Filosofimiljøet på NTNU med flere radi­kale grep for å bedre kjønnsbalansen

Rekruttering. Det vurderes å brukes såkalte kallelser for å få nok kvinnelige ansatte, når filosofiinstituttet nå lyser ut flere stillinger. Samtidig skal ex.phil.-pensum endres gradvis for å inkludere flere kvinner. NTNU har også tildelt instituttet likestillingsmidler.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Dette har NTNU blitt kritisert for

Hovedmomentene som ble kritisert i rapporten som vurderte ansettelsesprosessen av 10 menn:

  • Feil i silekomiteen: Silekomiteene opprettet et nytt kriterium om krav til undervisningskompetanse i ex.phil, selv om dette ikke var nevnt som et kriterie i utlysningsteksten. Dette førte til at flere svært kvalifiserte kvinner ble silt ut.
  • Manglende kjønnsperspektiv: Kjønnsbalanse ble ikke sett på som en svært sentral målsetting i ansettelsesprosessen.
  • Manglende letekomité: Det var i realiteten ingen formalisert letekomité.
  • Manglende opplæring: Universitetsledelse og fakultetsledelse burde tatt større ansvar og forsikret seg om at det var nok kompetanse og kunnskap om kjønnsbalanse.

Tidligere i høst kom en arbeidsgruppe med skarp kritikk av likestillingsarbeidet ved NTNU. Utvalget ble satt ned etter at NTNU i mai ansatte ti nye medarbeidere på filosofi og ex.phil — og alle var menn.

Arbeidsgruppa laget raskt en rapport om ansettelsesprosessen. Utvalget kom med svært sterk kritikk av NTNU. Utvalgsleder, Vivian Anette Lagesen, mente blant annet at prosessen burde vært stoppet og at det muligens hadde skjedd formelle saksbehandlingsfeil.

Nå kommer tiltakene som skal bedre kjønnsbalansen, spesielt på Institutt for filosofi og religionsvitenskap.

Vurderer kallelser for å sikre kvinner

NTNU har lyst ut inntil fire faste stillinger som universitetslektor i filosofi, med søknadsfrist 15. desember.

Det vurderes å bruke «kallelse» for en av universitetslektorstillingene når de har fått en faglig vurdering av søkerne og NTNU kommer også til å benytte kallelse for en førsteamanuensis-stilling.

Det bekrefter dekan ved Det humanistiske fakultet ved NTNU, Anne Kristine Børresen sier til Khrono.

Ved kallelse til førsteamanuensis-stillingen, som nok ikke vil skje før etter jul, vil vi invitere flere aktuelle kandidater til en prosess der vi intervjuer dem.

Anne Kristine Børresen

Har satt ned en komité som skal se på ex.phil.-pensum

I kjølvannet av ansettelsessaken blusset det også opp en debatt om pensum på ex.phil. — mer spesifikt, at pensum er mannsdominert. Ved NTNU ble det innført en ny hovedlærebok i ex.phil. i år: «Tanke og handling – filosofi, vitenskap og samfunn», skrevet av Dagfinn Døhl Dybvig, Magne Dybvig og Truls Wyller. Boken har blitt kritisert av flere for å bare nevne åtte kvinner mot 96 menn.

Nå skjer det også ting med ex.phil.-pensum på NTNU. Flere kvinner fases inn på pensumlista.

Ex.phil.-pensumet for samfunnsvitenskap på NTNU skal delvis revideres neste semester. Hovedboken til Dybvig, Dybvig og Wyller vil fortsatt være på pensum, men en bok av Mark Risjord blir nå byttet ut med en antologi bestående av bidrag fra bare kvinnelige bidragsytere.

Boken heter «Philosophy of Social Science: A New Introduction» og er redigert av Nancy Cartwright og Eleonora Montuschi.

Ex.phil-ansvarlig ved NTNU, Kjartan Koch Mikalsen sier til Khrono at det også vil skje endringer i variantpensum til ex.phil. for humaniora og estetiske fag til våren.

— Endringer i fellespensum er en tyngre prosess. Til dette formålet har vi nedsatt en komité der det blant annet inngår i mandatet å ta hensyn til kjønnsbalanse, sier han.

NTNU-bok ble kritisert

Utvalget som vurderte ansettelsesprosessen mente den manglende kjønnsbalansen kunne anses som en utfordring for omdømmet til ex.phil «særlig når man tar i betraktning kritikken som har vært fremmet mot pensumutvalget i emnet, som også er preget av sterk kjønnsubalanse,» skrev de.

Professor i filosofi, Solveig Bøe er blant dem som har ønsket at NTNU skal gjøre som UiO, og lage ny ex.phil.-bok der kvinner i større grad er representert.

Ex.phil-ansvarlig, Kjartan Koch Mikalsen, forklarer pensumendringen i samfunnsfagvarianten av ex.phil. slik:

— Når vi nå så behov for pensumendring, så var det naturlig å se nærmere på denne boken. Både Nes (nåværende emneansvarlig red.anm.) og påtroppende emneansvarlig, Espen A. Lauritzen, har vurdert den som mer tilgjengelig og bedre tilpasset det nivået vi kan forvente hos studentene, sier ex.phil-ansvarlig Kjartan Koch Mikalsen

Mikalsen sier at gitt det svake innslaget av kvinnelige tenkere i fellespensumet til ex.phil., som utgjør ca. 2/3 av samlet pensum i alle variantene, har det også vært et poeng for dem å styrke kvinnebidraget.

Har fått 200.000 til å jobbe med likestilling på instituttet

Videre søkte en gruppe ansatte ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap om likestillingsmidler fra NTNU etter ansettelsessaken. I et innlegg i Universitetsavisa har de tidligere redegjort for sitt syn.

Nå har de fått innvilget 200.000 kroner over to år. Sophia Efstathiou, ledet søknadsprosessen, og sier til Khrono at hun er fornøyd med å ha fått innvilget disse midlene, selv om de i utgangspunktet hadde søkt om 600.000 kroner.

Efstathiou forteller at gruppen skal ha et møte snart og diskutere hva de vil prioritere å bruke pengene til. Hun tror pengene kan hjelpe på likestillingssituasjonen på instituttet, men understreker at dette handler om systematiske problemer som stikker dypt.

— Dette har med hele den filosofiske disiplinen å gjøre, sier hun.

Vil trolig gjennomføre flere ansettelser ved kallelse

Dekan ved Det humanistiske fakultet, Anne Kristine Børresen, forteller at det er to grunner til at NTNU nå vil benytte seg av kallelse for en førsteamanuensis-stilling: At de vil få flere kvinner inn i førstestillinger og at fagmiljøet ikke har god kjønnsbalanse.

Kallelse er en form for ansettelse til akademiske stillinger som innebærer at stillingen ikke trenger å bli utlyst offentlig. I Universitets- og høyskoleloven står det at «når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring».

Fakta

NTNU lyste ut 10 filosofistillinger og ansatte 10 menn

NTNU lyste ut ti faste stillinger. To førsteamanuensis-stillinger og åtte universitetslektor-stillinger, i forbindelse med den store oppskaleringen og restrukturering av ex.phil etter fusjonen.

Søkerlistene til stillingene viser at det samlet var 97 søkere til stillingene som universitetslektor. 31 av dem var kvinner.

Til stillingene som førsteamanuensis var det 38 søkere. 12 av dem var kvinner.

I ni av de ti stillingene ble det innstilt mannlige kandidater på førsteplass, men kvinnen takket nei til stillingen.

NTNU endte opp med å ansette menn i samtlige av de ti faste stillingene.

Før tilsettingen var det 29,4 prosent kvinner blant de faste vitenskapelig ansatte på filosofi på NTNU. Etter ansettelsen av ti nye menn gikk denne prosentandelen ned til 18,5 prosent.

At NTNU vil benytte kallelse for en av universitetslektor-stillingene begrunnes med at de vil vise at de tar noen mer radikale grep enn vanlig for å få bedre kjønnsbalansen, og at de vil ta lærdom fra prosessen i vår og rådene utvalget som så på ansettelsesprosessen kom med.

— Ved kallelse til førsteamanuensis-stillingen, som nok ikke vil skje før etter jul, vil vi invitere flere aktuelle kandidater til en prosess der vi intervjuer dem, sier Børresen.

Vivan Anette Lagesen, som ledet utvalget som så på ansettelsesprosessen har sett den nye utlysningen, og sier til Khrono at det ser ut som om NTNU har tatt til seg erfaringer fra forrige runde.

— Kallelse er et godt virkemiddel siden vi vet at det eksisterer mange svært godt kvalifiserte kvinnelige søkere. Det er er viktig å prøve å lokke disse svært godt kvalifiserte kvinnene til NTNU, for å gi et bedre undervisningstilbud på ex.phil., sier hun til Khrono.

Jobbet ekstra hardt med utlysningstekst

Børresen forteller at fakultetet har brukt mye tid til å jobbe med stillingsutlysningen som nå er ute og at det har blitt brukt mer tid og krefter på denne utlysningsteksten enn det som er vanlig.

— Vi har brukt flere diskusjonsarenaer, satt ned et utvalg, og hatt utlysningstekst oppe både i fakultetsstyre og ansettelsesutvalg, sier Børresen.

— Teksten er åpnere enn forrige gang. Det har vi gjort bevisst, sier Børresen.

Det er for å tiltrekke seg søkere med en bred bakgrunn, forteller hun.

I utlysningsteksten til de fire univesitetslektorstillingene står det at «Instituttet har for tiden stor oppmerksomhet rettet mot å utjevne kjønnsbalansen i arbeidsmiljøet.»

Det er kun tre formelle krav til søkerne: At søker må ha mastergrad i filosofi eller utdanning som gir tilsvarende filosofisk kompetanse, at søker må ha undervisningserfaring og beherske et skandinavisk språk. I tillegg vil det blant annet bli lagt vekt på motivasjon og samarbeidsevner.

Tar til seg flere råd fra utvalg

Ett av punktene i den forrige ansettelsesprosessen som fikk mye kritikk av utvalget var silekriteriet for universitetslektorstillingene om «erfaring fra ex.phil-undervisning». Utvalget gikk her så langt som å skrive at de var tilbøyelige til å mene at «det her ble gjort en formell feil» og at ansettelsesprosessen av den grunn burde vært stoppet.

Instituttleder, Erling Skjei, forteller at man denne gangen velger å se bredt på kriteriet om «undervisningserfaring».

— Det betyr at vi ikke vil bruke samme silekriterie som sist, og kreve undervisningsefaring fra ex.phil., sier Skjei til Khrono.

NTNU fikk også kritikk for at det forrige gang ikke ble satt ned en formell letekomité. Erling Skjei forteller at dette blir gjort formelt nå.

— Denne komiteen har prøvd å få oversikt over aktuelle kvinnelige søkere, og vil ta kontakt med dem framover, sier han.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS