Debatt ● svein stølen

Fire ubalanser må justeres

Vi trenger rett og slett en mer nyansert forsknings- og høyere utdanningspolitikk. Jeg vil mene det er minst fire ubalanser som må justeres, skriver rektor ved Universitetet i Oslo etter Ola Borten Moes avgang fredag.

Rektor Svein Stølen sammen med daværende, nå nylig avgåtte forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, på Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse i 2021.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

En rektor vil til enhver tid arbeide dialogbasert og konstruktivt med enhver statsråd. Det har jeg gjort etter beste evne de siste ca to årene, og det vil jeg gjøre i tiden som kommer. Det sagt, vil et hvert skifte representere muligheter. Regjeringen er ved dette skiftet dog den samme og forskning og UH-sektoren vil nok ikke bli budsjettvinnere i nærmeste fremtid. Samtidig er det en mulighet for at noen skap, som er blitt flyttet under «oppryddingen», kan settes tilbake på plass. Vi trenger rett og slett en mer nyansert forsknings- og høyere utdanningspolitikk. Jeg vil mene det er minst fire ubalanser som må justeres.

1) Kunnskap er i stor grad en global valuta og vi må være i den internasjonale forskningsfronten. Tendensene mot mindre forståelse av konkurransen fremragende forsking bygger på må snus. Det må prege gjennomgangen av forskningssystemet. Vi trenger den frie forskningen.

2) Internasjonalisering er et gode. Vi trenger å være attraktive overfor sterke forskere uten norsk pass. Vi må på ingen måte ende i en situasjon hvor internasjonalt ansatte og studenter stigmatiseres som «uønskede». Det handler ikke minst om hvordan vi kommuniserer og snakker om norsk fagspråk. Og om byråkratiske «one size fits all» krav, versus styring i det store og tillit til institusjonell ledelse/autonomi.

3) Kunnskapssolidaritet med det globale sør har preget norsk akademia i alle år. Vi har et omdømme vi ikke har råd til å skusle bort. Her er stipendordninger for studenter fra det globale sør og midler til å videreutvikle sterke forskningssamarbeid som bidrar til kapasitetsbygging lokalt, helt nødvendig - og det raskt.

4) Utdanning handler ikke bare om næringslivets behov, men om utvikling av hele mennesker. Vi skriver i dag 22 juli. Viktigheten av kunnskap for å møte ekstremisme, hat og intoleranse er åpenbar. Kompetanse handler om langt mer enn en kompetansen feks en ny grønn industri trenger her og nå; det handler om kritisk tenkning, kildekritikk, etikk og om evne til å stå i tydelig uenighet. Det handler om hvordan vi utvikler mennesker i et liberalt demokrati.

Powered by Labrador CMS