pengebruk

Vedtar planer for ubrukte midler

Flere universiteter og høgskoler vedtar nå investeringsplaner for de ubrukte bevilgningene som har hopet seg opp over år. Det må de gjøre for å slippe å betale tilbake pengene.

OsloMet vil ta av sine ubrukte midler blant annet til oppgraderinger på campus i Pilestredet i Oslo sentrum.
Publisert

Mandag og tirsdag skal NHH og Universitetet i Agder vedta investeringsplaner for henholdsvis 72,3 millioner og 91,8 millioner av de ubrukte midlene som de har «på bok».

Fakta

Det nye reglementet for avsetninger (5 prosent regel)

  • Reglementet gjelder for statlige universiteter og høyskoler og regulerer institusjonenes adgang til å utsette aktivitet og overføre ubenyttet bevilgning fra Kunnskapsdepartementet fra ett budsjettår til et annet. Reglementet regulerer hvor store avsetningene kan være per 31. desember i regnskapsåret.
  • Avsetningene er delt inn i to hovedkategorier:
    1: Avsetninger til investeringer
    2: Avsetninger til andre formål
  • Det er ingen øvre grense for hvor mye institusjonene kan avsette til investeringer. Avsetninger til investeringer skal dokumenteres i en investeringsplan som er vedtatt av styret.
  • Planlagte påkostninger av leide lokaler som skal dekkes av institusjonenes bevilgning fra Kunnskapsdepartementet regnes også som avsetninger til investeringer.
  • For avsetninger til andre formål er det satt en øvre grense på 5 prosent av bevilgningene gitt fra Kunnskapsdepartementet per 31. desember i regnskapsåret. Hvis disse avsetningene overstiger grensen skal de fra regnskapsåret 2022 tilbakeføres til statskassen.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

10. februar følger OsloMet etter med en investeringsplan for 251,3 millioner kroner av universitetets ubrukte midler.

Og i forrige uke vedtok NTNU-styret en investeringsplan for cirka 600 millioner av universitetets ubrukte midler.

Universiteter og høgskoler må lage investeringsplaner for å unngå inndragning av ubrukte midler, ifølge nytt reglement som gjelder fra regnskapsåret 2021. Ifølge reglene kan ikke avsetningene av ubrukte midler overstige 5 prosent av bevilgningen. Unntaket er avsetninger til investeringer, som kan holdes utenfor dersom de inngår i en investeringsplan som er godkjent av styret.

OsloMet: Investerer i campus

Foreløpige tall fra OsloMet viser at universitetet totalt hadde 279,6 millioner kroner i ubrukte bevilgninger ved utgangen av 2021.

10. februar skal OsloMet-styret vedta en investeringsplan over fem år for de ubrukte midlene, og her går det fram at 251,3 millioner av dem overføres til investeringer.

På denne måten kan OsloMet unngå at ubrukte midler blir inndratt til statskassen.

De ubrukte midlene dekker likevel ikke investeringsbehovet ved OsloMet i perioden til og med 2026, som er på 606 millioner kroner, ifølge planen. I tillegg til avsetningene (de ubrukte midlene), skal investeringsplanen også finansieres av ordinær bevilgning og øremerkede bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet.

Pengene trengs ikke minst til campusprogrammet, det vil si ulike prosjekter på campus i Pilestredet i Oslo sentrum. Eventuelle investeringer i den nye campusen på Lillestrøm er ikke inkludert i planen, men vil bli lagt til senere, heter det.

Seks prosjekter ved UiA

Ved Universitetet i Agder viser foreløpige regnskapstall ubrukte midler på 126,5 millioner kroner ved utgangen av 2021. Av dette foreslås 91,8 millioner overført til en investeringsplan for 2022-23.

Planen er å investere pengene seks prosjekter, blant annet oppgradering av bygg ved universitetets naturmuseum og til drivhus på museet. Videre stårP ombygging av Pedagogisk utviklings- og læringssenter (Puls) på planen, samt inventar og utstyr til toppetasjene som er bygget på flere av bygningene ved UiA.

UiA har bygget ned sine avsetninger kraftig siden 2018, da universitetet hadde nesten en halv milliard i ubrukt bevilgning fra Kunnskapsdepartementet.

Det har vært flere byggeprosjekter på UiAs campus i Kristiansand de siste årene. Nå vil universitetsledelsen sette av investeringsmidler til inventarer og utstyr.

Mange mindre investeringer ved NHH

Norges handelshøyskole (NHH) holder selve investeringsplanen unntatt offentlighet, men opplyser i sakspapirene til styremøtet mandag at avsetningene ved utgangen av 2021 ser ut til å bli på 113 millioner.

NHHs plan er å overføre 57,6 millioner av dette til langsiktige investeringer og 14,7 millioner til løpende investeringer i 2022. Planen er utarbeidet av eiendoms- og it-avdelingen og inneholder flere mindre tiltak, som for eksempel etablering av arbeidsplasser for studenter i leide arealer og tiltak som er nødvendige for å opprettholde eksisterende nivå på eiendeler som for eksempel møbler, IT-utstyr, innredning og maskiner, heter det i sakspapirene.

Fristen for å avgi årsregnskapet er 10. februar for alle statlige universiteter og høgskoler, og derfor kan det bli mindre justeringer i beløpene som rapporteres inn som avsetninger.

Powered by Labrador CMS