styremøte

For få studenter og strammere økonomi

Universitetet i Stavanger fylte ikke opp studieplassene ved årets opptak. Det er en av sakene på styremøtet torsdag.

Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger ser det som bekymringsfullt at studieplassene ikke er fylt opp i årets opptak. Her er han i vandrehallen ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2024.
Publisert

Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) har møte torsdag 12. oktober. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl. 10.

På dagsordenen står blant annet kvalitet i studieporteføljen, studentopptaket 2023 og regnskapsrapport per andre tertial.

Fyller ikke plassene

Ved opptaket i 2023 har UiS fylt opp 98 prosent av plassene, mens målet var 115 prosent. Dette for å ta høyde for frafallet som i snitt er på cirka 20 prosent første studieår og 10 prosent andre år på bachelorstudier. For masterstudier er frafallet i snitt noe mindre, cirka 13 prosent.

— Det er bekymringsfullt at vi ikke fyller studieplassene, og at over tid har oppfyllingsgraden vist en nedadgående kurve Det må vurderes flere tiltak for å bedre oppfyllingsgraden på de ulike studieprogrammene, spesielt på masterstudiene, skriver rektor Klaus Mohn i styrepapirene.

På sakskartet

 • Kvalitet i studieportefølje — Kvalitetsrapport 2022—2023
 • Kvalitet i studieportefølje — studentopptaket 2023
 • Kvalitet i studieprogram — navneendring og nedlegging av studieprogram
 • Kvalitet i studieportefølje — studieplasser 2024
 • Fastsetting av mål for rektor for 2024 og vurdering av resultatoppnåelse. Unntatt offentlighet
 • Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Navneendring Handelshøgskolen ved UiS
 • Rekruttering av leder for Avdeling for universitetspedagogikk (Uniped)
 •  2. tertial 2023 — regnskapsrapportering
 • Budsjettforslag utenfor rammen 2025
 • Forskningsrådets fagevaluering av medisin og helse
 • Oppdatert politikk for åpen publisering
 • Fullmaktssaker til styremøte 12. oktober
 • Orienteringssaker til styremøte 12. oktober

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS