Noreg er blant landa som ikkje anerkjenner den israelske okkupasjonen av palestinske område. Samstundes driv statens reisebyrå forretningar i områda, ifølgje FN-rapport. Bildet er frå Vestbreidda i 2019. Foto: Shadi Jarar'ah/Zuma Press/Scanpix

FN-rapport: Den norske statens reisebyrå opererer på okkupert palestinsk område

Etikk. Reisebyrået for den norske staten, Egencia, er blant bedriftene som opererer på palestinsk, israelsk-okkupert territorium, ifølgje ei liste lagt fram av FN.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det eine av den norske statens to reisebyrå, Egencia, er blant bedriftene som opererer på palestinske, israelsk-okkuperte territorium, ifølgje ei liste lagt fram av FN.

Vi forventar at selskap vi kjøper tenester frå opererer i tråd med internasjonal lov og rett.

Dag Rune Olsen

Egencia, som er del av den amerikanske reisegiganten Expedia, er blant dei 112 selskapa med aktivitet i israelske busetjingar på okkupert, palestinske område, ifølgje ei liste frå FNs menneskerettskontor (Human Rights Council) som vart lagd fram 12. februar.

Egencia er i dag eitt av to reisebyrå med kontrakt til å selje reiser til 166.000 norske statstilsette, der universitets- og høgskulesektoren er blant dei største kundane. Sidan 2018 har selskapet selt reiser til kring 140 offentlege verksemder i Noreg.

Nyleg vart det klart at Egencia får fornya tillit som statens reisebyrå for ein ny periode.

Fakta

Statens reisebyrå

Den norske staten har avtale med to reisebyrå som skal ta hand om dei tilsette sine reiser. Det eine er Egencia, det andre er GTravel. Egencia har fått tilbod om å inngå ny kontrakt med staten, delt med Berg-Hansen. Eit hovudkriterium i den siste anbodsrunden for reisetenester i staten var miljø- og klima.

Kunnskapsdepartementet med sine underliggande verksemder som universitet og høgskular er det største departementsområdet i staten med rundt 50 000 tilsette.

Det er totalt 166 000 tilsette i staten. Statstilsette gjennomfører kring 450 000 flyreiser årleg , 70 prosent av desse er innanlands.

Egencia er etter det Khrono erfarer også ein av interessentane i konkurransen for å sikre seg kontrakt med dei såkalla BOTT-universiteta. BOTT er eit samarbeid mellom NTNU, Universitet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Noregs arktiske universitet om felles administrative system og verktøy. Dei har ønskt å gå ut av den statlege reiseavtalen, og skal i løpet av eit par månader ha eigen leverandør på plass.

Ulovleg okkupasjon

Den israelske okkupasjonen av dei palestinske områda (Vestbreidda, Gazastripa, Golanhøgdene og Aust-Jerusalem) er i strid med folkeretten blant andre ifølgje den norske regjeringa.

Noreg og store delar av det internasjonale samfunnet meiner okkupasjonen er i strid med folkeretten og til hinder for ei fredsløysing mellom Israel og palestinske styresmakter. Generalforsamlinga i FN og Den internasjonale domstolen i Haag er blant organa som reknar okkupasjonen som lovstridig.

Leiar i Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen, vil ta opp Egencia/Expedias aktivtet på palestinsk okkupert terriotorium. Foto: Siri Øverland Eriksen

Israelske styresmakter er ueinige, og har fordømt lista over selskap som no er presentert over selskapa som opererer i busetjingane. Trump-administrasjonen endra politikken i 2019 og seier no at USA ikkje lenger ser på busetjingane som ulovlege. Samstundes er den ulovlege busetjinga av israelske settlarar i områda i stadig utviding. FNs tryggingsråd vedtok seinast i 2016 ein resolusjon som kravde stans i all utbygging og stempla okkupasjonen som lovstridig.

94 av selskapa i den nye rapporten frå FN er heimehøyrande i Israel, 18 er frå andre land, mellom dei Nederland og USA.

I tillegg til Expedia, som har forretningsreiseoperatøren Egencia i porteføljen, står fleire andre reiseselskap på lista. Blant desse er Airbnb, Tripadvisor og Booking.com.

I arbeidet med FN-rapporten og lista over dei 112 bedriftene er det sett som kriterium at selskapet er fysisk representert på okkupert palestinsk territorium, i tillegg til at det har kommersiell gevinst som følgje av bruk av naturressursar.

UHR-leiar: — Uheldig

Leiar i Universitets- og høgskolerådet (UHR), Dag Rune Olsen, som ikkje har vore kjent med Expedia/Egencias kopling til dei okkuperte områda, seier til Khrono at han no vil ta kontakt med Egencia.

— Vi forventar at selskap vi kjøper tenester frå opererer i tråd med menneskerettane og internasjonal lov og rett. Det er uheldig dersom vi støttar opp om selskap som ikkje gjer det, og vi må ta opp ein dialog med leverandøren om dette, seier Olsen.

UHR-leiar Olsen er rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), eitt av BOTT-universiteta som har trekt seg ut av avtalen som statens reisebyrå har for alle verksemder i staten.

Fristen for reisebyrå som vil konkurrere om anbodet som reisebyrå for BOTT-universiteta går ut i desse dagar. Avtalen med Egencia er, etter det Khrono forstår, fortsatt operativ ved Universitetet i Oslo. Det har på grunn av vinterferie ikkje lykkast Khrono å få kommentar frå rektor Svein Stølen ved UiO.

Blant universiteta og høgskulane som står utanfor BOTT-smarbeidet og har avtale med Egencia er Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, Nord universitet, OsloMet og høgskolane i Volda, Molde og Innlandet.

Kunnskapsdepartementet står også på kundelista til Egencia.

LOs fagforeining, NTL ved OsloMet, vedtok i 2016 å arbeide for full boikott av Israel, også akademisk.

Khrono har vore i kontakt med direktør Carl Wilhelm van Kervel Barth, som seier han ikkje har høve til å kommentere saka på vegner av Egencia. Førespurnaden er send vidare til Expendias internasjonale pressekontakter, som så langt ikkje har svart.

Powered by Labrador CMS