resultater fra fagskolens internkontroll. Nokut har derfor fratatt dem retten til å søke om akkreditering av nye fagskoleutdanninger, går det fram av vedtaket.

– Dette vedtaket går ikke utover de fagskoleutdanningene som NKI Fagskoler allerede tilbyr og har akkreditering for. Vi vil nå gå i dialog med NKI for å veilede og finne et tidspunkt for et nytt tilsyn. For oss i Nokut er det viktig å være en partner for fagskolene, slik at vi stimulerer institusjonene til godt kvalitetsarbeid og kvalitet i utdanningene de tilbyr, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Har rettet opp mye

Daglig leder Nils Ola Bark i NKI Fagskoler sier til Khrono at de har bedt om nytt tilsyn og er i dialog med Nokut.

— Vår drift går helt som vanlig, så for studentene våre har dette ingen ting å si, sier Bark.

Daglig leder Nils Ola Bark i NKI Fagskoler.
Daglig leder Nils Ola Bark i NKI Fagskoler.

NKI Fagskoler leverte tilsvar til Nokut 1. november, og fikk det endelige svaret om fortsatte mangler etter styremøtet i Nokut 8. juni.

— Vi har noen hull vi må tette, spesielt fordi vi har vært gjennom en fusjon med ganske ulike studieformer, og vi ser at kvalitetssystemet ble for utydelig etter dette. Men vi er i gang med tiltak og tror det skal gå bra, sier han.

Bark sier at de synes det er litt dumt at det har tatt så lang tid fra de leverte sitt tilsvar til Nokut fattet sitt vedtak.

— Tilsvaret vårt viser status per 1. november, men etter det har vi gjort mye arbeid, og det er litt kjedelig at alt det gode arbeidet ikke fikk telle med da Nokut gjorde sitt vedtak, sier han.

Hvordan opplevde dere tilsynet?

— Vi har en god dialog med Nokut. Vårt syn er at det er veldig viktig at vi har denne type tilsynsorgan, sier Bark.

Bare én uten anmerkninger

Av de fem fagskolene som hadde tilsyn var det kun Fredrikstad FagAkademi som i utgangspunktet dokumenterte godt og systematisk kvalitetsarbeid, tilpasset fagskolens virksomhet. De fire andre hadde mangler i kvalitetsarbeidet og tre av dem rettet opp manglene innen en frist, slik at NKI Fagskoler er den eneste som ikke har fått sitt kvalitetsarbeid godkjent.

Ifølge Nokut har tilbakemeldingen fra fagskolene har vært at tilsynene har gitt kunnskap som de kan bruke til å videreutvikle kvalitetsarbeidet og kvaliteten i utdanningene de tilbyr.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— Fagskolene skal selv ha kompetansen til å kvalitetssikre fagskoleutdanningene de tilbyr, og det innebærer mye ansvar. Derfor er det viktig med et eksternt blikk på kvalitetsarbeidet deres med jevne mellomrom. Prosjektet har hatt som formål å være et slikt eksternt blikk, på lik linje med tilsyn med kvalitetsarbeid ved universiteter og høyskoler, sier Kristin Vinje i en nyhetssak på Nokuts sider.

Flere vil få tilsyn

Tilsynet med de fem fagskolene var et pilotprosjekt og Nokut har videreutviklet metodikken fra piloten og startet opp med en systematisk oppfølging av flere fagskolene, heter det.

Videre vil Nokut følge opp tilsynene med erfaringsdeling og veiledning, både mot den enkelte fagskole som har hatt vært under tilsyn og fagskolesektoren som helhet.

– Erfaringene fra disse tilsynene gir inntrykk av et behov for veiledning, erfaringsdeling og oppfølging knyttet til den interne kvalitetssikringen fagskolene selv har ansvaret for, sier Vinje.

Powered by Labrador CMS