stortingsvalg 2021● andreas hammer håversen

Fire nye gode studentår med Venstre

Mange partier markedsfører seg selv som studentvennlige, men få har klart å vise det i praksis.

— Venstre er på lag med studentene, fordi studentene er framtida. Vi har vært og skal alltid være studentenes vaktbikkje, skriver Anders Hammer Håversen fra Norges liberale studentforbund.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

VALGKAMP| Mye har skjedd på 8 år. Vi har gått fra 10 til 11 måneders studiestøtte. Vi har bevilget penger til mer enn 17 000 nye studentboliger, og opprettet nesten 9000 nye studieplasser. Studiestøtten har økt mer enn prisveksten hvert eneste år, og vi har fått helsesykepleiere på universitetene. Nå vil vi mer.

11 måneders studiestøtte var en stor seier for studentene. Nå er neste steg å få studiestøtten opp til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, og feste den til grunnbeløpet slik at den følger prisveksten. Det vil gi studentene omlag 30 000 kroner ekstra å leve på hvert år, og sørge for at studiestøtten ikke taper verdi over tid, slik den gjorde under den rødgrønne regjeringen. I dag er veksten i studiestøtte betinget på partiers vilje og evne til å prioritere det i budsjettforhandlinger. Det har Venstre vist at vi klarer. Får vi festet beløpet til G, slipper vi de endeløse debattene rundt om støtten skal opp eller ei.

Venstre vil ha flest mulig heltidsstudenter. Samtidig ser vi at svært mange studenter tar seg jobb ved siden av studiene, enten fordi de må eller fordi de har lyst. Uansett grunn, viste koronapandemien at studentene mangler en viktig rettighet i arbeidslivet: Retten på dagpenger. Da mange studenter mistet jobbene sine, var det ikke penger å få. Paradoksalt nok får folk på dagpenger lov til å ta høyere utdanning, uten å miste dagpengene. Dette paradokset vil Venstre rette opp i, slik at studentene får de samme rettighetene i arbeidslivet som alle andre arbeidstakere.

Venstre tar studentenes psykiske helse på alvor. Dessverre har vi sett at svært mange har hatt det tungt under pandemien, og at innsatsen må forsterkes. Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) bekrefter det inntrykket med håndfaste tall. Venstre er klare for å ta det løftet. Det viktigste vi gjør for å løfte studentenes psykiske helse er å bygge gode studentliv. Det gjør vi blant annet ved å bygge flere studentboliger, heve studiestøtten, styrke studentfrivilligheten og bygge gode lavterskeltilbud. For de med mer alvorlige plager vil vi få ned ventetiden hos samskipnadene ved å ansette flere psykologer.

Venstre er på lag med studentene, fordi studentene er framtida. Vi har vært og skal alltid være studentenes vaktbikkje. Vi har ikke hørt så mye om studentene fra de andre partiene så langt i denne valgkampen. Mange partier markedsfører seg selv som studentvennlige, men få har klart å vise det i praksis. De rødgrønne sviktet forrige gang de satt i regjering. Venstre har i 8 år vist at vi tar studentene på alvor. Dersom studentvelferd er viktig for deg, dersom du bryr deg om forskning og høyere utdanning, bør du stemme på et faktisk studentvennlig parti. Stem Venstre.

Powered by Labrador CMS