studiestart

Finner fram madrasser til husløse studenter

15.893 studenter over hele landet står i boligkø før studiestart. På Vestlandet har køen økt med 600 studenter siden i fjor.

Styreleder i Sammen, Amalie Lunde, foran madrasser som legges ut til studenter i boligkø
Styreleder i Sammen, Amalie Lunde, har gjort klar madrasser til husløse studenter.
Publisert Oppdatert
Fakta

Studentboligkøen

Antall studenter i kø for studentbolig ved de ulike studentsamskipnadene per 1. august (tilsvarende tall for 2022 i parentes)

 • Norges arktiske studentsamskipnad: 1333 (1965)
 • Nord studentsamskipnad: 276 (340)
 • Studentsamskipnaden i Innlandet: 207 (297)
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark: 0 (5)
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim: 1312 (0) *
 • Studentsamskipnaden Stavanger: 692 (695)
 • Studentsamskipnaden i Agder: 678 (490)
 • Studentsamskipnaden i Molde: 107 (147)
 • SiO: 7150 (6431)
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge: 359 (549)
 • Studentsamskipnaden i Volda: 15 (136)
 • Studentsamskipnaden i Østfold: 0 (0)
 • Studentsamskipnaden i Ås 475 (470)
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet: 3289  (2680)
 • Totalt: 15.893 (14.205)

* SiT førte ikke venteliste i 2022, og opererer med interessentliste i 2023.

Kilde: Samskipnadsrådet

— I år forventer vi mer pågang enn vanlig, og det vil være behov for midlertidige løsninger for de nye studentene som kommer til byen. Så langt har vi lagt ut tolv madrasser i det største fellesarealet, men vi tilrettelegger for å ta i bruk flere områder dersom det blir nødvendig, sier Amalie Lunde til Khrono.

Hun er styreleder i Studentsamskipnaden på Vestlandet, Sammen.

I alt står 15.893 studenter i boligkø hos landets studentsamskipnader de siste ukene før studiestart, viser Samskipnadsrådets opptelling. Det er nær 1700 flere enn for ett år siden.

Størst er køen i Oslo, der 7150 venter på et sted å bo, fulgt av Vestlandet, der køen er på 3289 studenter (se faktaboks)

Samtidig har til sammen 17.380 studenter blitt tildelt studentbolig gjennom samskipnadene, over 1000 flere enn i fjor.

— At 15.893 studenter står i boligkø illustrerer hvor presset leiemarkedet er, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Marie Sæther.

— Samskipnadene spiller en viktig rolle i å tilby mange studenter et trygt, godt og rimelig hjem under studietiden. Det gjør oss glad å høre at 1000 flere studenter har fått tilbud i år enn i fjor på samme tidspunkt, sier hun.

Soveplass i fellesareal

Den økte pågangen har ført til at Sammen i år har børstet støvet av en gammel ordning for å sikre flere studenter tak over hodet ved studiestart. Fra 7. august til 31. august blir studenter som venter på bolig tilbudt madrasser og nødvendige fasiliteter på Fantoft.

I 2017 var det fire studenter som benyttet seg av tilbudet om å sove på madrasser, i påvente av studiebolig på Fantoft. 2018 var sist gang tilbudet ble benyttet. Da var det to studenter som tok i bruk madrassene. I år har allerede fire stykker meldt interesse. Men det ventes flere.

Amalie Lunde tror det harde boligmarkedet kan få negative konsekvenser for de store studentbyene.

Portrett av Oline Sæther med korslagte armer
NSO-leder Oline Sæther

— På sikt vil nok flere velge å studere steder hvor de vet at det er mulig å finne bolig innen studiestart, til en rimelig pris. Veldig mange er ikke villig til å bo på en madrass i påvente av et sted å bo, sier hun.

Oline Sæther i NSO mener det er bra at studentsamskipnaden setter i gang tiltak, og mener at madrasser på gulv i en campusbygning viser hvor alvorlig situasjonen er. En forutsigbar bosituasjon er helt nødvendig for en god studiestart, poengterer hun, men er samtidig dypt bekymret:

— Konsekvensene av å ikke ha et sted å bo og for lav studiestøtte, vil nok for noen studenter være en grunn til å utsette studiene. Studiestøtten må opp, og det må bygges flere studentboliger. Det skal være rimelige forutsetninger for å studere, sier Sæther.

Krever ny ordning

Ifølge studentboligundersøkelsen som NSO la fram sist uke, er det en mangel på 14,629 boliger for å nå det nasjonale målet om en dekningsgrad på minst 20 prosent.

NSO mener det er nødvendig å etablere en fast ordning som gir studentsamskipnadene mulighet til å forbedre eksisterende studentboliger ved hjelp av statlig tilskudd. Dersom eldre studentboliger rives eller selges i stedet for å oppgraderes, vil det ifølge NSO være utfordrende å oppnå det nasjonale målet om  en dekningsgrad på minst 20 prosent.

Portrett av Audhild Kvam
Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet

Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet, mener kommunene må bidra mer.

— Det er en presset situasjon med stadig dyrere boliger i det private utleiemarkedet. Det rammer studentene ekstra hardt. Derfor er det viktig at kommunene i større grad samarbeider med samskipnadene om å finne gode tomter til studentboligbygging og effektive reguleringsprosesser, sier hun.

Samskipnadene er avhengige av et nært og konstruktivt samarbeid med kommunene og staten for å kunne øke antallet studentboliger. Dette omfatter både tilgangen til egnede tomter og effektive reguleringsprosesser. Audhild Kvam oppfordrer studentkommunene til å sette seg sammen med samskipnadene og utarbeide solide planer for å sikre en økning i tilgjengeligheten av studentboliger i fremtiden.

Powered by Labrador CMS