Disse ble ansatt i ledelsen ved daværende Høgskolen i Sørøst-Norge for fire år siden. Flere av dem søker nå en ny periode; (F.v. øverst): Dekan Arild Hovland, dekan Heidi Kapstad, prorektor Nils Kristian Bogen, daværende viserektor Pål Augestad, viserektor Halvor Austenå, HR-direktør Elisabeth Borhaug, øk.dir Terje Thommasen, direktørJohnny Thorsen og dekan Morten Christian Melaaen. I tillegg til disse kommer rektor Petter Aasen og dekan Hans Anton Stubberud, Handelshøyskolen. Foto: Tine Poppe/HSN

Flere søker fire nye år i ledelsen ved Universitetet i Sørøst-Norge

Mannstungt. Forrige gang man ansatte ledelse ved daværende Høgskolen i Sørøst-Norge endte man opp med 9 menn og 2 kvinner. Nå er seks åremålsstillinger lyst ut igjen og flere ønsker seg en ny periode.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) lyser ut mange lederstillinger i år - og for første gang i HSN/USNs historie er også eksterne søkere velkomne. Tre viserektor-stillinger og tre dekan-stillinger er så langt utlyst. Søknadsfristen er 8. mars, selveste kvinnedagen.

I forrige runde, i 2016, ble stillingene lyst ut kun internt ved de to fusjonerte høgskolene, Høgskolen i Telemark og Høgskolen Buskerud/Vestfold.

Man kan ikke gjøre så mange andre grep enn å skrive at vi oppfordrer kvinner til å søke stillingene.

Tore Isaksen

Fakta

Seks lederstillinger lyst ut

Disse lederstillingene lyses nå ut ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

For samtlige stillinger kreves fortrinnsvis doktorgrad, med unntak av viserektor for samhandling der det kreves kompetanse på førstestillingsnivå.

Stillingene som studiedirektør og forskningsdirektør lyses ut etter 12.mars. Til høsten vil flere instituttlederstillinger lyses ut

Dekan- og viserektorstillingene lønnes i lønnstrinn 88-95, som utgjør kr. 1 014 900 - 1 175 600 i året.

Kilde: USN

Den gangen endte de opp med å ansette ni menn og to kvinner. Dersom styret hadde fulgt rektors innstilling den gangen ville man endt på 10-1.

Må bli bedre på likestilling

Den daværende høgskolen møtte sterk kritikk for manglende kjønnsbalanse i ledelsen og tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom med streng påpekning om at Sørøst-Norge måtte bli bedre på likestilling.

Daværende styreleder Rune Nilsen sa til Khrono den gang at kvalifikasjonsvurderingen var slik at det bare var én kvinne av fem søkere som var aktuell i vitenskapelige lederstillinger, men la til at «dette ville se bedre ut om fire til åtte år».

Styreleder: Styret er tydelig informert om denne skeivfordelingen

Nå har det gått fire år og spørsmålet er om styret som nå skal ansette de nye lederne, har kjønnsbalanse med i beregningene.

— Ja, styret er tydelig informert om denne skeivfordelingen. De signalene jeg får er at de er veldig klare over dette internt og da regner jeg med at de i organisasjonen oppfordrer alle gode kvinnelige kandidater til å søke, sier nåværende styreleder og rådmann i Ringerike, Tore Isaksen.

Han benytter også anledningen til å komme med sin oppfordring i Khrono:

— Som styreleder oppfordrer jeg alle som er glade i USN og vil bidra til å skape en så god ledelse som mulig til å søke. Men jeg oppfordrer også alle ansatte til å stimulere og arbeide for å løfte fram dyktige kvinnelige søkere. Skal vi få fram de beste kandidatene, så trenger vi hele organisasjonen til å bidra med å løfte fram og heie på søkerne, sier Isaksen.

— Har dere satt i verk konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen denne gangen?

— Man kan ikke gjøre så mange andre grep enn å skrive at vi oppfordrer kvinner til å søke stillingene. Ellers er jeg glad for at de er bevisste på dette internt i organisasjonen. Da har vi riktig motivasjon og utgangspunkt for å få fram og etterhvert velge kvinnelige søkere, sier Isaksen.

Flere tiltak for å bedre kjønnsbalansen

Rektor Petter Aasen vil først og fremst påpeke at det ikke var bevisstløshet rundt kjønnsbalanse som gjorde at HSN den gangen endte opp med en mannsdominert ledelse.

— Det skyldtes den fusjonsprosessen vi var i og der mannlige ledere ved de tidligere institusjonene var formelt kvalifisert og satt i stillinger som gjorde at de hadde rettskrav eller fortrinnsrett på lederstillingene ved HSN. I tillegg var det høy bevissthet rundt geogragisk balanse, så da ble det som det ble, sier Aasen til Khrono.

Rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Selv om Aasen vil understreke at han ikke har noe å utsette på de som nå innehar viserektor- og dekan-stillingene, så har man likevel ment at det var uheldig at ledelsessammensetningen ble som den ble for fire år siden.

— Vi har rekruttert to kvinner inn i ledelsen i løpet av disse fire årene og utover det har USN blant annet prioritert å sende kvinner til Universitet- og høgskolerådets dekanskole. Det er en måte å posisjonere seg til fremtidige lederstillinger, sier Aasen.

Han legger også til at universitetet i denne utlysningsrunden har hyret inn en ekstern konsulent som er god på sektoren og tatt initiativ til at folk kan melde fra til konsulenten om aktuelle kandidater.

— Jeg vet at det er meldt inn mange kvinner, så får vi se når de blir kontaktet om de er interesserte i å være med i prosessen videre. Med disse tiltakene håper jeg at kvalifiserte kvinner vil søke. Jeg vet vi har flere av dem her på universitetet. Både internt og eksternt har vi dyktige kvinnelige medarbeidere som bør søke disse stillingene, sier Aasen.

Viserektor og prorektor søker ny periode

Khrono har vært i kontakt med flere av de som i dag sitter i lederstillinger ved universitetet og flere av dem sier at de ønsker å søke en ny periode, mens andre vurderer dette uten å endelig ha bestemt seg.

Dagens viserektor for utdanning, Halvor Austenå, sier til Khrono at han ennå ikke har bestemt seg, men fortsatt teller på knappene på om han vil søke en ny periode.

Viserektor for forskning, Jarle Tommy Bjerkholt, bekrefter overfor Khrono at han vil søke fire nye år, og det samme sier tidligere rektor ved Høgskolen i Telemark og nåværende prorektor, Nils Kristian Bogen. Da Bogen søkte denne stillingen sist var han eneste søker.

Det er ikke optimalt slik det er nå og vi har ikke noe ønske om å være så mannsdominert.

Nils Kristian Bogen

I denne utlysningsrunden er imidlertid prorektorstillingen borte. Styret har bestemt at det skal være tre viserektorstillinger heller. Nils Kristian Bogen sier til Khrono at han kommer til å søke på stillingen som viserektor for ekstern samhandling. Kravet til denne viserektorstillingen er ifølge utlysningsteksten fortinnsvis førstestillingskompetanse, evt annen relevant erfaring. Til de to andre viserektorstillingene, samt dekanstillingene, er kravet fortrinnsvis doktorgradsnivå.

Bogen har ikke doktorgrad og er ikke professor. Han kom fra stilling som blant annet divisjonsdirektør ved BI i 2011 da han tiltrådte som rektor ved Høgskolen i Telemark. Bogen er cand.philol. med hovedfag i amerikansk samfunnsliv og politikk.

— Det er jo viserektorstillingen for samhandling som vil tilsvare prorektorstillingen som jeg har i dag, sier Bogen til Khrono.

— Sist endte det opp med at det ble mange menn og få kvinner i lederstillingene. Har den sittende ledelsen gjort noe for å få flere kvinner til å søke?

— Vi har tematisert dette. Det er ikke optimalt slik det er nå og vi har ikke noe ønske om å være så mannsdominert. Det bør være bedre balanse og vi ser fram til mange kvinnelige søkere nå, sier Bogen.

Daværende Høgskolen i Sørøst-Norge fikk seks millioner kroner fra Forskningsrådets såkalte balanse-midler for å rekruttere flere kvinner til ledelse og førstestillinger. Men etter klage fra en mannlig ansatt til Likestillings- og diskrimineringsnemnda måtte de avvikle tiltaket og Forskningsrådet trakk pengene tilbake,

Dekan Melaaen søker, Hovland i tenkeboksen

Blant de nåværende dekanene, kommer det ulike svar på om de vil søke en ny periode eller ikke.

Dekan ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Morten Christian Melaaen, opplyser til Khrono at han har planer om å søke om fire nye år.

Arild Hovland, som er dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, sier han tenker seg godt om, men har verken slått det fra seg eller konkludert om han skal søke på nytt.

Den eneste kvinnene som nå sitter i ledelsen i en vitenskapelig stilling, dekan ved Fakultetet for helse- og sosialvitenskap, Heidi Knapstad, sier til Khrono at hun er i tenkeboksen om hun skal søke seg til fire nye år.

I de seks stillingene som nå lyses ut (3 viserektorer og tre dekaner), er det per i dag bare menn, med unntak av Knapstad. De har alle mulighet til å sitte i fire år til, dersom de skulle søke og få stillingene på ny.

— Vi som skal ta beslutningen vil alltid velge den beste i heatet. Vi er klar over dette med kjønnsbalanse og har flere kriterier for hva vi er på jakt etter. Vi har et helhetlig blikk og må holde tunga rett i munnen her, sier styreleder Tore Isaksen.

Kvinnelig visedekan vurderer å søke

Khrono har også vært i dialog med to av kvinnene som søkte på lederstillingene ved daværende Høgskolen i Sørøst-Norge for fire år siden.

Jorun Nyléhn, som nå er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, opplyser til Khrono at hun ikke kommer til å søke på de utlyste stillingene denne gangen.

Mette Falck-Pedersen, som nå er visedekan ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, søkte for fire år siden på stillingen som viserektor for forskning. Til Khrono sier hun nå at hun ikke helt har landet på om hun skal søke eller ei.

Direktørstillinger lyses også ut

Det skal også lyses ut faste stillinger som studiedirektør (denne stillingen er midlertidig besatt i dag), og som direktør for Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering. Styret har gitt rektor fullmakt til å utlyse og ansette i disse stillingene, etter at utlysningstekstene for stillingene er godkjent i styremøte 12. mars.

Og til høsten vil det bli lyst ut en flere instituttlederstillinger.

Av de vitenskapelige ansatte lederne ved Universitetet i Sørøst-Norge i dag, bestående av rektor, prorektor, to viserektorer samt fire dekaner er 1 av 8 kvinne.

Rektor Petter Aasen ble nylig ansatt for fire nye år og Kunnskapsdepartementet oppnevnte også i fjor sommer, Tore Isaksen, som ny ekstern styreleder i fire år.

(Oppdatert 03.03 kl. 11.45 med kommentar fra dekan Heidi Knapstad)

Powered by Labrador CMS