revidert nasjonalbudsjett

Riksrevisjonen: Reglene brutt hos Forskningsrådet

Etter en ny gjennomgang av økonomien i Forskningsrådet konkluderer riksrevisjonen med at bevilgningsreglementet er brutt.

Forskningsrådet og direktør Mari Sundli Tveit Norges forskningsråd har brutt bevilgningsreglementet i følge en ny konklusjon fra Riksrevisjonen.
Publisert Oppdatert

Riksrevisjonen har gått gjennom den finansielle revisjonen av Forskningsrådet for regnskapsåret 2021. Konklusjonen er at vi trekker tilbake revisjonsberetningen vi ga Forskningsrådet 29. april, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

Mangler og brudd

De gir en ny revisjonsberetning med disse forbeholdene:

«Forskningsrådets årsregnskap mangler tilstrekkelig informasjon om de økonomiske konsekvensene av store fremtidige forpliktelser til forskningsprosjekter.»

«Forskningsrådet har brutt bevilgningsreglementet ved å bevilge mer penger til forskningsprosjekter enn det som ligger i bevilgningene fra departementene til Forskningsrådet.»

Sa først OK

Konklusjonen kommer etter at Riksrevisjonen først hadde gått gjennom økonomien i Forskningsrådet uten merknader. Direktoratet for forvaltning økonomistyring (DFØ) fikk imidlertid i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å sjekke om bevilgningspraksisen i Forskningsrådet var i tråd med statens økonomireglementet. Deres konklusjon var at Forskningsrådets praksis strider mot gjeldende regelverk.

Etter DFØs rapport har Riksrevisjonen varslet at de ville gjennomgå sitt arbeid på nytt. I et brev fra ekspedisjonssjef Tora Jarlsby tidligere i vår gav Riksrevisjonen beskjed om at deres opprinnelige revisjonsrapport inneholdt feil.

Torsdag kom konklusjonen der Riksrevisjonen stadfester at deres første revisjonsrapport ikke var korrekt. Det viste seg at Riksrevisjone ved sin første gjennomgang ikke var klar over konklusjonen i DFØs notat som påpekte at Forskningsrådets praksis med å flytte bevilgninger mellom områder ikke var i tråd med gjeldende regler.

Burde sett

I en epost skriver kommunikasjonsrådgiver Siri Bentserud Wingerei i Riksrevisjonen at punktene med feil «burde vi sett og påpekt tidligere».

Hun skriver også at «Basert på gjennomgangen vi nå har gjort, er vi enige i konklusjonene i DFØs notat».

Det er heller ikke slik at fullmakten som regjeringen har presentert i Revidert nasjonalbudsjett vil endre på konklusjonene i forhold til tidligere praksis.

«Fullmakten som ble presentert i revidert nasjonalbudsjett påvirker ikke vår konklusjon. Det er fordi fullmakten gjelder fra nå og frem til 2024, mens revisjonsberetningen gjelder for regnskapsåret 2021», skriver Wingerei i meldingen.

Ny beretning

Kort sagt handler saken om at Forskningsrådet tidligere har operert slik at midler har vært flyttet fra et bevilgningsområde til et annet i budsjettsammenheng. Det er denne praksisen som ikke er i tråd med statens økonomiregelverk.

I den nye revisjonsberetningen heter det:

«Av bestemmelser om økonomistyring i staten pkt.3.2.2 Virksomhetens gjennomføring av vedtatt budsjett fremgår det at utgiftsbevilgninger ikke kan overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementet § 5. Norges forskningsråd sin praksis med å bygge ned avsetningene ved at de fremskynder prosjekter slik at de for enkelte kapitler og poster har brukt mer enn årets tildeling og avsetninger fra tidligere år er i strid med bestemmelsene.»

Powered by Labrador CMS