universitetet i stavanger

Fem nyansatte i Stavanger

Harald Eikaas er ny dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger.

Harald Eikaas er ny dekan ved Universitetet i Stavanger.
Publisert

Harald Eikaas er ansatt i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag for en periode på fire år ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han tiltrer stillingen så snart som mulig.

I tillegg har universitetet ansatt Lana Bubalo i ny åremålsperiode som avdelingsleder ved avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Ulric Björck er ny senterleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Silje Haus-Reve er ny avdelingsleder ved avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring og Lars Rune Waage har fått fornyet tillit som instituttleder ved lærerutdanningen ved UiS.

Fakultet for utøvende kunstfag utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. I samarbeid med Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder tilbyr fakultetet doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Det er i dag ca 300 studenter og 90 ansatte ved fakultetet fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, dirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Organisatorisk er fakultetet inndelt i en fakultetsadministrasjon og to fagavdelinger; Avdeling for klassisk musikk og Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon.

Eikaas er i dag avdelingsleder ved fakultetets avdeling for klassisk musikk, en stilling han har hatt siden mai 2018. Han er utdannet dirigent med solistdiplom, musikkpedagogisk diplom og utøvende musikkutdanning fra Det kongelige danske musikkonservatorium.

Før han kom til UiS var Eikaas musikksjef ved Norges Musikkorps Forbund.

Fornyet kontrakt for senterleder

Ulric Björck.

Ulric Björck er ansatt i åremålsstilling som senterleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) for en periode på fire år fra 1.3.2023.

Senterleder er leder for den samlede virksomheten ved senteret, rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Prioritert oppgave i årene fremover vil være å styrke det tverrfaglige samarbeidet internt og senterets posisjon internasjonalt (med vekt på Norden og Europa), samt jobbe for økt gjennomslag av forskningssøknader til EU.

Björck har doktorgrad i pedagogikk, treårig grunnskolelærerutdanning og høyere utdanning innenfor økonomi med fordypning i organisasjon og ledelse.

Han er i dag seksjonsleder for strategi og kompetanseledelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

To nye avdelingsledere

Lana Bubalo.

Ny åremålsperiode for Lana Bubalo som avdelingsleder ved Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Lana Bubalo er ansatt i ny åremålsperiode som avdelingsleder ved Avdeling for regnskap og rettsvitenskap fra 1.1.2023.

Som avdelingsleder er Bubalo leder for den samlede virksomheten ved avdelingen, hun rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Handelshøgskolen ved UiS.

Bubalo er utdannet jurist ved Det juridiske fakultet ved Universitetet Dzemal Bijedic i Mostar, Bosnia og Herzegovina, og har en doktorgrad i rettsvitenskap fra samme sted. Hun har vært ansatt som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved fakultetet fra august 2018, og fra 1.1.2019 har hun innehatt åremålsstillingen som avdelingsleder, en stilling hun nå fortsetter i for fire nye år.

Silje Haus-Reve, UiS.

Silje Haus-Reve er ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring fra 1.1.2023.

Som avdelingsleder er Haus-Reve leder for den samlede virksomheten ved avdelingen, hun rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Handelshøgskolen ved UiS.

Haus-Reve har en doktorgrad i samfunnsvitenskap med spesialisering i økonomi fra UiS og en master i økonomi fra NTNU. Hun har vært ansatt i innstegsstilling som postdoktor i innovasjon og regionale studier ved fakultetet fra 2020 og ble fast ansatt i stillingen som førsteamanuensis i juni 2022.

Ny instituttleder

Lars Rune Waage

Lars Rune Waage er ansatt i ny åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk fra 1.1.2023.

Waage har doktorgrad i norsk litteratur og har vært ansatt som førsteamanuensis i norsk litteratur ved instituttet fra 2012. Fra 1.1.2019 har han innehatt åremålsstillingen som instituttleder, en stilling han nå fortsetter i for fire nye år.

Powered by Labrador CMS