ledelsesmodell

Flest for valgt rektor i høring ved UiT

Fire av seks fakulteter ved UiT går inn for å fortsette med valgt rektor, viser høring. De to siste har ingen klar anbefaling.

Anne Husebekk gir fra seg rektorkjedet 31. juli 2021. Om to uker skal universitetsstyret bestemme om neste rektor skal velges eller ansettes.
Anne Husebekk gir fra seg rektorkjedet 31. juli 2021. Om to uker skal universitetsstyret bestemme om neste rektor skal velges eller ansettes.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved UiT Norges arktiske universitet skal velge ledelsesmodell for neste rektorperiode 17. juni. Spørsmålet er om UiT skal fortsette med dagens ordning der rektor velges, eller om rektor skal ansettes når åremålet til dagens valgte rektor Anne Husebekk går ut 31. juli 2021.

En undersøkelse som fagforeningene ved UiT gjorde blant ansatte tidlig i mai viste at 80,6 prosent ønsker fortsatt valgt rektor. Det var 844 som svarte på undersøkelsen, av i alt 3649 årsverk ved UiT.

Spørsmålet har også vært på høring internt på universitetet forut for styrebeslutningen i juni. Nå er høringssvarene klare, og de viser et klart flertall blant fakultetene for å fortsette med valgt rektor.

Viser til demokrati og legitimitet

Ved de to største fakultetene, Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet), er det liten tvil. Her er det flertall for fortsatt valgt rektor.

«Overgang til tilsatt rektor er kontroversielt og vil ikke oppleves å ha like stor legitimitet som valgt rektor», heter det i begrunnelsen fra helsefakultetet, mens HSL-fakultetet begrunner sitt standpounkt med institusjonell autonomi, demokrati, legitimitet og tillit i organisasjonen.

Også fra fakultetene for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) og for naturvitenskap og teknologi (NT-fakultetet) meldes det om flertall for å fortsette med valgt rektor. Begrunnelsene er også her at valgt rektor er mer demokratisk og gir større legitimitet og tillit i organisasjonen. NT-fakultetet påpeker også at UiT vil stå i en friere posisjonen enn hvis styreleder er ekstern, slik tilfellet er når rektor er ansatt.

To fakulteter tar ikke stilling

De to siste fakultetene tar ikke stilling til modell, det gjelder juridisk fakultet og Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE). Ved jussfakultetet meldes det om få innspill fra ansatte, men av de som har gitt innspill er det et flertall for fortsatt valgt rektor.

Ved BFE-fakultetet har det vært en overvekt av stemmer for ansatt rektor på allmøte på fakultetet og i møter på institutter/enheter, heter det i høringssvaret, men i en spørreundersøkelse ved fakultetet er 59 prosent for fortsatt valgt og 41 prosent for ansatt rektor.

I tillegg til de seks fakultetene har UiT en enhet til på fakultetsnivå. Det er Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Herfra kommer det heller ingen anbefaling, men en uformell spørring på et allmøte viste 70 prosent tilslutning om fortsatt valgt rektor, heter det i høringssvaret.

En av stemmene for ansatt rektor er professor Peter Arbo ved Norges fiskerihøgskole, som er en del av BFE-fakultetet. I et innlegg i Khrono argumenterer han for at ansatt rektor gir en mer ryddig organisering internt.

På et digitalt allmøte ved UiT 14. mai var Arbo så å si alene om å argumentere for ansatt rektor.

Fagforeninger og studenter for valg

Fagforeningenes synspunkter på valg av ledelsesmodell var godt kjent før høringen, men både LO Stat, Akademikerne og Forskerforbundet har levert høringssvar der de argumenterer for fortsatt valgt rektor. Forskerforbundet begrunner sitt standpunkt med ivaretakelse av autonomi, demokrati og større legitimitet. I tillegg ønsker forbundet at UiT skal ha samme ledelsesmodell som UiB og UiO, som likner på UiT som organisasjon, heter det.

Studentparlamentet ønsker en videreføring av dagens ordning. og sier at valg av rektorat gir studentene en direkte medvirkningsmulighet og at universitetsdemokratiet har en stor egenverdi.

Alle høringssvarene finnes her.

Powered by Labrador CMS