Oddrun Samdal (bildet), Annelin Eriksen og Anja Myrtveit mener universitetene bør gjøre studieprogram mer bærekraftige. Foto: Siri Øverland Eriksen

La oss skape fremtidens utdanning!

Bærekraft. FNs bærekraftsmål krever en enorm dugnadsinnsats. Universitetene må gripe denne muligheten til å integrere bærekraftsmålene i sine studieprogram, skriver to viserektorer og en masterstudent ved UiB.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle som setter seg inn i hva FNs 17 bærekraftsmål handler om, blir umiddelbart slått av det høye ambisjonsnivået. Bærekraftsmålene plasserer menneskeheten i en og samme båt. For å kunne oppnå bærekraftsmålene, må vi gjennomføre radikale endringer i måten våre sosiale og økonomiske systemer skaper velferd. Dette krever innsats, også fra universitetene. Vi må følge opp gjennom vitenskapelig rådgivning og ved å tilby en forskningsbasert utdanning der bærekraftsmålene er integrert.

Mens FNs tusenårsmål (Millennium Development Goals) i stor grad fokuserte på utvikling i det globale sør, er bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals, SDGs) et globalt anliggende i sin natur. Utvikling handler ikke lengre om økonomisk vekst alene, men om bærekraftig utvikling, mot et samfunn hvor de store sosiale og miljømessige utfordringene må håndteres. Spørsmål knyttet til klimaendringer, naturressurser og voksende økonomisk ulikhet krever globale svar. Vi som utdanningsinstitusjon har et spesielt ansvar for å bidra med vår kunnskap.

Tidsrammen for bærekraftsmålene er også ambisiøs, med en gjenværende tidshorisont fra dags dato på knappe tolv år. Derfor har Universitetet i Bergen (UiB) i dialog med Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet tatt initiativet til å samle universitets- og høyskolesektoren til Bærekraftskonferansen i Bergen 8. og 9. februar for å diskutere sektorens bidrag. Dagen før konferansen arrangerer studenter fra studentdemokratiene og studentorganisasjoner et formøte, for å diskutere mulighetene studenter ved norske universiteter og høyskoler har i arbeidet med å integrere FNs bærekraftsmål i pensum, undervisningen og i flere tverrfaglige studieprogrammer.

Dagens unge representerer fremtidens bærekraftige samfunn. FNs bærekraftsmål gir oss derfor en enestående mulighet til å organisere utdanningen vi tilbyr på en måte som gjenspeiler det dagens studenter etterspør og det fremtiden trenger: et grønt og bærekraftig samfunn. Flere fag ved UiB tilbyr allerede kompetanse i bærekraft i sine studieprogram. Studenter ved UiB tok nylig et initiativ til mer tverrfaglighet i studieprogrammene, og til å få bærekraftsmålene inn som en del av undervisningen i alle fag. Dette kan være en god idé i mange fag. Ved å integrere bærekraftsmålene i studieprogram vil vi skape nye karrieremuligheter for fremtidens arbeidstakere og gjøre våre studenter, med bærekraft og omstillingskompetanse, mer attraktive på arbeidsmarkedet.

UiBs faglige virksomhet har lenge vært knyttet til bærekraftsspørsmål. Ved å ha globale samfunnsutfordringer som ett av UiBs strategiske satsingsområder bygger vi videre på våre tradisjoner og vår posisjon som det globalt orienterte universitetet i Norge. Dette skyldes ikke minst det sterke fokuset på utviklingsforskning og global helse som alltid har eksistert ved UiB. Like viktig er det internasjonalt anerkjente klimaforskningsmiljøet i Bergen, spesielt representert ved Bjerknessenteret for klimaforskning, som i perioden 2002-12 hadde status som et Senter for fremragende forskning støttet av Norges forskningsråd.

UiB vil i årene fremover i økende grad tilby vitenskapelig rådgivning til myndigheter og internasjonale organer, blant annet gjennom et nylig etablert forskningssenter for bærekraftig hav. Senteret er særlig rettet mot bærekraftsmål 14 («liv under vann»), der UiBs bredde innen marin forskning og utdanning vil komme til nytte for hele verdenssamfunnet. I tillegg vil UiB følge opp bærekraftskonferansen og vår satsing på bærekraftsmålene ved å lansere det tverrfaglige initiativet SDG Bergen. Her setter vi av faglige og administrative ressurser knyttet til arbeid med bærekraftsmålene.

Ved å arrangere Bærekraftskonferansen og ta disse initiativene følger vi opp skrivet Kunnskapsdepartementet sendte til universitets- og høyskolesektoren i februar 2017, med spesielt fokus på bærekraftsmål 4 («god utdanning») og implementeringen av dette i sektoren. Vi følger også opp skrivet Peter Thomson, som nå er FNs generalsekretærs spesialutsending for havet, sendte til universitets- og høyskolesektoren i mai 2017, der han oppfordret kunnskapsbedrifter til å integrere bærekraftsmålene i sin virksomhet.

UiB er et breddeuniversitet som tilbyr forskning og utdanning på tvers av alle disipliner. Dette plasserer oss i en unik posisjon til å lede arbeidet med å etablere en plattform for bærekraftsarbeid på tvers av sektorer. Ikke minst vil vi benytte Bærekraftskonferansen 2018 til å diskutere fremtidens utdanning med andre universiteter og høyskoler, politikere, embetsverk, næringsliv og frivillige organisasjoner. Her vil vi blant annet forsøke å besvare spørsmålet: Hvordan kan vi best integrere problemstillinger knyttet til bærekraftsmålene i studieprogrammene vi tilbyr?

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS