direktør-fallskjermen

Fikk bekymring og varsler om avsatt fakultetsdirektør

Universitetet i Bergen fikk to varsler som handlet om bekymringer og manglende tillit til den avsatte direktøren Ørnulf Lillestøl.

En organisasjonsutviklingsprosess endte i skuffen. Universitetsdirektør Robert Rastad (i midten) bekrefter at det kom inn to varsel knyttet til tidligere fakultetsdirektør Ørnulf Lillestøl.
Publisert Oppdatert

Under tittelen «Varsel om bekymring for arbeidsmiljøet blant administrativt tilsatte ved det Psykologiske fakultet» har en gruppe ansatte skrevet brev til universitetsledelsen med bekymringer der det blir sådd tvil om daværende direktør Ørnulf Lillestøl evne til å håndtere omstillingsprosesser på fakultetet. I varslet beskrives tilliten til ham som svekket. En enkeltansatt har i tillegg sendt varsel der vedkommende også beskriver en svekket tillit til Lillestøl.

Fallskjerm uten å miste jobb

Ørnulf Lillestøl måtte gå fra jobben som fakultetsdirektør ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) 24. februar. Han fikk med seg en økonomisk avtale: Først fikk han av UiB-ledelsen permisjon med full lønn i ett og et halvt år. Deretter får han gå over i en seniorrådgiverstilling med nesten 1,1 millioner i årslønn.

Avdelingsdirektør Ørnulf Lillestøl ved Det psykologiske fakultet på Universitetet i Bergen måtte gå og fikk en gullkantet fallskjerm.

Til Khrono har universitetsdirektør Robert Rastad sagt at han mener avtalen er innenfor hans fullmakt og at Kunnskapsdepartementet ikke har vært konsultert i saken.

Avtalen er blitt gjenstand for krass kritikk og stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) har sendt skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren om saken.

Økende bekymring

Et av varslene kommer etter det Khrono kjenner til fra ledersjiktet ved Det psykologiske fakultet. Det ble sendt den 16.september i fjor.

Varslerne beskriver at de over tid har sett med økende bekymring på håndteringen av store prosesser som fakultetet er inne i. «Dette gjelder spesielt OU-prosessen (organisasjonsutvikling red. anm.) og flytteprosessen som .. er midt oppe i. Har nå kommet til at .. ikke lenger kan sitte stille å se på dette uten å gjøre noe», heter det i varselet.

To år uten resultat

Bakgrunnen for varselet handler om en omorganisering som fakultetsstyret hadde vedtatt 5. mars 2019. Det innebar å sette i gang en omstillingsprosess i forkant av at tre institutter skulle flytte til Alrek helseklynge, i tillegg skulle også fakultetsadministrasjonen flytte.

Men etter to års komitéarbeid måtte fakultetsstyret i oktober i fjor parkere arbeidet med omstillingsprosessen slik den først var vedtatt organisert.

«Men det at vi etter to år ennå ikke er klare til å lande prosessen, og at OU-prosessen i økende grad virker inn på forhold for vitenskapelig og administrativt ansatte, gjør at vi bør se på situasjonen med nye øyne. Fakultetsledelsen mener derfor at tiden nå er moden for en endring i arbeidet», heter det i vedtaket fra oktober.

Da var det gått to år uten at omstillingsprosjektet var kommet på sporet. Og fakultetsstyret vedtok deretter å dele opp arbeidet i separate organisasjonsutviklingsprosesser.

Universitetsdirektør Robert Rastad bekrefter at UiB har mottatt varsler.

— Jeg kan bekrefte at vi fikk inn varsler i denne saken og har behandlet dem etter de retningslinjene som er. For øvrig har jeg ingen kommentar til hva som er innholdet, sier Rastad til Khrono.

Tilliten svekket

I varselet fra 16.september er deler av teksten sladdet, men meningsinnholdet er ikke til å ta feil av.

Det heter: «...har i lang tid forsøkt å komme med konstruktive innspill til prosessene til .. direktør Ørnulf Lillestøl, men mener at det er svært vanskelig å få gehør for det .. mener er gode innspill både på prosess og utarbeiding/valg av ulike modeller for organisering.. er også bekymret for håndtering av innspill fra kolleger og måten ansatte blir møtt på.»

De beskriver også en situasjon der tilliten til den daværende direktøren er svekket.

«... tillit til fakultetsdirektøren er svekket i forhold til håndtering av disse prosessene og .. er bekymret for hvilke konsekvenser dette er i ferd med å gi seg utslag på i arbeidsmiljøet».

Ikke tatt på alvor

I det andre varselet som kommer fra en enkeltperson er også deler av teksten sladdet, men formuleringene er temmelig klare. Dette skal ha kommet våren 2021.

«Stiller seg spørjande til .... til administrerande direktør, Ørnulf Odd Lillestøl på omorganiseringsprosessar, og er svært kritisk til korleis kritikk og bekymring som er blitt uttrykt fra administrativt tilsette er blitt handsama. .. meiner innvendingane ikkje blir tatt på alvor av administrerande direktør», er ordlyden som ikke er sladdet i varselteksten som Khrono har fått innsyn i.

Mot slutten av teksten i enkeltpersonens varsel heter det at den som varsler «ikkje har tillit til administrerende direktør sitt arbeid, og er svært uroa for korleis omstillingsprosessen kjem til å gjere seg utslag med tanke på arbeidsmiljøet».

Khrono har vært i kontakt med Ørnulf Lillestøl for å få en kommentar til varslene, men han viser til avtalen som er gjort med UiB om at det ikke skal kommuniseres rundt hans avgang.

Powered by Labrador CMS