Horisont 2020

Flest EU-millioner til Sintef, her er de som tar ut mest

Norske aktører har hentet ut til sammen over elleve milliarder fra EU-program.

Sintef, her ved konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, er øverst på lista over hvor mye fra EUs rammeprogram som går til norske aktører.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Brussel (Khrono): Norske aktører i akademia, næringsliv og offentlig forvaltning har hentet hjem over elleve milliarder kroner fra EUs rammeprogram Horisont 2020. Det skriver Norges Forskningsråd i en pressemelding.

Dette er status når 85 prosent av midlene fra rammeprogrammet er delt ut. Det er to milliarder mer enn da status ble gjort opp da 72 prosent av milliardene var delt ut.

Fakta

Horisont Europa (2021-2027)

  • Horisont Europa er EUs program for forskning og innovasjon fra 2021 til 2027. Programmet kan deles i tre «søyler»:
  • Framragende vitenskap: Her videreføres satsninger på banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning under Det europeiske forskningsrådet (ERC),
  • Globale utfordringar og europeisk industriell konkurransekraft: Her etableres det seks brede klynger som viderefører satsinger på samfunnsutfordringer. De omfatter blant annet områder som helse, smarte byer, landbruk og klima og miljø.
  • Innovativt Europa: I søyle tre, Åpen innovasjon, er den viktigste nysatsingen etableringen av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) med to hovedvirkemidler: Pathfinder for støtte til utvikling av banebrytende og innovative teknologier med kommersialiseringspotensial, og Accelerator for støtte og garantier til små og mellomstore bedrifter (SMB-er) for markedsintroduksjon og oppskalering.

Vil ha en større andel

Den såkalte returandelen, andelen av totalen som går til norske forskere, ligger ifølge Forskningsrådet nå på 2,26 prosent, litt mer enn forrige runde, da det på 2,22 prosent.

Det offisielle målet fra norsk hold har vært en returandel på to prosent, men Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen har tidligere uttalt til Khrono at han ønsker å øke dette for det neste rammeprogrammet, Horisont Europa, som skal gå fra januar.

— Vi skal ha høye ambisjoner for norsk forskning og innovasjon, og derfor er min personlige vurdering at vi bør jobbe mot en returandel fra Horisont Europa på 2,5 prosent, sa Røttingen til Khrono for en tid tilbake.

Også forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har sagt at han ønsker å heve målet, uten å tallfeste det.

Flest millioner til Sintef

Det er store forskjeller på hvor mye de ulike aktørene henter ut, flest millioner går til Sintef, deretter følger Universitetet i Oslo.

Forskningsrådet har listet opp de 50 aktørene som har sikret seg flest millioner i EU-midler. Slik ser lista deres ut, i antall millioner euro:

SINTEF (Konsern): 148,47

UNIVERSITETET I OSLO: 130,67

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET: 88,99

UNIVERSITETET I BERGEN: 74,17

BORREGAARD AS: 26,70

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET: 22,53

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU): 18,59

SIMULA RESEARCH LABORATORY AS: 13,47

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS: 13,38

FOLKEHELSEINSTITUTTET: 13,19

KONGSBERG MARITIME CM AS: 11,70

NOFIMA AS: 11,33

ARBAFLAME AS: 9,71

NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING: 9,50

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET: 8,88

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI: 8,86

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET: 8,73

INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK: 7,98

UNIVERSITETET I STAVANGER: 7,93

INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING: 7,18

SMART INNOVATION NORWAY AS: 6,44

CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING: 6,38

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING: 6,30

TELENOR ASA: 5,72

METEOROLOGISK INSTITUTT: 5,70

KONGSBERG MARITIME AS: 5,40

YARA INTERNATIONAL ASA: 4,95

STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT: 4,75

ELKEM ASA: 4,72

STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING: 4,59

SMERUD MEDICAL RESEARCH INTERNATIONAL AS: 4,06

NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT: 3,92

NORGES HANDELSHØYSKOLE: 3,83

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT: 3,67

EIDESVIK SHIPPING AS: 3,50

ALGIPHARMA AS: 3,22

KONGSBERG DIGITAL AS: 3,22

WARTSILA NORWAY AS: 3,19

NORD UNIVERSITET: 3,13

RESPINOR AS: 3,04

REETEC AS: 3,00

PLANKTONIC AS: 2,97

VETERINÆRINSTITUTTET: 2,90

FJELLSTRAND AS: 2,81

ESMART SYSTEMS AS: 2,70

PIQL AS: 2,69

PRE DIAGNOSTICS AS: 2,65

UNIVERSITETET I AGDER: 2,50

TOCIRCLE POWER SYSTEMS AS: 2,50

FUTURE TECHNOLOGY AS: 2,50

EPIGUARD AS: 2,50

Powered by Labrador CMS