Forsøket med samlinger på ulike campus ved Universitetet i Sørøst-Norge har vært vellykket, men likevel blir det avsluttet av universitetsledelsen, skriver forfatterne av innlegget. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Campusovergripende studietilbud, en utfordring for høyere utdanning?

Flercampus. Til tross for støtte fra ledelsen ved fakultetet, høye søkertall, entusiasme og engasjement fra faglærerne og den positive studentevalueringen, har ledelsen valgt å avslutte forsøket med samlinger på ulike campus, skriver to Sørøst-Norge-professorer.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Master i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som ble lyst ut som et campusovergripende tilbud, er et populært studium med 644 registrerte søkere til 104 plasser per mars 2019. Til tross for denne store interessen for et slikt campusovergripende studium, har ledelsen valgt å omorganisere studiet til et campusstudium. Denne avgjørelsen kom svært overraskende på studentene og de ansatte som er tilknyttet studiet.

Til tross for denne store interessen for et slikt campusovergripende studium, har ledelsen valgt å omorganisere studiet til et campusstudium.

Eva Bjerkholt og Finn Hjardemal

Universitetet i Sørøst-Norge er et flercampus-universitetet med åtte campus der tre av dem tilbød master i pedagogikk fram til høsten 2018. I og med fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark ble det iverksatt en faglig prosess for å unngå konkurranse mellom masterstudiene ved de opprinnelige høgskolene. Mastertilbudet ble omorganisert og revidert til et felles masterprogram i pedagogikk.

I dette studieprogrammet kan studentene velge tre ulike spesialemner; barnehageledelse, spesialpedagogikk og utdanningsledelse. Studenter og lærere møtes på tvers av spesialemnene i fellesemner. Organiseringen av studiet baserer seg på samlinger som innebærer at studentene møter fagmiljøet på tre ulike studiesteder gjennom studieløpet (Drammen, Notodden, Vestfold).

Hensikten var å utvikle studentenes tilhørighet til USNs faglige og sosiale fellesskap. Samlinger på flere campus skulle gi mulighet for å forene de fagmiljøene som allerede var akkreditert i de tidligere masterprogrammene til et samlet, robust og bærekraftig masterteam. Denne studiemodellen ble vedtatt i USNs utvalg for utdanningskvalitet 16. februar i fjor og iverksatt høsten 2018 som en forsøksordning.

I og med at dette er en utradisjonell organisering av studier, ble det lagt opp til regelmessige evalueringer av modellen. Den første evalueringen ble gjennomført i november 2018. En foreløpig konklusjon, basert på studentenes tilbakemeldinger, viser at studiet er kommet godt i gang. Dette stemmer overens med den mer uformelle vurderingen som programkoordinator har gjennomført gjennom samtaler på de ulike samlingene i løpet av høstsemesteret.

Studentene framholder at studiet har vært preget av dedikerte og dyktige fagfolk som har gitt mye av sin faglighet og entusiasme i planlegging, forelesninger og veiledning. Programmet har en meget dyktig og nærværende administrasjon. Studieveileders tilstedeværelse på samlingene har bidratt til at studentene har følt seg godt ivaretatt. Evalueringen viser også at det har kommet noen kommentarer knyttet til utfordringer med å gjennomføre samlinger på ulike campuser, likevel gir flertallet av studentene tilbakemelding om at studiet innfrir forventningene og det var ikke noe uttalt ønske om å avvikle daværende organisering av masterprogrammet. Studiet er av ledelsen ved fakultetet omtalt som nyskapende og som entreprenørskap i praksis.

Til tross for støtte fra ledelsen ved fakultetet, høye søkertall, entusiasme og engasjement fra faglærerne og den positive studentevalueringen, har USN ved ledergruppa valgt å avslutte forsøket med samlinger på ulike campus.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS