studiestart

For to uker siden stod 16.000 i boligkø. Dette er status nå

Samskipnadsrådet trygler regjeringen om å justere opp tilskuddssatsen for å sikre rimelige boløsninger for studenter i fremtiden.

I Trondheim venter over 1000 studenter på plass i studentbolig. Det samme antallet gjelder i Tromsø, mens både Bergen og Oslo ligger på rundt 3000.
Publisert Oppdatert

Per 15. august står fortsatt over 10.000 studenter i boligkø i Norge.

Det viser ferske tall fra Samskipnadsrådet. For to uker siden var tallet nesten 16.000, og på Vestlandet inneholdt køen 600 flere studenter enn på det samme tidspunktet i fjor.

Størst kø er det i landets to største byer. I Oslo venter fortsatt 3228 studenter på bolig, mens tallet i Bergen er 2816. Trondheim og Tromsø har køer på så vidt over 1000 studenter.

Av de stedene der studentbolig-behovet fortsatt ikke er oppfylt, er det minst kø i Steinkjer, Kautokeino og Førde, som alle har mindre enn tre studenter i kø.

Etterlyser effektivisering

Årets studentboligundersøkelse i regi av Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at det bare er studentboliger til 14,73 prosent av studentene. Målet er at dette skal ligge på over 20 prosent, kunne man lese i Khrono i slutten av juli.

NSO-leder Oline Sæther, uttaler i en pressemelding at den varslede krisen fortsetter å utfolde seg.

— Køtallene fortsetter å være høye. Vi forventer at tiltakene vi har etterlyst i årevis prioriteres av politikerne. Reguleringsprosessene må effektiviseres i kommunene, tilskuddene må økes av regjeringen og samskipnadene må bygge, sier studentlederen.

Samskipnadsrådet mener tilskuddssatsen som regjeringen setter av til studentboliger er for lav.

Med en betydelig økning i byggekostnadene er det avgjørende at regjeringen justerer opp tilskuddssatsen slik at fremtidens studentboliger forblir rimelige for studentene, slår rådet fast i en pressemelding onsdag.

— Bekymret

Styreleder i Samskipnadsrådet, Audhild Kvam, peker på at økt tilskuddssats vil bidra til å redusere husleien på fremtidige boliger og gi studentene som bor i studentboliger bedre økonomi.

— Med en høyere kostnadsramme er vi bekymret for at tilskuddssatsen ikke lenger vil sikre rimelige studentboliger i like stor grad som før, sier Kvam.

Tilgang på tomter er også avgjørende for studentboligbyggingen. Ved flere studentkommuner er det en utfordring å finne rimelige tomter med en god beliggenhet. Et viktig grep for å forbedre situasjonen er å gjøre studentbolig til et eget arealformål i plan- og bygningsloven.

— Studentbolig som eget arealformål vil bidra til å bedre tomtetilgangen og gjøre reguleringsprosessene mer effektive. Vi er glade for at regjeringen har igangsatt et arbeid på dette og håper det kan komme på plass raskt, uttaler Audhild Kvam.

Powered by Labrador CMS