Slik så det ut da spaden ble satt i jorda for nye familieboliger på Kringsjå i Oslo. Her åpner det 82 nye i løpet av året - de eneste familieboligene på kort sikt. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Studentboliger: Ingen planer om nye familieboliger utenfor hovedstaden

Studenter med barn. Av de drøyt 2000 nye studentboligene som er bygget landet rundt de siste tre årene, egner kun 52 av dem seg for familier. Og det er bare Oslo som har planer om å realisere nye familieboliger.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Oslo åpner 82 nye familieboliger seinere i år, men ellers er foreløpig ingen av de flere tusen kommende studentboligene som studentsamskipnadene bygger forbeholdt familier.

— Hvis man bygger ut nok studentboliger og prioriterer de som har barn, så blir det kanskje mer attraktivt. Det reddet oss, for vi hadde ikke kunnet betale 15.000 kroner i måneden privat.

Det fortalte tobarnsmoren og den tidligere studenten Kamilla Eikrem Nordmark til Khrono forrige uke, mens andre familier forteller at de var avhengige av å kunne leie bolig billig fra familie i studietiden.

Les også: Studentmødre støtter ikke Erna i at studenter bør få flere barn

Rimelig familiebolig var en forutsetning for at studentfamilien Nordmark fikk det til å gå rundt med studier og barn – og det er kanskje en del av løsningen på at studenter ser ut til å få færre barn.

Nå har Khrono samlet inn tall for hvor mange studentboliger de ulike studentsamskipnadene sitter på og som de mener kan passe for familier.

Sett bort fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som planlegger å ferdigstille 82 nye familieboliger i løpet av våren 2020, svarer ingen av studentsamskipnadene at de planlegger nye familieboliger framover.

Familier kan bo i nesten åtte prosent av studentboligene

De siste tre årene har det blitt ferdigstilt 52 studentboliger for familier, hovedsakelig av Samskipnaden på Vestlandet (Sammen) og Nord studentsamskipnad. Utover det har det vært få oppførte familiehjem de siste årene, til tross for godt over 2000 nye studentboliger totalt.

Ifølge studentboligundersøkelsen til Norsk studentorganisasjon, er det nær 34.300 studentboliger i Norge (hybler og leiligheter lagt sammen). De 2589 familieboligene Khrono har talt opp, utgjør 7,7 prosent av det totale antallet studentboliger.

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) åpnet i 2015 hele 108 boliger tiltenkt familier, og det gjør at 26 prosent av studentboligene til SiA kan kalles familieboliger. Det er den klart høyeste andelen i landet.

I motsatt enden av skalaen ligger Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Der er 45 av 2140 studentboliger – bare to prosent – tilpasset familier.

Det er samskipnadene som selv har oppgitt antall boliger tilpasset familier, på forespørsel fra Khrono.

Bygger 3400 studentboliger – ingen krav til plass for familier

Det mangler imidlertid ikke på pågående prosjekter for studentboliger generelt. Regjeringen har bevilget penger til 3400 studentboliger i 2019, og stiller krav om at studentboligene skal være påbegynt innen fire år.

I Bø i Telemark begynner for eksempel byggingen av hele 280 nye studentboliger i år. 210 boliger skal bygges i Mo i Rana og Levanger. Ikke én familiebolig er planlagt i disse byggeprosjektene, ifølge Studentsamskipnadene selv.

Men tross regjeringens ønsker om at unge voksne skal lage flere barn, får ikke samskipnadene eksplisitt beskjed fra Kunnskapsdepartementet om å vurdere behovet for boliger til familier når de inviterer samskipnadene til å søke midler til byggingen. Slike vurderinger ber derimot departementet samskipnadene gjøre når det kommer til boliger til utenlandsstudenter og studenter med nedsatt funksjonsevne.

I en fersk rapport om studentboliger fra et utvalg som ble satt ned av Kunnskapsdepartementet i fjor, slås det fast at siden snittalderen for når man får barn stadig øker, så vil det påvirke hvor mange studenter som får barn. Derfor bør antall familieboliger bestemmes lokalt, og ikke gjennom nasjonale føringer, anbefaler utvalget som har skrevet rapporten:

«Denne studentgruppen har gjerne en ekstra krevende økonomisk situasjon, og vil kunne nyte godt av et rimelig boligtilbud. Behovet for familieboliger, singelboliger og boliger med felleskjøkken vil variere sterkt fra samskipnad til samskipnad og over tid», skriver utvalget, som fortsetter:

«Arbeidsgruppen mener at det ikke er behov for å tallfeste nasjonale mål for ulike typer studentboliger utover tilgjengelighetskravet, men at behovet må vurderes lokalt av den enkelte byggherre».

Framtidens studentbolig kan fraktes på lastebil, viste SiO fram i fjor. Spørsmålet er om en familie kan få plass i en brakke. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Mener dagens antall er tilpasset etterspørselen

Man kan spørre seg om få familieboliger bidrar til at få studenter får barn, eller om det er få studenter med barn som fører til få familieleiligheter.

De konkrete planene for de 3400 studentboligene det skal gis tilskudd til i år er ikke klare, men svarene fra flere av de ansvarlige for studentboligene i samskipnadene, tyder på det siste: De ser ikke poenget i å bygge flere familieboliger med det første.

Vi skal i gang med flere store byggeprosjekter de neste årene (...). Det vil ikke bli omfattende utbygging av familieleiligheter.

Guri Anne Nilsen

— Vi skal i gang med flere store byggeprosjekter de neste årene, og konseptene er ikke helt klare. Det vil ikke bli omfattende utbygging av familieleiligheter, konkluderer Guri Anne Nilsen, leder for studentboligene ved Norges arktiske studentsamskipnad.

— Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er i reguleringsfasen for nytt byggeprosjekt. Det er ikke tatt stilling til hvor mange 2- og 3-roms leiligheter vi skal bygge ennå. Hos oss er det mest behov for bolig for en person så jeg regner med det er det vi kommer til å bygge mest av, sier Heming Bentsen, leder for SiA Bolig.

— Vi erfarer at antallet studenter med barn er på en nedadgående trend, og at det antallet familieboliger vi har overstiger etterspørselen. I denne situasjonen leies familieboligene ut til par uten barn eller til andre studenter, forklarer Pål Løken, boligdirektør i Studentsamskipnaden i Ås.

— Nei, det er ikke planlagt bygging av flere familieboliger, siden vi ser at vi har god inndekning på antall familietilpassede boliger, opplyser Marita Monsen, kommunikasjonssjef i Sammen, studentsamskipnaden på Vestlandet.

— Studentsamskipnaden i Stavanger har de siste fem til seks årene hatt korte ventelister på familieboliger og i perioder hatt tomgang. Det er god tilgang på boliger til studentfamilier på det private leiemarkedet, svarer Øyvind Lorentzen, assisterende direktør SiS.

— Ender med å leie ut familieleiligheter til venner

Det er ofte de litt større leilighetene vi sitter igjen med rundt studiestart.

Heming Bentsen

Bolig-sjef Heming Bentsen i Studentsamskipnaden i Agder sier at det ikke ligger noen bevisst strategi bak at studentsamskipnaden er den som oppgir å ha høyest andel boliger som kan passe for familier.

— Vi bygger etter behov og forsøker å ha litt forskjellige boliger tilgjengelige. Behovet avgjøres etter hva folk søker etter og hva som står ledig igjen på våren, forteller Bentsen.

— Opplever dere at mange familier søker på de litt større studentboligene?

— Nei. Det er ofte de litt større leilighetene vi sitter igjen med rundt studiestart. Det ender med at det ofte er to venner som leier dem i stedet for par eller familier, sier boligsjefen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS