klima og miljø

Fire universitet får millionstøtte til det grønne energiskiftet

Regjeringen bevilger over en halv milliard kroner til 48 forsknings- og innovasjonsprosjekter. Blant dem som får penger er fire norske universitet.

Det skal satses hardt på utviklingen av havvind i årene som kommer.
Publisert

— Stein for stein bygger vi energinasjonen Norge. Pengene vi bevilger til forskning og innovasjon er en viktig del av regjeringens satsing på utvikling av olje- og gassvirksomheten og grønt industriløft.

Det uttaler olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding fra regjeringen.

Over en halv milliard

Totalt er det snakk om 528 millioner kroner som regjeringen bevilger til 48 forsknings- og innovasjonsprosjekter, som blant annet skal utvikle ny miljøvennlig energi og effektivisere og kutte CO2-utslippene i olje- og gass-sektoren.

Fakta

Universiteter som får støtte (pengesum i parantes)

  • UiB: 4SWIND: Advancing seismic seabed survey techniques and optimizing site-selection for offshore wind farms (11.200.000)
  • UiB: DeepReservoir – Predicting reservoir properties in deep structures on the Norwegian Continental Shelf: The critical role of chlorite-coats (15.998.000)
  • UiB: Ammonia Production via Electrocatalytic Processes (AmPEP) (9.584.000)
  • NTNU: COMposite electrolytes for solid-state BATteries by design (11.935.000)
  • NTNU: DIRECT CONVERSION OF CO2 AND HYDROGEN TO FUELS (DICO2F) (10.284.000)
  • NMBU: Resilient energy systems (10.480.00)

    Se fullstendig oversikt her.

— Tildelingene gjør at ambisiøse bedrifter og forskningsmiljøer rundt omkring i landet kan utvikle nye løsninger innenfor havvind, hydrogen, olje og gass. Løsninger vi trenger for å kutte utslipp og skape gode og fremtidsrettede arbeidsplass, sier Terje Aasland.

På listen over prosjekter som får støtte finner vi fire av Norges ti universitet.

— Vi trenger forskning

Ved Universitetet i Bergen (UiB) får tre prosjekter støtte, mens NTNU og Universitetet i Oslo (UiO) får penger til to prosjekter hver. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får støtte til ett prosjekt.

Se prosjektnavn og pengesum i egen faktaboks.

Ett av prosjektene som trekkes frem i pressemeldingen fra regjeringen er et prosjekt ved Universitetet i Bergen, som skal kartlegge havbunnen for å forutsi hvor i områdene Utsira Nord og Søndre Norsjø II det er best egnet å forankre flytende havvind.

— Kunnskap fra olje- og gassektoren og leverandørindustrien brukes også til å kutte utslipp og til å utvikle nye, grønne næringer. Vi trenger forskning og teknologiutvikling av høy kvalitet i disse bransjene, og ved å kombinere dette med allerede opparbeidet kompetanse vil vi få et viktig springbrett til omstillingen vi skal gjennom, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.

Kunnskap fra olje- og gassektoren og leverandørindustrien brukes også til å kutte utslipp og til å utvikle nye, grønne næringer, sier Mari Sundli Tveit.
Powered by Labrador CMS