samarbeidsavtale

Fire rektorer går sammen for å tale felles sak

To universiteter og to høgskoler danner en ny allianse for å synliggjøre sin innsats for høyere utdanning og forskning i regionene. Avtalen skal signeres i Arendal.

Fire rektorer går sammen for å tale felles sak, her ved tre av dem: Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet og Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet. Den fjerde er rektor Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet.
Publisert Oppdatert

Fire universiteter og høgskoler går sammen og danner en ny allianse for å tale sin sak som institusjoner med flere campuser og tydelig regionalt nærvær.

To av dem har vært universiteter en stund; Nord universitet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN), mens to håper å bli universiteter snart; Høgskolen i Innlandet (HiNN) og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

De fire rektorene skal signere en treårig samarbeidsavtale tirsdag kveld under Arendalsuka. Det skjer på et arrangement som har tittelen «Festbrems eller partyfikser — trenger vi regionale universiteter?»

«Krasjer vi festen til de gamle disiplinuniversitetene eller kan flercampusinstitusjonene spille en viktig rolle for regional vekst og utvikling», spør de fire nye alliansepartnerne.

Felles utfordringer

På et møte mandag denne uken gikk de fire rektorene gjennom samarbeidsavtalen som skal signeres. De fire er Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge, Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet, Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet og Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.

Hvorfor akkurat dere fire?

— Vi har helt åpenbare felles utfordringer og fellestrekk med rural lokalisering og studiesteder flere steder, og vi utvikler forsknings- og utdanningsnivåer gjennom å ha fokus på langsiktig nærvær i bygd og by. Men alliansen vil være åpen for samarbeid med andre høyere flercampusinstitusjoner, sier Peer Jacob Svenkerud, som er talsperson for de fire.

Vil arbeide mot politikerne

Svenkerud sier at de har erfart at nasjonal politikk og utforming av finansieringssystemet har betydning for dem og utfordringene denne typen institusjoner har.

— Vi vil styrke vårt politiske og faglige arbeid, og synliggjøre og dokumentere betydningen som geografisk distribuerte fagmiljøer innen forskning og utdanning har for regional samfunnsutvikling, sier han.

Andre punkter i avtalen er:

  • Arbeide systematisk opp imot politiske miljø for å styrke høyere utdanning og forskning som grunnlag for levende og bærekraftige lokalsamfunn gjennom permanent regionalt nærvær av fullverdige høyere utdanningsinstitusjoner.
  • Utvikle strategisk samarbeid innen områder der hver institusjon ikke kan løfte alene f or eksempel doktorgradsutdanning, etter- og videreutdanning og sårbare fagområder.
  • Utvikle faglig og administrativt samarbeid innenfor regional kunnskapsutvikling, kompetanseutvikling og verdiskaping.

Kan ikke disse oppgavene ivaretas av andre samarbeidsorganer i universitets- og høgskolesektoren, UHR, for eksempel?

— Dette er tematikk som er aktuell for hele sektoren, men vi tror det kan være lurt av oss å vise fram vår kraft og faktiske tilstedeværelse i regionene, sier Svenkerud.

Ønskes velkommen

Leder i Universitets- og høgskolerådet (UHR), Sunniva Whittaker, ønsker den nye alliansen velkommen.

— Er det behov for en slik egen allianse for regionale universiteter?

— Sektoren er mangfoldig og det er en rekke samarbeidskonstellasjoner og allianser i sektoren, og også europeiske allianser, og vi mener dette bare er en styrke. Så er det UHRs oppgave å representere helheten og jobbe opp mot myndighetene på vegne av sektoren, sier Whittaker.

— Vi ser ikke at en slik ny allianse på noen måte svekker vårt arbeid, sier hun.

Ledelse på omgang

Samarbeidsavtalen er foreløpig treårig, der lederskapet skal gå på omgang mellom rektorene. Det er lagt opp til fire årlige møter og at institusjonen som har lederskapet også er sekretariat. Svenkerud sier at det også kan bli aktuelt med arbeidsgrupper innen ulike temaer.

Er det Innlandet som er første ute med å lede alliansen da?

— Det er ikke bestemt ennå, men det er en av tingene vi skal diskutere i Arendal, sier HiNN-rektoren.

Rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Gunnar Yttri, er en av alliansepartnerne. Her sammen med rektorkollega Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen under fjorårets arendalsuke.

Stor deltakelse i Arendal

Universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner deltar i stort monn under årets arendalsuke. Les mer om universitets- og høgskolesektorens deltakelse på Arendalsuka her.

Høgskolen i Innlandet har ikke tidligere hatt egne arrangementer under uka, men det vil den ha i år. I tillegg til debattmøtet med de tre andre alliansepartnerne, har høgskolen blant annet et arrangement i egen regi om villmarksforskning torsdag 17. august.

HiNN arrangerer også sammen med Universitetet i Sørøst-Norge en debatt om de fallende søkertallene til lærerutdanningene.

— Vi har vært på Arendalsuka tidligere også, men dette er første gang vi offisielt er med som arrangør. Jeg ser fram til arrangementene vi er involvert i, samt snakke med andre i utdanningssektoren og aktører som er relevante for oss, sier Svenkerud på inn.no.

Endringslogg: Onsdag kl 15. Ifølge programmet for Arendalsuka skal arrangementet til Nord, HVL, HiNN og USN tirsdag kveld strømmes, men vi har nå fått beskjed om at dette er feil og strømmelenken er tatt ut.

Powered by Labrador CMS