Helga Aune leder utvalget som foreslår endringer i universitets- og høyskoleloven. Foto: Eva Tønnessen

Følg direkte her kl. 10.00:
Aune presenterer nye lovforslag

Ny UH-lov. Torsdag leverer universitets- og høgskolelovutvalget sin utredning til statsråd Henrik Asheim. Her kan du følge framleggingen direkte.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Følg framleggingen nederst i denne saken fra kl 10-11.15.)

Leder av Universitets- og høgskolelovutvalget, Helga Aune, overleverer utredningen i form av en NOU (Norges offentlige utredninger) til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim torsdag formiddag.

Fakta

Utvalgets medlemmer

  • Helga Aune, utvalgsleder, PhD, advokat i Advokatfirmaet PwC AS i Oslo
  • Britt Elin Steinveg, kommunedirektør i Tromsø kommune
  • Irene Dahl Andersen, klinikksjef ved Sykehuset Østfold
  • Sofie Carlsen Bergstrøm, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Karl Harald Søvig, professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
  • Stine Jørgensen, vicedirektør Styrelsen for forskning og uddannelse, Danmark
  • Dag O. Hessen, professor ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo
  • Sunniva C. Bragdø-Ellenes, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder
  • Kjell Magne Mælen, instituttleder ved akademi for kunstfag, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  • Haakon Riekeles, samfunnsøkonom, Civita

Utvalget har hatt i oppgave å gå gjennom og vurdere regelverket for universiteter, høgskoler og studentvelferd, blant annet samskipnadsregelverket.

Blant temaene utvalget har sett på er ledelsesmodeller ved universiteter og høgskoler, opptak til høyere utdanning, kjønnspoeng, klagesensur og midlertidige stillinger.

Foreslår omstridt ledelsesmodell

Etter det Khrono kjenner til leverer ikke utvalgetfra seg noen enstemmig innstilling, og det er særlig forslag til ny ledelsesmodell ved landets universiteter og høgskoler som vekker engasjement.

Utvalget foreslår en hybrid ledermodell, skrev Khrono onsdag, altså en blanding av de to ledelsesmodellene man kan velge mellom i dag.

Et flertall i utvalget mener at det fortsatt skal være opp til styrene ved universitetene og høgskolene selv om de vil ha valgt eller ansatt rektor.

Men et klart flertall foreslår at de som i dag har valgt rektor også skal ha ekstern styreleder — oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og ikke som i dag, at den valgte rektoren også er styreleder.

Ytterligere lekkasjer fra onsdag kveld sier at utvalget også vil foreslå en avvikling av blindsensur ved klage på eksamen, en ordning som Stortinget lovfestet i 2014.

Utvalget skal etter det Khrono kjenner til også komme med forslag om at Kunsnkapsdepartementets ordning med oppnevning av eksterne styrerepresentanter ved universiteter og høgskoler skal halveres - fra 4 til 2 representanter. De resterende to eksterne skal universiteter og høgskoler selv få lov til å bestemme.

Ordningen med oppnevning av eksterne styremedlemmer har til tider vært omstridt, særlig ved de nåværende og tidligere høgskolene.

Mål om tydelighet

Universitets- og høyskolelovutvalget ble oppnevnt 22. juni 2018.

Målet har vært en utredning som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universiteter og høgskoler, studenter og ansatte.

Utvalget har hatt 15 utvalgsmøter, i tillegg til innspillsmøter med ulike interessenter, blant annet med fagforeninger, og det har vært temamøter og besøk på universiteter og høgskoler. Utvalget har også fått en lang rekke skriftlige innspill, som er lagt ut på utvalgets nettside.

I fjor sommer besøkte utvalget Samisk høgskole for å få innspill som berører studenter og ansatte ved Samisk høgskole spesielt.

Et annet besøk gikk til Universitetet i Agder, der det handlet om samspillet mellom UH-sektoren og næringslivet, i tillegg til at utvalget var på omvisning i Mechatronics Innovation Lab, som er eid av UiA og Norce.

Mange av utvalgsmøtene foregikk i Kunnskapsdepartementet, også det siste utvalgsmøtet som var før jul 2019.

Khrono var tilstede ved ett av innspillsmøtene, der utvalget møtte studentrepresentanter fra hele landet i Bergen.

Andre ting i forslaget

Etter det Khrono kjenner til er det også gjort et forsøk i UH-lovutvalget på å ta opp igjen spørsmålet om nikabforbud ved universiteter og høgskoler, men dette skal ikke ha fått flertall, men kun to stemmer.

Selv om det nå kommer en rekke forslag til endringer i rapporten fra utvalget, så er det ingen garanti for at endringene blir innført.

Etter at NOU-en er lagt fram torsdag vil det ble en høringsrunde, tradisjonelt med en svarfrist på 2-3 måneder.

Powered by Labrador CMS