Forskingsrådets frist

Flere har takket ja til ny ekspertrunde for Forskningsrådet

Dette er Forskningsrådets planer for hvilke eksperter de vil bruke i vurderingen av forskerprosjekt-søknader i 2021.

Områdedirektør i Forskningsrådet, Fridtjof Fossum Unander, forteller hvordan de jobber med å få på plass ekspertvurderinger for søknadene som kommer inn i februar.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskere i det ganske land sitter i disse dager å jobber med forskningssøknader til Forskningsrådets nye frist den 10. februar.

Alle som fikk avslag i forrige runde sitter nok og vurderer nøye hva de kan gjøre for å få bedre uttelling denne gangen.

Khrono har stilt Forskningsrådet et spørsmål som kanskje kan være av interesse i så måte.

Lite tid

I forkant av tildelings-, eller avslagsrunden 16. desember i fjor, var professor og porteføljestyremedlem Vigdis Vandvik ute og etterlyste tidligere svar fra Forskningsrådet, nettopp fordi rådet gjorde en vesentlig endring i fristene fra 2020 til 2021.

Den store forskerprosjektutlysningen var i mai i 2020, men er altså nå flyttet frem til tidlig i februar.

Bare åtte uker mellom avslag og ny frist, med andre ord.

Flere forskere har signalisert til Khrono at tilbakemeldingene de har fått ikke har vært til mye hjelp i det videre arbeidet med søknadene.

En del har takket ja til videre ekspertarbeid

Men de fleste har nok vært inne og sett på ekspertpanelet som har vurdert nettopp sin søknad.

Derfor har Khrono stilt Forskningsrådet følgende spørsmål:

— Vil Forskningsrådet bruke de samme ekspertpanelene til å vurdere forskerprosjekt-søknadene som kommer inn til fristen i februar, som dere brukte i forrige runde?

— Vi har forespurt ekspertene fra 2020 om de vil delta igjen i 2021. En del har takket ja til dette, men langt fra alle. I tillegg er det flere temaer i 2021 som lyser ut midler enn i 2020. Disse skal vi selvfølgelig også skaffe tilstrekkelig ekspertise til. Det betyr at vi også forespør en del nye eksperter om å delta i panelene våre, skriver områdedirektør Fridtjof Fossum Unander i en e-post.

Han legger til:

— Vi vil i 2021 ha de samme 29 overordnede panelgruppene som i 2020, og hver panelgruppe er inndelt i flere enkeltpaneler. Den endelige inndelingen i enkeltpaneler og hvilke eksperter som skal være medlem av hvilket panel, avgjøres først etter vi har mottatt søknadene. Da har vi godt nok grunnlag for å sette ned de panelene vi skal ha.

Powered by Labrador CMS