TILLEGGSPOENG

Fikk avslag på halvparten av søknadene om kjønnspoeng 

NTNU får innvilget kjønnspoeng på to nye studier, men mister mange flere. 

NTNU har mange mannlige studenter, og ved noen studier er kvinnene i så klart mindretall at univesitetet har fått innføre kjønnspoeng. Men NTNU ville gjerne kunne gitt slike poeng knyttet til enda flere studier.
Publisert

For å utjevne forskjeller og oppnå mer likestilling kan det gis tilleggspoeng til det kjønnet som er klart underrepresentert blant studenter eller yrkesutøvere av en gitt utdanning.

Fakta

Her får du kjønnspoeng i opptaket 2024

Er du mann, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker

 • Nytt: bioingeniør-bachelor ved NTNU
 • Veterinærmedisin ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
 • Dyrepleie ved NMBU
 • Sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Sykepleie ved Universitetet i Agder
 • Barnevernspedagogutdanning ved OsloMet
 • Toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger
 • Bioingeniør ved UiT - Norges arktiske universitet

Er du mann, får du 1 kjønnspoeng hvis du søker

 • Psykologi (profesjon) ved NTNU
 • Psykologi (profesjon) ved Universitetet i Bergen
 • Psykologi (profesjon) ved Universitetet i Oslo
 • Psykologi (profesjon) ved UiT - Norges arktiske universitet

Er du kvinne, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker disse studiene ved NTNU

Treårige ingeniørgrader, Gjøvik

 • Bygg
 • Data - cybersikkerhet og programmering
 • Elektro
 • Maskin, fleksibel

Treårig ingeniørgrader, Trondheim

 • Data - systemutvikling
 • Maskin

  Treårig ingeniørgrader, Ålesund

  • Automatisering og intelligente systemer
  • Data - applikasjonsutviklingAndre bachelorstudier

Andre bachelorstudier

 • Nytt: fysikk, Trondheim
  • Programmering, Gjøvik
 • Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik
 • Musikkteknologi, Trondheim

Kunnskapsdepartementet har sett grensen på en prosentmessig skjevhet på 80 versus tjue prosent før det kan innvilges kjønnspoeng. Dette gjør at NTNU i år mister kjønnspoeng på tjue studier. Alle disse har hatt kjønnspoeng for kvinnelige studenter.

Dette kommer frem av et rundskriv fra Kunnskapsdepartementet (KD). 

Er ikke fornøyde

På NTNU går antall kjønnspoeng fra kvinner fra 31 til 12, mens menn får poeng på ett nytt studium. 

— Vi er ikke fornøyde med den uttellingen vi har fått på søknaden til KD om kjønnspoeng. NTNU mener at kjønnspoeng kan være et godt virkemiddel for å oppnå bedre kjønnsbalanse, spesielt innen en del teknologistudier med stor overvekt av menn, sier Marit Reitan til Khrono. 

— Flere av de studiene vi har søkt om kjønnspoeng på har lav kvinneandel, og vil stå i fare for å få enda lavere kvinneandel når det ikke gis kjønnspoeng.

NTNU også fått avslag på studier der kvinneandelen ligger under 20 prosent. 

— Det synes vi er både underlig og svært beklagelig, og vi er bekymret for at dette kan forsterke uheldige utslag i kjønnsbalansen der den allerede er svært skjev. Vi kommer til å søke om kjønnspoeng på nytt, men da for studieåret 2025-26, sier Reitan. 

Alle andre får

I rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet står det at det ikke er nok å vise til at et kjønn har bedre muligheter enn det andre på arbeidsmarkedet for å få kjønnspoeng, men å vurdere hvert studie individuelt og se om det som skal til for å fremme like muligheter og redusere barrierer er kjønnspoeng. 

NTNU har vært i soleklar topp for bruk av kjønnspoeng for kvinner, da de i fjor hadde 31 studier med kjønnspoeng til kvinner. Det er ingen andre universiteter som har kjønnspoeng for kvinner, kun for menn. 

Alle andre universitet som har tilleggspoeng for menn har bedt om å få forlenget ordningen. Det har blitt innvilget av Kunnskapsdepartementet. 

NTNU søkte om kjønnspoeng for kvinner til åtte nye studier for studieåret 2024/2025. Samtidig ba universitetet om unntak fra å søke hvert år, som Khrono skrev om i fjor. NTNU har fått innvilget kjønnspoeng for kvinner på ett av disse studiene, som er bachelor i fysikk i Trondheim. 

Tilleggspoeng for mannlige bioingeniører

Det blir også innført to tilleggspoeng for menn på bachelor i bioingeniør også i Trondheim. 

«Regjeringa ser det som viktig å oppnå en bedre kjønnsbalanse i både utdanning og arbeidsliv. Derfor kan kjønnspoeng brukes der kjønnsubalansen er særlig stor, og hvor det er konkurranse for å komme inn på studiet,» skriver Kunnskapsdepartementet i rundskrivet. 

I 2023 fikk studiet industriell økonomi og teknologiledelse oppmerksomhet for en kvinneandel på 61,3 prosent og fortsatt bruk av 2 kjønnspoeng for kvinner som søkte studiet. Da NTNU søkte om å få kjønnspoeng i 2022, var det 41,9 prosent kvinner som fikk tilbud i hovedopptaket, og 2021 var tallet 36 prosent. 

Powered by Labrador CMS