eikrem-saken ntnu

Flere nekter å forklare seg til NTNUs advokater om rasistisk facebookprofil

Universitetsansatte reagerer på henvendelser om rasistisk facebookprofil og lurer på hvor NTNUs advokater har fått navnene deres fra.

Øyvind Eikrem, fotografert på NTNU Gløshaugen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Advokatfirmaet som gransker sannhetsgehalten i Filter Nyheters sak om at NTNUs førsteamanuensis Øyvind Eikrem har hisset til rasistisk debatt gjennom en anonym facebookprofil, sliter med å få folk de ønsker å avhøre i sakens anledning, i tale.

Khrono er kjent med at minst fire personer, - i tillegg til Øyvind Eikrem selv - så langt har takket nei til møte med advokat Marianne Kartum i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Hun er leid inn for å finne fakta i saken. Flere av de Khrono har snakket med sier at de ikke forstår hvordan deres navn kan ha blitt koblet til granskingen av den anonyme facebookprofilen.

Den aktuelle anonymiserte Facebook-profilen skal ifølge Filter Nyheter blant annet ha:

  • Foreslått at en asylsøker kan «jobbe i bomullsåkeren» under «en slavedriver» og likt rasistiske kommentarer som «sorte svin».
  • Omtalt den svenske eks-statsministeren som «landssviker», gitt liker-tilbakemelding på omtale av Erna Solberg som «landsmorderen» og omtalt innvandrere som «stammekrigere», blant annet.

Etter at saken ble kjent satte NTNU i mars igang en faktagransking for å finne ut om det er førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU som står bak. Selv nekter han for dette, og viser til at det er en bekjent av ham som har innrømmet å stå bak de omstridte ytringene.

Ekstern ansatt ble forbannet

En vitenskapelig ansatt ved et annet universitet enn NTNU mottok en e-post fra NTNUs advokat i forrige uke, der hun ber om møte denne uken.

«På bakgrunn av de undersøkelser vi har gjennomført, har vi grunn til å tro at du kan ha informasjon av betydning for vårt arbeid. Vi ønsker derfor en samtale med deg», heter det i e-posten der vedkommende som ikke er ansatt ved NTNU, også får beskjed om å ta med seg en eventuell bisitter på møtet som etter planen skal skje digitalt.

Vedkommende, som ikke har svart på advokatens henvendelse ennå, sier til Khrono at han reagerte kraftig på e-posten.

— Jeg aner ikke hvordan mitt navn kan ha blitt dratt inn i dette, og jeg vet ingenting om saken, sier mannen.

— Men du kjenner Eikrem?

— Ja, siden studiedagene hans. Men det er lenge siden jeg traff ham.

Den vitenskapelig ansatte sier at NTNUs personalhåndtering og konfliktløsning er blitt en snakkis på universitetet han jobber.

— Når vi snakker rundt bordet her er det mange som stiller seg undrende til NTNUs bruk av disse sannhetssøkende kommisjonene sine - og mange med meg synes det er svært uheldig, sier han.

— Men kommer du til å svare - eventuelt stille på møte?

— Jeg må eventuelt vente til jeg er litt mindre forbannet over henvendelsen før jeg svarer. Og nei - jeg kommer ikke til å sette av to timer til å snakke med advokater om ting jeg ikke vet noe om, sier han, men legger til at dersom det hadde vært politiet som hadde etterforsket en sak og henvendt seg, så ville det ha stilt seg annerledes.

Fem henvendelser fra advokat

En NTNU-ansatt som Khrono har snakket med har i løpet de siste månedene fått fem ulike forslag til møtetidspunkter med advokatfirmaet, og har takket nei til alle. Begrunnelsen er at vedkommende ikke er, og aldri har vært, på Facebook. Også denne personen ble opprørt over de mange henvendelsene.

Ansatt: Er dette lovlig?

Khrono har også snakket med ytterligere en NTNU-ansatt, har fått henvendelse fra advokaten om å komme i møte for å forklare seg og fortelle det han vet om den omtalte hemmelige facebookprofilen.

— Jeg ser på dette som en trakasseringssak, og har sendt henvendelsen videre til hovedverneombudet ved NTNU, sier vedkommende til Khrono.

— Jeg lurer også på om måten advokaten og NTNU opptrer på i denne saken faktisk er lovlig, legger han til.

Henvendelsen fra advokaten fikk han på e-post en dag etter arbeidstid i begynnelsen av september.

Vedkommende ønsker ikke å svare på Khronos spørsmål om han kjenner til den omtalte facebookprofilen som etterforskes, og mener det er upassende at Khrono spør om dette.

— Selv om jeg skulle ha informasjon som taler til Eikrems favør, vil det å delta legitimere en trakasseringsprosess, og at dere stiller det spørsmålet vil kunne gi ammunisjon til denne prosessen, svarer han Khrono i en e-post.

Etter det Khrono erfarer skal ytterligere to NTNU-ansatte også ha takket nei til å komme i møte med advokaten.

Informerte internt

Konstituert dekan ved Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap, Trine Arntzen Hestbek, informerte nylig via NTNUs intranett, ansatte ved Institutt for sosialt arbeid om hvorfor undersøkelser i Eikrem-saken trekker ut i langdrag.

Hun forklarte det blant annet med at det var problemer med å få gjennomført møter - i tillegg til at Eikrems pc som de ønsket å undersøke, skal ha blitt stjålet og er borte.

Etter det Khrono erfarer ble pc-en anmeldt stjålet for flere måneder siden, og politiet har henlagt saken.

Konstituert dekan Hestbek skriver også i sin melding til instituttet at NTNU ikke er kjent med hvilken informasjon advokatfirmaet så langt har innhentet og at ledelsen fortsatt venter på deres rapport om eventuelle funn og juridiske vurderinger.

Advokatfirmaet varslet og kalte inn Øyvind Eikrem og hans advokat til å overvære en gjennomgang av Eikrems e-postkonto og annet digitalt materiale fra Eikrem som var lagret på NTNUs servere, 6.juli i år.

De opplyste Eikrem om at KPMG, sammen med advokatfirmaet, skulle søke på 11 ulike ord i Eikrems e-poster, og at det var satt av sju timer til gjennomgangen.

Klagesvar i november

Eikrems advokat, Torfinn Svanem, protesterte på inngrepet i e-poster og lagrede data, og saken er klaget inn både til Datatilsynet og Sivilombudsmannen.

Sistnevnte har opplyst til Eikrems advokat at de vil kunne gi sin vurdering i november, og skal etter det Khrono kjenner til ha bedt NTNU om flere opplysninger i saken. NTNU skal ha bedt om lenger svarfrist fra Sivilombudsmannen.

Datatilsynet har så langt heller ikke konkludert i Eikrems klage, men informert Eikrems advokat om at saksbehandlingstiden er 3 måneder, og nå er omlag halvparten av tiden gått.

Verken advokat Torfinn Svanem eller Eikrem selv ønsker å møte NTNUs advokater før alle klagene er ferdig behandlet.

Khrono har stilt spørsmål til advokat Marianne Kartum i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig om hvordan de hadde fått tak i navnene på folk som nå blir kontaktet.

I en e-post skriver hun: «Jeg ønsker ikke å uttale meg i forbindelse med saken.»

6 måneder siden saken startet

Det er nå over et halvt år siden Filter Nyheter publiserte sin artikkel, og omtrent like lenge siden Øyvind Eikrems advokat, Torfinn Svanem, informerte NTNUs ledelse om at det er en annen person som har innrømmet å ha skrevet de omtalte meldingene. Khrono omtalte den saken i sommer.

Det bevitnede dokumentet som Khrono har lest, avsluttes med:

«Det jeg ser i Filter Nyheter som tillegges Eikrem, er min aktivitet.»

Khrono snakket med mannen bak de angivelige rasistiske utsagnene i juli i år.

Eikrem opplyser til Khrono at først i begynnelsen av september, ba NTNU om å få vite identiteten til mannen som har signert «tilståelsen».

Så langt har ikke Eikrem informert NTNU-ledelsen om identiteten til mannen, men svart at det kan opplyses til NTNUs personvernombud som har taushetsplikt i slike saker.

Khrono har snakket med personvernombud Thomas Helgesen ved NTNU. Han forteller at han så langt ikke har vært involvert i arbeid med Eikrem-saken.

Han sier til Khrono at hvis det er slik at personer frykter for ivaretakelsen av sitt personvern, så kan det være aktuelt å bistå, men før han kan si mer om dette bør han få en konkret henvendelse han kan ta stilling til.

NTNU-ledelsen ikke kjent med informasjon som er hentet inn

Khrono har også sendt spørsmål til tidligere dekan Marit Reitan, nå prorektor ved NTNU og Tine Arntzen Hestbek, konstituert dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

De svarer i en epost:

— Vi kan ikke uttale oss om hvordan advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SVW) utfører undersøkelsen, ut over det som fremgår av mandatet.

— På generelt grunnlag er det slik at man snakker med personer man antar kan ha informasjon i saken. Etter metoden som er beskrevet i mandatet gir SVW beskjed til arbeidsgiver hvem de ønsker å snakke med, og deretter gir arbeidsgiver beskjed til de som kan bli kontaktet. Imidlertid gjelder dette kun ansatte som er tilknyttet Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Øvrige må undersøker ta kontakt med direkte, skriver de og videre:

— Det som ble skrevet på Innsida til instituttet den 2. september, og som Khrono har tilgang til, gjelder fortsatt: «Vi er ikke kjent med hvilken informasjon SVW så langt har innhentet og vi venter fortsatt på deres rapport med eventuelle funn og juridiske vurderinger. Dette gjør at det er vanskelig å angi en tidsplan for behandlingen av saken.»

Gransker også varsel mot NTNU-ansatt

I tillegg til at advokatene prøver å finne fakta rundt facebookprofilen, gransker de også et varsel førsteamanuensis Øyvind Eikrem i slutten av mars sendte inn mot en person ved instituttet som han mener skal ha snakket med ytterligere en ansatt om at det faktisk er Eikrem som står bak de omstridte ytringene som omtales i Filter Nyheters sak.

I varselet reagerer Eikrem på vedkommendes påstander og skriver at disse er en grunn til at han er sykemeldt og at det gjør det vanskelig for ham å jobbe på Institutt for sosialt arbeid.

Advokatfirmaet med advokat Marianne Kartum i front, er også satt til å faktaundersøke denne varslingssaken.

Khrono har spurt vedkommende det er varslet om om påstandene fra Eikrem stemmer. Hen ønsker ikke å svare på spørsmålet, men skriver i en e-post til Khrono:

«Jeg er kjent med at det foregår en undersøkelse ved NTNU knyttet til denne saken og Øyvind Eikrem. Av den grunn finner jeg det ikke riktig å komme med kommentarer i en intern pågående NTNU sak.»

Powered by Labrador CMS