styremøte UiA

Fordeler forsknings­tid og investerer ubrukte midler

Styret ved Universitetet i Agder skal på tirsdagens møte blant annet bestemme hvor mye tid en professor får til å forske, sammenlignet med en universitetslektor.

Hvor mye tid hver enkelt ansatt ved Universitetet i Agder får til å forske skal bestemmes på universitetsstyremøtet 1. februar.
Hvor mye tid hver enkelt ansatt ved Universitetet i Agder får til å forske skal bestemmes på universitetsstyremøtet 1. februar.
Publisert Oppdatert

Styret ved Universitetet i Agder (UiA) skal vedta nye regler for fordeling av forskningstid på styremøtet torsdag 1. februar.

Møtet er digitalt og kan følges her fra kl 9.

I dag får alle vitenskapelig ansatte ved UiA 10 prosent FoU-tid til faglig fornyelse, mens forskningstid utover dette tildeles individuelt basert på oppnådde resultater. Nå kommer det nye regler om hvor mye hver stillingsgruppe skal få.

Ifølge disse vil professor, dosent og førsteamanuensis få 30-45 prosent forskningstid, førstelektorer 15-25 prosent og universitetslektor 10-15 prosent forskningstid (FoU-tid). Hvilken prosentsats hver enkelt havner på innenfor disse rammene avhenger blant annet av dokumentert forskning de siste tre årene og om man har ledet eller deltatt aktivt i større søknader om ekstern finansiering samme periode.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen påpeker at den enkelte ansattes FoU-tid er den største og viktigste forskningsressursen ved universitetet, og at saken derfor er av stor strategisk betydning.

Investerer ubrukte midler

En annen sak er investeringsplanen for 2022-23. I likhet med andre universiteter og høgskoler som har mye ubrukte midler bevilget fra Kunnskapsdepartementet, så må UiA sette opp en investeringsplan for disse for å slippe å få midlene inndratt.

På UiAs plan står det at 91,8 millioner hittil ubrukte kroner skal investeres blant annet i oppgradering av bygg på universitetets naturmuseum.

På sakskartet

 • Forslag til nye institusjonelle prinsipper for fordeling av FoU-tid ved UiA
 • Prinsipper for fordeling av KD-finansierte rekrutteringsstillinger ved UiA
 • Tildelingsbrev 2022 og delegasjon til etatsstyringsmøtet
 • Plan 22 for fakultetene, Avdeling for lærerutdanning og UiAs administrasjon
 • Orientering om planlagte styresaker 2022
 • Investeringsplan 2022-2023
 • Handlingsplan for anskaffelser 2022 -2025
 • Endringer i reglement for valg til verv og organer ved UiA
 • Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA
 • Orientering til styret - Korona februar 2022
 • Referat- og rapportsaker 1.2.22
 • Informasjonsutveksling
 • Kallelser til midlertidige stillinger

Styrepapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS