åpenhet

Fikk ikke bli med i rektormøte om fusk

På dagens rektormøte var fusk blant studenter tema, men studentene fikk ikke være med i diskusjonen.

Portrett av Oline Marie Sæther
Oline Sæther er leder av Norsk studentorganisasjon.
Publisert Oppdatert

Onsdag hadde rektorene fra medlemsorganisasjonene til Universitets- og høgskolerådet (UHR) et såkalt «rektormøte» der temaet var fusk. Norsk studentorganisasjon (NSO) har hatt flere medieutspill om fusk den siste tiden og tatt til orde for et felles regelverk på tvers av utdanningsinstitusjonene.

Men da NSO ba om å få delta på rektormøtet for å belyse studentenes synspunkter, fikk de blankt avslag.

Det får NSO-leder Oline Sæther til å reagere. 

— Vi opplever at det er et gjennomgående problem at studenter blir utelatt fra uformelle faste møtearenaer. Vi møter ofte argumenter om at det ikke er saksforberedende eller blir fattet vedtak og formelle beslutninger. Likevel har vi gjentatte ganger erfart at disse møtene preger videre diskusjon om temaene. Når vi ikke er til stede i de uformelle møtene, så stiller vi svakere i videre behandling, mener Sæther. 

— Møter en låst dør

Sæther mener særlig studenter opplever at de utestenges fra uformelle faste møteplasser. 

— Akademia er stolte av at de har demokratiske verdier og bygger demokratiet, men da lurer vi på hvorfor de ikke klarer følge grunnleggende regler om åpenhet og inkludering, når de ikke har agenda, referat eller tilgang. Vi spurte om å observere eller om UHR-ledelsen kunne spørre rektorene om vi kunne få delta, men det var også for vanskelig, ifølge Sæther. 

Hun vil følge opp saken med UHR-styret.

— Rektorene snakker ofte om at studenten er en del av det akademiske fellesskapet, vi skal være med og er i samme båt. Så når vi kommer i sånne situasjoner og møter en bestemt, låst dør, stiller vi spørsmål ved om det bare er pene ord eller om de faktisk mener det, sier Sæther.

— Ikke opp til meg

Rektormøtene er ifølge generalsekretær Nina Sandberg i Universitets- og høgskolerådet en uformell møteplass der rektorer kan snakke sammen. UHR står bak møtene, men er ikke involvert. 

Nina Sandberg er generalsektretær i UHR.

Det blir ikke ført referat eller fattet noen vedtak, og møtet er ikke saksforberedende. Sandberg er til stede på møtene, men gir ingen innspill med mindre hun får spørsmål fra en rektor.

— Formålet er å tilby rektorer en arena for erfaringsutveksling og få stille spørsmål som angår det ansvaret de har i sin rolle, sier hun, og legger til at det ikke er opp til henne å åpne rektormøtet. 

— Jeg har anbefalt NSO å ta opp dette i styret hvis de ønsker det, og la styret ta stilling til om hvorvidt rektormøtene skal gjennomføres slik de gjør i dag, sier hun. 

— Alle spørsmål i UH-sektoren gjelder direkte eller indirekte studentene, men det er ikke en grunn til at NSO skal delta i rektormøtet, sier Nina Sandberg.

Powered by Labrador CMS