topplederjobb

Fire menn og én kvinne vil bli Polarinstitutt-sjef

Kampen om å bli sjef for norsk polarforskning står mellom fem søkere. På papiret ligger det fortsatt an til en mann på toppen i Norsk Polarinstitutt.

Bildet viser en collage med Fagdirektør Arild Sundfjord i Norsk polarinstitutt og professor Jørgen Berge (t.h.) ved UiT har begge søkt jobben som direktør ved Norsk polarinstitutt.
Fagdirektør Arild Sundfjord i Norsk polarinstitutt og professor Jørgen Berge (t.h.) ved UiT har begge søkt jobben som direktør ved Norsk polarinstitutt.

Innenfor sitt felt har direktøren for Norsk polarinstitutt stor makt og innflytelse når det gjelder forskning og utvikling i polare strøk. Den prestisjefylte jobben er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet og er ledig fordi sittende direktør Ole Arve Misunds åremål går ut til høsten. Misund skal deretter over i en retrettstilling etter avtale med departementet.

Få kvinner

Søkerlisten viser at det er fire menn og en kvinne som kjemper om jobben. Khrono har tidligere skrevet at det i instituttets 95-årige historie bare har vært menn i toppstillingen.

Det var Nordlys som først meldte om hvem som hadde søkt toppjobben i Norsk polarinstitutt (abo).

Søkerlisten teller disse fem:

  • Trine Andersen (30), Foreldrepermisjon, Tromsø Kvinne
  • Raul Ramirez (45), Museumsdirektør ved Naturmuseum og Botanisk Hage, Universitetet i Agder, Vennesla, Mann
  • Jørgen Berge (52), Professor Tromsø, Mann
  • Geir Ove Halvorsen Aspnes, (39), Seksjonsleder Operasjon og logistikk Arktis Longyearbyen Mann
  • Søker er unntatt offentlighet Mann (trukket søknad)
  • Arild Sundfjord, (52) Fagdirektør ved Norsk Polarinstitutt, Tromsø

Sterke kandidater

Av søkerne er det spesielt to som kan sjekke av på mange av kvalifikasjonene og erfaringen som kreves i søknadsutlysningen. Det er professor Jørgen Berge ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) og fagdirektør Arild Sundfjord ved Norsk polarinstitutt.

Professor Jørgen Berge er dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT. Berge har lang erfaring fra polare strøk, ikke minst Svalbard og ble dekan i skarp konkurranse med andre kandidater i 2021.

— Jeg søkte fordi dette er en svært spennende stilling innenfor et felt som blir stadig viktigere. Det skjer mye i nord, både geopolitisk og klimaet er i stor endring. Kunnskap herfra er ferskvare. Jeg har forsket på området i 20 år, ti av dem bodde jeg på Svalbard. Dette er midt i mitt fagfelt, sier 52-årige Jørgen Berge til Nordlys.

Fagdirektør Arild Sundfjord ved Polarinstituttet er den andre søkeren som også har bakgrunn og erfaring som passer til de fleste punktene som kreves for jobben. Sundfjord har vært 14 år ved Polarinstituttet, de fire siste årene som fagdirektør. Han er havforsker og har tidligere også jobbet i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

— Du skulle muligens ønske at du hadde et annet kjønn når du ser søkerlisten?

— Hehe, jeg vil ikke mene noe særlig om søkerlisten. Men jeg skulle gjerne hatt en kvinnelig sjef, det ville vært flott, sier Sundfjord til Khrono.

Til Nordlys forklarer Sundfjord at han har søkt stillingen fordi han mener å kunne gjøre en god jobb.

— Det er turbulente tider geopolitisk, og i nordområdene spesielt. Det handler om kunnskapsinnhenting og formidling om Svalbard og havområdene i nord. Dette er et fagområde som jeg kjenner godt og jeg mener jeg kan bidra til trygghet i direktørstolen fremover, og at jeg kan geleide instituttet og oppgavene trygt i tiden fremover, sier Arild Sundfjord til Nordlys.

Biolog og logistikk

Av de øvrige søkerne på listen er Raul Ramirez, direktør ved Naturmuseum og botanisk hage ved Universitetet i Agder. Ramirez er ifølge CV-en biolog med en doktorgrad i parasittologi fra UiO i 2015. Han har erfaring som nestleder fra avdeling for komparativ medisin ved Universitetet i Oslo før han fikk nåværende stilling ved Universitet i Agder.

Den fjerde mannen på søkerlisten er Geir Ove Halvorsen Aspnes, tidligere seksjonsleder for operasjon og logistikk ved Norsk polarinstitutt. Aspnes har tidligere bakgrunn fra Forsvaret og har en bachelor i internasjonal beredskap fra UiT og en master i offentlig administrasjon fra samme universitet.

I dag er Aspnes ifølge LinkedIn ressursplanlegger i Lierne Tre AS.

Den eneste kvinnen på søkerlisten er Trine Andersen fra Tromsø. Hun står oppført med foreldrepermisjon. Det har ikke lykkes Khrono å få kontakt med Andersen.

På søkerlisten står det også oppført en mann som er unntatt offentlighet. Denne søknaden er ifølge søkerlisten også trukket.

Det er Klima- og miljødepartementet som ansetter direktør ved Norsk polarinstitutt.

Powered by Labrador CMS